Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και προϋποθέσεις

Τελευταία επικαιροποίηση: 17 Οκτωβρίου 2020 (ID: 2020_10_23)

Εισαγωγή

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις (στο εξής «Όροι») επειδή περιέχουν τους νομικούς όρους και τις νομικές προϋποθέσεις που αποδέχεστε όποτε χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τις οποίες σας παρέχουν η Kodak Alaris και οι θυγατρικές της εταιρείες, όπου περιλαμβάνονται οι εφαρμογές της Kodak Alaris για κινητές συσκευές, δηλαδή οι εφαρμογές KODAK MOMENTS η και KODAKMOMENTS.COM και η ενημερωτική ιστοσελίδα KODAK MOMENTS (στο εξής συνολικά «Εφαρμογές») και οι Εφαρμογές Kodak Photo Services που παρέχονται στους συνεργάτες της Kodak Alaris (στο εξής συνολικά «Υπηρεσίες») και η αγορά προσωπικοποιημένων αγαθών από την Kodak Alaris (στο εξής «φωτογραφικά προϊόντα»). Αν αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες από περιοχή εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Ηνωμένου Βασιλείου, παρέχονται από την Kodak Alaris Limited. Αν αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες από περιοχή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Ηνωμένου Βασιλείου, παρέχονται από την Kodak Alaris, Inc. (καθεμιά από τις εταιρείες αυτές θα μνημονεύεται χωριστά ως «Kodak Alaris»).

Οι Εφαρμογές ή οι Υπηρεσίες διαχωρίζονται και διακρίνονται από κάθε άλλο προϊόν ή κάθε άλλη υπηρεσία που προσφέρει η Kodak Alaris. Κατά τη χρήση των εν λόγω προϊόντων ή υπηρεσιών, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνεται ο ιστότοπος kodakalaris.com, ανατρέξτε στην αντίστοιχη πολιτική απορρήτου και στους αντίστοιχους όρους χρήσης.

Αν χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες, αποδέχεστε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους. Η Kodak Alaris διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή χωρίς να προηγηθεί ειδοποίηση. Εφόσον χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες ύστερα από οιαδήποτε τροποποίηση αυτού του είδους, υποδεικνύετε ότι συμφωνείτε να τηρήσετε την τροποποιημένη έκδοση των Όρων και ότι δεσμεύεστε για την τήρησή της. Οι παρόντες Όροι συνιστούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και στην Kodak Alaris σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος εγγράφου και αντικαθιστούν κάθε άλλη μορφή επικοινωνίας, γραπτή ή προφορική, όσον αφορά τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες. Αν δεν επιθυμείτε να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους, σας παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες.

Ως αδειοδότες της Kodak Alaris νοούνται όσοι τρίτοι εκχωρούν άδεια χρήσης για το σύνολο ή οιοδήποτε τμήμα των εν λόγω Εφαρμογών στην Kodak Alaris. Οι παρόντες Όροι αποβλέπουν ιδίως στην προστασία των συμφερόντων της Kodak Alaris και κάθε αδειοδότη μας.

Διατάξεις που ισχύουν για όλους τους χρήστες των Εφαρμογών και των Υπηρεσιών.

1. Οι Εφαρμογές

Η Kodak Alaris προσφέρει εφαρμογές που σας βοηθούν να συνδυάσετε εικόνες οι οποίες έχουν ιδιαίτερη αξία για εσάς με όμορφα σχεδιασμένο κείμενο για να δημιουργήσετε ιστορίες που θα θυμάστε για πάντα. Χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές μας για να δώσετε στις ιστορίες σας την ιδανική τους μορφή μέσω εύχρηστων εργαλείων επεξεργασίας φωτογραφιών και διατάξεων και να τις μοιραστείτε με τους φίλους σας και με όσους παρακολουθούν το προφίλ σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε ωραία εκτυπωμένα προϊόντα και να τα στείλετε στο τοπικό σας κατάστημα λιανικής για παραλαβή σε μία ώρα ή να ζητήσετε να σταλούν απευθείας στον χώρο σας.

2. Οι Υπηρεσίες

Η Kodak Alaris προσφέρει υπηρεσίες ψηφιακών φωτογραφιών που επιτρέπουν στις εφαρμογές συνεργατών να σας παρέχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσετε φωτογραφικά προϊόντα και να παραγγείλετε εκτυπώσεις και/ή φωτογραφικά προϊόντα σε Kodak Picture Kiosk σε κάποιο σημείο λιανικής πώλησης, να παραγγείλετε μέσω Ίντερνετ εκτυπώσεις και/ή φωτογραφικά προϊόντα που θα παραλάβετε από κάποιο σημείο λιανικής πώλησης ή να παραγγείλετε μέσω Ίντερνετ εκτυπώσεις και/ή φωτογραφικά προϊόντα που θα σας σταλούν όπου επιλέξετε εσείς.

3. Λογαριασμοί

Για να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να χρειαστείτε λογαριασμό στην Alaris. Για προστασία του λογαριασμού σας, φροντίστε να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα του ατομικού σας κωδικού πρόσβασης. Εσείς έχετε την ευθύνη για τη δραστηριότητα που προκύπτει στον λογαριασμό σας ή μέσω αυτού. Προσπαθήστε να μην επαναχρησιμοποιήσετε σε εφαρμογές τρίτων τον κωδικό πρόσβασης στον λογαριασμό σας. Αν (α) χρειαστεί να αλλάξετε ή να ανακτήσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας ή (β) μάθετε για κάποια ανεξουσιοδότητη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Kodak Alaris.

Ορισμένες από τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες μας σας επιτρέπουν να αναφορτώσετε, να μοιραστείτε, να υποβάλετε, να αποθηκεύσετε, να στείλετε ή να λάβετε περιεχόμενο. Διατηρείτε όσα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχετε στο περιεχόμενο αυτό. Με λίγα λόγια, ό,τι σας ανήκει παραμένει δικό σας. Όταν αναφορτώνετε, μοιράζεστε, υποβάλλετε, αποθηκεύετε, στέλνετε ή λαμβάνετε περιεχόμενο προς τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες μας ή μέσω αυτών, δίνετε στην Kodak Alaris (και στα άτομα με τα οποία συνεργαζόμαστε) μια άδεια που ισχύει σε όλη την υφήλιο για χρήση, φιλοξενία, αποθήκευση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, δημιουργία παράγωγων εργασιών (όπως η αυτόματη δημιουργία ταξινόμησης εικόνων ή άλλων αλλαγών που καθιστά το περιεχόμενό σας πιο εύχρηστο για τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες μας), κοινοποίηση, δημοσίευση και διανομή του εν λόγω περιεχομένου. Τα αυτοματοποιημένα συστήματά μας αναλύουν το περιεχόμενό σας (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων) για να σας παράσχουν δυνατότητες φωτογραφικών προϊόντων που σας αφορούν προσωπικά. Η ανάλυση αυτή γίνεται κατά τη αποστολή, τη λήψη και την αποθήκευση του περιεχομένου. Τα δικαιώματα που εκχωρείτε με την εν λόγω άδεια αφορούν αποκλειστικά και μόνο τον σκοπό της εκτέλεσης, της προώθησης και της βελτίωσης των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών μας και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών ή υπηρεσιών. Η άδεια αυτή συνεχίζει να ισχύει ακόμη και αν πάψετε να χρησιμοποιείτε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες μας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα που σας επιτρέπουν να μας χορηγήσετε την εν λόγω άδεια για οιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλετε στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες μας.

Αν έχετε λογαριασμό στην Alaris, μπορούμε να παρουσιάσουμε το όνομα και τη φωτογραφία που έχετε στο προφίλ σας και τις ενέργειές σας σε εφαρμογές της Kodak Alaris ή τρίτων που έχετε συνδέσει με τον λογαριασμό σας στην Kodak Alaris. Θα σεβαστούμε τις επιλογές σας στις ρυθμίσεις σας για περιορισμό της κοινής χρήσης ή της ορατότητας στοιχείων στον λογαριασμό σας στην Alaris. Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο η Alaris χρησιμοποιεί και αποθηκεύει περιεχόμενο μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου.

Οι λογαριασμοί στην Alaris ενδέχεται να περιλαμβάνουν δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης που θα σας επιτρέψουν να μοιραστείτε κείμενο και εικόνες με άλλα άτομα. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε το εν λόγω περιεχόμενο. Μόνο όσοι παρακολουθούν το προφίλ σας θα μπορούν να δουν το περιεχόμενο που μοιράζεστε μέσω των δυνατοτήτων αυτών. Οι γνωστοί σας μπορούν να παρακολουθούν το προφίλ σας με τους εξής τρόπους: (α) για λογαριασμούς που έχετε καθορίσει ως ιδιωτικούς, θα χρειαστεί να εγκρίνετε κάθε αίτημα ακολούθων ή (β) αν δεν έχετε καθορίσει τον λογαριασμό σας ως ιδιωτικό, θα μπορεί να σας ακολουθεί όποιος εκτελεί αναζήτηση με βάση το όνομα που παρουσιάζεται στο προφίλ σας ή τη διεύθυνση ηλ-ταχ. σας. Με βάση τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις οι λογαριασμοί στην Alaris, πλην λογαριασμών στη Γερμανία, ΔΕΝ είναι καθορισμένοι ως ιδιωτικοί.

Οι ακόλουθοί σας θα μπορούν να δουν:

 1. Το όνομα που παρουσιάζεται στο προφίλ σας (συνήθως το μικρό όνομα/επώνυμό σας)
 2. Την εικόνα του προφίλ σας (αν έχετε επιλέξει εικόνα ως χρήστης)
 3. Τους ακολούθους σας και όσους ακολουθείτε εσείς
 4. Τα κοινόχρηστα ψηφιακά στοιχεία σας
 5. Οι ακόλουθοί σας δεν θα μπορούν να δουν διεύθυνση ηλ-ταχ., στοιχεία πληρωμών και διευθύνσεις αποστολής.

Συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε την ευθύνη για όλες τις χρεώσεις δεδομένων με τις οποίες επιβαρύνεστε κατά τη χρήση των Εφαρμογών.

Κατά διαστήματα, τουλάχιστον 1 φορά τον χρόνο, πρέπει να συνδέεστε στον λογαριασμό σας στην Alaris για να διατηρούνται ενεργές οι υπηρεσίες που είναι συσχετισμένες με τον λογαριασμό. Αν δεν συνδεθείτε στη διάρκεια της περιόδου αυτής, ενδέχεται να κλείσουμε τον λογαριασμό σας (πράγμα που σημαίνει ότι θα χάσετε το δικαίωμα πρόσβασης σε αποθηκευμένες εικόνες και άλλα προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν λογαριασμό στην Alaris).

Η διεύθυνση ηλ-ταχ. ή το όνομα χρήστη που χρησιμοποιείτε για να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας στην Alaris θα είναι αποκλειστικά δικά σας στοιχεία όσο καιρό παραμένει ενεργός ο λογαριασμός. Αν τυχόν κλείσει ο λογαριασμός σας στην Alaris είτε από εσάς είτε από την Alaris με βάση του όρους της παρούσας Συμφωνίας, η διεύθυνση ηλ-ταχ. ή το όνομα χρήστη μπορούν να ανακυκλωθούν μέσα στο σύστημά μας και να εκχωρηθούν σε άλλον χρήστη. Κάθε κάτοχος λογαριασμού στην Alaris ίσως χρειαστεί να παράσχει πληροφορίες ασφάλειας για να συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του.

Έχετε την ευθύνη για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων του λογαριασμού σας στα οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα χρηστών και οι κωδικοί πρόσβασης. Θα έχετε την πλήρη ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες των χρηστών που χρησιμοποιούν τον λογαριασμό σας. Συμφωνείτε ότι θα ειδοποιήσετε αμέσως την Kodak Alaris για κάθε ανεξουσιοδότητη χρήση του λογαριασμού σας.

4. Προμηθευτής Εφαρμογών και Υπηρεσιών

Οι Εφαρμογές και οι Υπηρεσίες παρέχονται από την Kodak Alaris Inc. και τις θυγατρικές της εταιρείες. «Θυγατρική εταιρεία» θεωρείται κάθε εταιρεία, συνεταιρισμός, κοινοπραξία ή άλλη οντότητα που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα την Kodak Alaris, Inc., ελέγχεται από την Kodak Alaris ή τελεί υπό τον κοινό έλεγχο της Kodak Alaris, Inc. Για τον σκοπό της προηγούμενης πρότασης, όταν αναφέρουμε ότι μία νομική οντότητα ελέγχει κάποια άλλη νομική οντότητα, εννοούμε ότι η πρώτη οντότητα έχει το δικαίωμα να διορίσει άτομα σε ποσοστό άνω του 50% των θέσεων του διοικητικού συμβουλίου της δεύτερης οντότητας. Έχουμε το δικαίωμα να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε κάποια θυγατρική μας εταιρεία με την απαίτηση να μην τις μεταβιβάσει σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ούτε να τις χρησιμοποιήσει με τρόπο που θα αντιβαίνει στις ρητές επιλογές σας. Κατά παρόμοιο τρόπο, αν μία από τις θυγατρικές μας εταιρείες κοινοποιήσει τις πληροφορίες σας σε εμάς, δεν θα τις μεταβιβάσουμε σε τρίτους για εμπορικούς σκοπούς ούτε θα τις χρησιμοποιήσουμε με τρόπο που θα αντιβαίνει στις ρητές επιλογές σας.

5. Ηλικιακοί περιορισμοί

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες μας πρέπει να έχετε τη νόμιμη ηλικία για τη σύναψη δεσμευτικής σύμβασης. Χωρίς περιορισμό των προαναφερόμενων, πρέπει να είστε 16 ετών και άνω για να χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές και τις Υπηρεσίες. Η Kodak Alaris δεν επιτρέπει εν γνώσει της τη λήψη των Εφαρμογών ή την αγορά προϊόντων και Υπηρεσιών σε παιδιά κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη συγκατάθεση των γονέων τους. Η Kodak Alaris δεν συλλέγει ούτε ζητά εν γνώσει της πληροφορίες για παιδιά κάτω των 16 ετών αν δεν έχει τη ρητή συγκατάθεση των γονέων τους. Η Kodak Alaris προτρέπει τους γονείς και τους κηδεμόνες να συντροφεύουν τα παιδιά τους στο Ίντερνετ και να συμμετέχουν στις διαδραστικές δραστηριότητες και στα ενδιαφέροντά τους.

6. Χορήγηση άδειας

Με την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνεστε προς τους παρόντες όρους, η Kodak Alaris σας χορηγεί μη αποκλειστική άδεια χρήσης των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών η οποία διέπεται από τους περιορισμούς που διατυπώνονται παρακάτω. Οι εν λόγω Όροι και προϋποθέσεις δεν προβλέπουν την πώληση των Εφαρμογών ή οιασδήποτε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας. Κάθε δικαίωμα, τίτλος ιδιοκτησίας, εμπορικό συμφέρον και δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας που υπάρχει στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες και τις αφορά ανήκει στην Kodak Alaris ή στους αδειοδότες της. Αν δεν ορίζεται ρητώς στο παρόν έγγραφο, δεν σας χορηγούνται άλλα δικαιώματα κατά συνεκδοχή, κεκτημένα ή οιουδήποτε άλλου είδους, με βάση οιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό μυστικό, εμπορικό σήμα ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας.

7. Διαθεσιμότητα

Οι Εφαρμογές και οι Υπηρεσίες διατίθενται στους χρήστες μέσω των διαδικτυακών καταστημάτων Apple App Store, Google Play Store, Windows Store, Windows Phone Store, Amazon App Store και Facebook App Store ή άλλων μηχανισμών διανομής. Οι όροι της Συμφωνίας αδειοδότησης τελικού χρήστη είναι ενσωματωμένοι στο παρόν έγγραφο και θεωρούνται τμήμα των παρόντων Όρων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες μόνο στην προσωπική σας ηλεκτρονική συσκευή (π.χ. υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο, tablet κλπ). Δεν έχετε δικαίωμα περαιτέρω αναδιανομής, υποαδειοδότησης, ενοικίασης, δανεισμού ή εκμίσθωσης των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών σε τρίτους.

Η Kodak Alaris καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι Εφαρμογές ή οι Υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο επί 7 ημέρες την εβδομάδα. Θα προκύψουν, ωστόσο, περιπτώσεις διακοπής των Εφαρμογών λόγω εργασιών συντήρησης, αναβάθμισης και επείγουσας επισκευής ή λόγω αποτυχίας συνδέσεων και εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών πέραν του ελέγχου της Kodak Alaris. Η Kodak Alaris θα προβαίνει σε εύλογες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει την διάρκεια των διακοπών λειτουργίας αυτού του είδους σε περιπτώσεις που εμπίπτουν στη σφαίρα του ελέγχου της. Συμφωνείτε ότι η Kodak Alaris δεν θα φέρει ευθύνη απέναντί σας για οιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή διάθεσης των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών.

8. Ορθότητα, αρτιότητα και επικαιρότητα των πληροφοριών

Ανεξάρτητα από όσες πληροφορίες παρουσιάζονται στις Εφαρμογές, η Kodak Alaris διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, να μετακινήσει ή να αναστείλει τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες ή να αλλάξει τις προδιαγραφές τους ανά πάσα στιγμή χωρίς να προηγηθεί ειδοποίηση και χωρίς να επιβαρυνθεί με πρόσθετες υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά και μόνο στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες ούτε να τις χρησιμοποιείτε ως μοναδική βάση για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων χωρίς να συμβουλεύεστε πρωτογενείς ή πιο ορθές, άρτιες ή επίκαιρες πηγές πληροφοριών. Αν και η Kodak Alaris καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι όλο το υλικό στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες είναι σωστό, δεν μπορεί να εγγυηθεί για την ορθότητα και την ακεραιότητα του και ουδεμία ευθύνη ή υποχρέωση αναλαμβάνει όσον αφορά την ορθότητα, την αρτιότητα ή την αυθεντικότητα του εν λόγω υλικού.

9. Δυνατότητες λογισμικού

Οι Εφαρμογές ή οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν δυνατότητες που επιτρέπουν στην Kodak Alaris να σας ενημερώνει μέσω Ίντερνετ για διαθέσιμες αναβαθμίσεις λογισμικού, προωθητικές ενέργειες, προϊόντα και υπηρεσίες που ίσως σας ενδιαφέρουν, να σας παρέχει ενημερωμένες εκδόσεις αρχείων δεδομένων προϊόντων, εκπαιδευτικού υλικού και περιεχομένου μάρκετινγκ στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες και να συλλέγει δεδομένα για τη χρήση τους. Επίσης, οι Εφαρμογές ή οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν δυνατότητες που σας επιτρέπουν τη λήψη αρχείων εντοπισμού καταστημάτων, θεμάτων για νέα προϊόντα και καταλόγων προϊόντων. Συμφωνείτε ότι η Kodak Alaris έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες αυτές για να σας παρέχει τις εν λόγω ειδοποιήσεις και ενημερώσεις, να επιτρέπει τη λήψη των εν λόγω στοιχείων και να συλλέγει τα εν λόγω δεδομένα, εκτός αν έχετε επιλέξει να απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες αυτές στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες.

10. Απόρρητο

Η Kodak Alaris έχει αναλάβει τη σταθερή δέσμευση να διασφαλίζει το απόρρητό σας. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο «Απόρρητο» στις Εφαρμογές για να ανασκοπήσετε την Πολιτική απορρήτου που παρέχει η Kodak Alaris για τις Εφαρμογές. Οι όροι της Πολιτικής απορρήτου είναι ενσωματωμένοι στο παρόν έγγραφο και θεωρούνται τμήμα των παρόντων Όρων. Για πληροφορίες όσον αφορά το απόρρητο σε οιαδήποτε Εφαρμογή Συνεργάτη που χρησιμοποιεί Kodak Photo Services, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή της εν λόγω εφαρμογής σας.

11. Εμπορικά σήματα

Όλες οι ονομασίες φιρμών, προϊόντων και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες και αφορούν την Kodak Alaris και/ή τις θυγατρικές της εταιρείες ή τρίτους ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους είναι ιδιοταγή σήματα της Kodak Alaris και του αδειοδότη της ή των θυγατρικών της εταιρειών και/ή των αντίστοιχων τρίτων. Κανένα στοιχείο του περιεχομένου των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών δεν θα θεωρηθεί ότι εκχωρεί σε οιοδήποτε άτομο άδεια ή δικαίωμα εκ μέρους της Kodak Alaris και/ή των θυγατρικών της εταιρειών ή οιουδήποτε τρίτου όσον αφορά οιαδήποτε εικόνα, λογότυπο ή ονομασία αυτού του είδους.

12. Πνευματικά δικαιώματα

Αν δεν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, η Kodak Alaris έχει την κυριότητα όλων των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων της βάσης δεδομένων στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες. Αν δεν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, η Kodak Alaris ή οι θυγατρικές εταιρείες και οι αδειοδότες της έχουν την κυριότητα του περιεχομένου κάθε προτύπου, έτοιμης εικόνας, περιγράμματος ή φόντου που περιέχουν ή παρέχουν οι Εφαρμογές ή οι Υπηρεσίες. Δεν έχετε δικαίωμα δημοσίευσης, διανομής, εξαγωγής, επαναχρησιμοποίησης ή αναπαραγωγής μέρους ή όλου του εν λόγω περιεχομένου σε οιαδήποτε υλική μορφή (περιλαμβανόμενης της φωτοτύπησης ή της ηλεκτρονικής αποθήκευσής του σε οιοδήποτε μέσο).

Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες παρά μόνο υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται ρητά στους παρόντες Όρους. Δεν επιτρέπονται η ανάστροφη μηχανίκευση, η αποσυμπίληση, η αποσυναρμολόγηση ή κάθε άλλη προσπάθεια άντλησης του πηγαίου κώδικα για το Λογισμικό ούτε η χρήση οιουδήποτε τμήματός του για διαφορετική χρήση από αυτή που έχει καθορίσει η Kodak Alaris, εκτός αν σας έχει δώσει ειδική εξουσιοδότηση. Δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, να προσαρμόσετε, να αλλοιώσετε και να μεταφράσετε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες ούτε να δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες από αυτές.

Θεωρείστε ο κάτοχος και/ή έχετε δικαίωμα προσπέλασης όλων των εικόνων στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση στην κινητή σας συσκευή χρησιμοποιώντας τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες. Πρέπει να έχετε είτε κάθε δικαίωμα, τίτλο και συμφέρον επί των πνευματικών δικαιωμάτων των εικόνων είτε ρητή άδεια από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων προκειμένου να μπορείτε να αντιγράψετε και να χρησιμοποιήσετε τις εν λόγω εικόνες για κάθε σκοπό που έχει σχέση με τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες και οι εικόνες δεν επιτρέπεται να παραβιάζουν ή να καταστρατηγούν τα δικαιώματα άλλων (στα οποία περιλαμβάνονται άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το απόρρητο, ηθικά δικαιώματα ή δικαιώματα δημοσιοποίησης). Οι επαγγελματικές εικόνες που σας παρέχονται από επαγγελματίες φωτογράφους ή διατίθενται μέσω ιστοτόπων, περιοδικών, βιβλίων ή άλλων πόρων προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μέσω των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε και θα απαλλάξετε την Kodak Alaris, τις θυγατρικές της εταιρείες και τους αδειοδότες της από κάθε ευθύνη και ζημιά που ενδέχεται να προκύψουν λόγω οιασδήποτε νομικής αγωγής που αφορά τα προαναφερόμενα.

Εσείς ή ο κάτοχος διατηρείτε όλα τα δικαιώματα για όλες τις εικόνες και όλα τα φωτογραφικά προϊόντα που θέτετε στη διάθεση της Kodak Alaris μέσω των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών. Για να έχουμε τη δυνατότητα παρουσίασης και διεκπεραίωσης κάθε παραγγελίας σας, χορηγείτε στην Kodak Alaris μη αποκλειστική άδεια χωρίς πνευματικά δικαιώματα για χρήση, αντιγραφή, διανομή και παρουσίαση των εν λόγω εικόνων.

13. Παρακολούθηση περιεχομένου

Κατανοείτε, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι κάθε περιεχόμενο επιτρέπεται να εξεταστεί από την Kodak Alaris (και από τους προμηθευτές μας και τους φορείς διεκπεραίωσης των παραγγελιών μας) και ότι το περιεχόμενο διέπεται από τους ισχύοντες νόμους, στους οποίους περιλαμβάνονται οι νόμοι που απαγορεύουν την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, την πορνογραφία, την παιδική πορνογραφία ή την κακοποίηση των παιδιών. Αν, κατά την αποκλειστική κρίση και διακριτική ευχέρεια της Kodak Alaris, υπάρχει ενδεχόμενο παραβίασης της νομοθεσίας, επιτρέπεται η καταγγελία της εν λόγω παραβίασης στις αρμόδιες αρχές επιβολής των νόμων.

Πολλοί νόμοι απαγορεύουν τη διανομή περιεχομένου που ενδεχομένως καταστρατηγεί τα πνευματικά δικαιώματα άλλων ή περιλαμβάνει άσεμνο ή πορνογραφικό υλικό. Αν το περιεχόμενο κάποιων παραγγελιών σας θεωρηθεί άσεμνο, πορνογραφικό ή ανάρμοστο για οιονδήποτε άλλο λόγο, έχουμε το δικαίωμα να μην τις διεκπεραιώσουμε. Επιπλέον, η Kodak Alaris (όπως και οι προμηθευτές μας και οι φορείς διεκπεραίωσης των παραγγελιών μας) διατηρεί πάντα το δικαίωμα να ανασκοπήσει το περιεχόμενο, να το αποκαλύψει όταν απαιτείται για την τήρηση νόμων, κανονισμών ή αιτημάτων κρατικών υπηρεσιών και να αρνηθεί να επεξεργαστεί ή να διεκπεραιώσει παραγγελίες που, κατά την αποκλειστική κρίση και διακριτική μας ευχέρεια, είναι ανάρμοστες ή παραβιάζουν τους παρόντες Όρους.

14. Υπηρεσίες, ιστότοποι και δίκτυα τρίτων

Στο πλαίσιο της χρήσης των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών ενδέχεται να σας δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσετε πρόσβαση σε υπηρεσίες και ιστοτόπους της Kodak Alaris και τρίτων (στο εξής συνολικά και μεμονωμένα «Υπηρεσίες Ιστού»). Για τη χρήση των Υπηρεσιών Ιστού ίσως απαιτείται η πρόσβαση στο Ίντερνετ και η αποδοχή πρόσθετων όρων χρήσης. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ενώ η Kodak Alaris και/ή οι εν λόγω τρίτοι ενδέχεται να μην έχουν καθορίσει επί του παρόντος πάγια ανώτατα όρια όσον αφορά τον αριθμό μεταδόσεων που μπορείτε να στείλετε ή να λάβετε μέσω των Υπηρεσιών Ιστού ή το μέγεθος του χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείται για την παροχή της Υπηρεσίας Ιστού, η Kodak Alaris και/ή οι εν λόγω τρίτοι μπορούν να καθορίσουν αυτά τα πάγια ανώτατα όρια ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Επιπροσθέτως, οι Εφαρμογές ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουν δημόσιο τοπικό δίκτυο Wi-Fi ή δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για την αποστολή εικόνων και/ή παραγγελιών προς εκτύπωση. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε κάθε διακινδύνευση κατά τη χρήση των δικτύων αυτών.

15. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων

Η Kodak Alaris σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων και ζητά από τους επισκέπτες των ιστοτόπων μας να κάνουν το ίδιο. Αν πιστεύετε ότι η εργασία σας έχει αντιγραφεί με τρόπο που συνιστά καταστρατήγηση των πνευματικών σας δικαιωμάτων, μπορείτε να μας ειδοποιήσετε χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο «Επικοινωνήστε μαζί μας.» στο μενού της βοήθειας. Στην ειδοποίηση πρέπει να περιλαμβάνονται ΟΛΑ τα εξής στοιχεία:

 1. μια περιγραφή της εργασίας που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τα οποία ισχυρίζεστε ότι έχουν καταστρατηγηθεί∙
 2. μια περιγραφή του σημείου των Εφαρμογών όπου βρίσκεται το υλικό που ισχυρίζεστε ότι συνιστά καταστρατήγηση δικαιωμάτων∙
 3. το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός του τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλ-ταχ. σας∙
 4. μια δήλωσή σας ότι κρίνετε καλή τη πίστει πως η αμφισβητούμενη χρήση δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή κάποιον εκπρόσωπό του ή βάσει της νομοθεσίας∙
 5. μια δήλωσή σας, εν γνώσει των κυρώσεων σε περίπτωση ψευδορκίας, ότι οι προαναφερόμενες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ειδοποίησή σας είναι ορθές και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή έχετε την εξουσιοδότηση να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου κάποιου αποκλειστικού δικαιώματος το οποίο διατείνεστε ότι καταστρατηγείται∙ και
 6. μια φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ή του ατόμου που έχει την εξουσιοδότηση να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου.

Αν χρειαστείτε πληροφορίες όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα για Εφαρμογές Συνεργατών που χρησιμοποιούν Kodak Photo Services, αποταθείτε στον προμηθευτή της κάθε εφαρμογής.

Η Kodak Alaris ουδεμία υποχρέωση έχει να δημοσιεύει, να προωθεί, να μεταδίδει, να διανέμει ή να παρέχει με οιονδήποτε άλλο τρόπο υλικό που είναι διαθέσιμο στις Εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένου υλικού που παρέχετε σε εμάς, και έχουμε το απόλυτο δικαίωμα αφαίρεσης υλικού από τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες και/ή απαγόρευσης της χρήσης των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια ανά πάσα στιγμή.

16. Τροποποίηση των Όρων

Η Kodak Alaris διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων Όρων κατά διαστήματα. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες όταν παρουσιάσουν την ένδειξη ότι έχουν γίνει αλλαγές στους παρόντες Όρους, θα θεωρηθεί δεδομένο ότι έχετε αποδεχθεί τις αλλαγές αυτές.

17. Πρόσβαση και χρήση

Συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που θα δώσετε στην Kodak Alaris θα είναι αληθείς, ορθές, επικαιροποιημένες και πλήρεις. Συμφωνείτε επίσης ότι θα διασφαλίζετε πως οι εν λόγω πληροφορίες θα παραμένουν ακριβείς και ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όσον αφορά τη διεύθυνση ηλ-ταχ. σας, η οποία αποτελεί τον βασικό τρόπο επικοινωνίας της Kodak Alaris μαζί σας για ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι η Kodak Alaris δεν θα φέρει ευθύνη για ζημίες που ίσως υποστείτε ή για πληροφορίες που δεν θα λάβετε επειδή δεν μας δώσατε έγκυρη και λειτουργική διεύθυνση ηλ-ταχ. Η Kodak Alaris διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να σας επιτρέψει την πρόσβαση στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες και/ή να διεκπεραιώσει την παραγγελία σας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

18. Πολιτική αποθήκευσης

Οι Εφαρμογές δεν παρέχουν μακροπρόθεσμη αποθήκευση ψηφιακών εικόνων ή φωτογραφικών προϊόντων που έχουν δημιουργηθεί με χρήση των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών. Οι εικόνες που αποθηκεύονται σε σύνδεση με λογαριασμούς στην Alaris παρέχονται για την εξυπηρέτηση των πελατών. Πάντοτε πρέπει να διατηρείτε το πρωτότυπο Περιεχόμενό σας ή να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας του στο προσωπικό σας σύστημα. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία ως μοναδικό αποθετήριο για το Περιεχόμενό σας. Χωρίς να τίθενται περιορισμοί στην αποποίηση που παρατίθεται στην Ενότητα 30, η Kodak Alaris αποποιείται ρητώς κάθε ευθύνη ή υποχρέωση για οιαδήποτε απώλεια Περιεχομένου ή εικόνων λόγω του τρόπου με τον οποίο χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, τους Λογαριασμούς ή τις Υπηρεσίες.

19. Διαμόρφωση δεσμευτικής σύμβασης

Όταν πληρώνετε για τη διαδικτυακή παραγγελία σας σε κατάστημα λιανικής πώλησης, αναλαμβάνετε την ευθύνη για εξόφληση κατά την παραλαβή της. Ωσότου γίνει δεκτή η παραγγελία σας από την Kodak Alaris, δεν θα υφίσταται σύμβαση ανάμεσα σε εσάς και την Kodak Alaris. Η παραγγελία σας θα θεωρηθεί ότι έγινε δεκτή όταν θα σταλεί στο κατάστημα λιανικής πώλησης που επιλέξατε για τη διεκπεραίωσή της. Αν δώσετε διεύθυνση ηλ-ταχ., θα σας σταλεί ηλ-μήνυμα επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Η Kodak Alaris διατηρεί το δικαίωμά της να ακυρώσει την παραγγελία σας ανά πάσα στιγμή για οιονδήποτε λόγο.

Όταν υποβάλλετε παραγγελία μέσω των Εφαρμογών, ίσως χρειαστεί να δώσετε έγκυρη διεύθυνση ηλ-ταχ. την οποία ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε ώστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την κατάσταση της παραγγελίας σας και να σας στείλουμε κάθε άλλη ειδοποίηση, κοινοποίηση ή ενημέρωση όσον αφορά την παραγγελία σας. Συμφωνείτε ότι η Kodak Alaris δεν θα φέρει ευθύνη για ζημίες που ίσως υποστείτε ή για πληροφορίες που δεν θα λάβετε επειδή εσείς ή κάποιος τρίτος παροχέας δεν μας δώσατε έγκυρη και λειτουργική διεύθυνση ηλ-ταχ.

Όσα φωτογραφικά προϊόντα παραγγείλετε μέσω των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών είναι εξατομικευμένα, σχεδιασμένα και προσωπικοποιημένα από εσάς. Εφόσον υποβάλετε την παραγγελία σας, δεν μπορείτε να την ακυρώσετε μέσω της Εφαρμογής. Αν αφού δώσετε μια παραγγελία επιθυμείτε να ζητήσετε την ακύρωσή της, επικοινωνήστε με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης και υποστήριξης της Kodak Alaris. Δεδομένης της εξατομικευμένης φύσης των προϊόντων, διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε οιοδήποτε αίτημα ακύρωσης. Όταν δώσετε παραγγελία σε κάποιον τρίτο φορέα διεκπεραίωσής της, θα ισχύσουν και οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτού του παροχέα όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι όροι του όσον αφορά την αποδοχή και την αποπληρωμή της παραγγελίας.

20. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Η παραλαβή της παραγγελίας σας δεν αποτελεί εγγύηση ότι η Kodak Alaris είναι σε θέση να σας προμηθεύσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιλέξατε. Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες στις Εφαρμογές ή στις Εφαρμογές εξαρτώνται από την εκάστοτε διαθεσιμότητα και, κατά συνέπεια, η Kodak Alaris πρέπει να διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις ποσότητες των προϊόντων που προμηθεύει, να σας προμηθεύσει μόνο ένα μέρος της παραγγελίας ή να ορίσει τμηματικές παραδόσεις για τις παραγγελίες και να αλλάξει τη διαθεσιμότητα και τη διάρκεια ειδικών προσφορών ή να τις τερματίσει ανά πάσα στιγμή. Αν παρ' ελπίδα υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας κάποιων προϊόντων ή υπηρεσιών που παραγγείλατε, θα σας στείλουμε ηλ-μήνυμα το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε πότε αναμένεται να είναι διαθέσιμα.

Ο λόγος διαστάσεων των προϊόντων που παραγγέλλετε ενδέχεται να διαφέρει από τον λόγο διαστάσεων των δεδομένων της ψηφιακής εικόνας σας με αποτέλεσμα τελικά προϊόντα που ίσως δεν αξιοποιούν ολόκληρη την ψηφιακή εικόνα.

21. Τιμολόγηση και παράδοση

Οι τιμές που παρουσιάζονται στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες δεν περιλαμβάνουν τους περισσότερους ισχύοντες φόρους (συμπεριλαμβανομένου του φόρου κατανάλωσης), έξοδα παράδοσης και τραπεζικές χρεώσεις. Οι υποδεικνυόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ για παραγγελίες που δίνετε αν βρίσκεστε εκτός ΗΠΑ. Όλες οι τιμές παρατίθενται στο νόμισμα το οποίο χρησιμοποιείται στο κατάστημα λιανικής που έχετε καθορίσει για την παραλαβή του προϊόντος ή στη διεύθυνση κατοικίας που δώσατε για αποστολή των παραγγελιών στο σπίτι. Οι τιμές ισχύουν ωσότου τροποποιηθούν από την Kodak Alaris. Αν ισχύουν χρεώσεις για την αποστολή και τη διακίνηση των προϊόντων, θα προστεθούν στην παραγγελία σας κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αγοράς σας.

Η Kodak Alaris καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει επίκαιρες και ορθές πληροφορίες όσον αφορά τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις τιμές μας, αλλά δεν εγγυόμαστε για την ορθότητα των πληροφοριών αυτών. Οι πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς σχετική ειδοποίηση. Οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή προτού γίνει δεκτή η παραγγελία σας. Αν τυχόν διαπιστωθεί ότι υπάρχει κάποιο σημαντικό λάθος στην περιγραφή ή στη διαθεσιμότητα προϊόντος ή υπηρεσίας που σχετίζεται με την εκκρεμούσα παραγγελία σας ή κάποιο λάθος στην τιμολόγηση, η Kodak Alaris θα επικοινωνήσει μαζί σας δίνοντάς σας τις διορθωμένα στοιχεία και θα σας ρωτήσει αν εξακολουθείτε να επιθυμείτε να διεκπεραιώσουμε την παραγγελία σας.

Η Kodak Alaris θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι παραγγελίες σας θα διεκπεραιώνονται έγκαιρα, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρχουν καθυστερήσεις στην παράδοση και ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για καθυστέρηση πέραν του εύλογου ελέγχου μας. Οι ημερομηνίες που καθορίζονται για την παράδοση προϊόντων είναι απλώς ενδεικτικές.

22. Πληρωμή

Θα πληρώσετε για την παραγγελία σας όταν θα τη δώσετε ή όταν θα την παραλάβετε σε κατάστημα λιανικής με βάση τις καθορισμένες πολιτικές του καταστήματος ή του φορέα διεκπεραίωσης. Έχετε την ευθύνη να τηρήσετε τους όρους και τις προϋποθέσεις πληρωμής του καταστήματος λιανικής πώλησης ή του φορέα διεκπεραίωσης της παραγγελίας.

23. Φόροι

Τα καταστήματα εισπράττουν και καταβάλλουν τους φόρους που απαιτούνται βάσει της νομοθεσίας για αγορές που εξοφλούνται στο κατάστημα κατά την παραλαβή των αντίστοιχων προϊόντων. Η Kodak Alaris θα εισπράττει και θα καταβάλλει τους φόρους που απαιτούνται βάσει της νομοθεσίας για παραγγελίες που αποστέλλονται στο σπίτι.

24. Περιοχή ισχύος

Όσες Εφαρμογές παρέχονται μέσω των διαδικτυακών καταστημάτων Apple App Store, Google Play Store, Windows Phone Store, Amazon App Store και Facebook App Store ή άλλων μηχανισμών διανομής μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο στις περιοχές όπου υπάρχουν καταστήματα λιανικής πώλησης που συμμετέχουν στις Εφαρμογές και είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν παραγγελίες που έχουν δοθεί μέσω των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διασφαλίζετε ότι θα μπορείτε όντως να παραλάβετε τα προϊόντα που παραγγείλατε από κάποιο από τα συμμετέχοντα καταστήματα. Ούτε η Kodak Alaris ούτε οιοδήποτε κατάστημα λιανικής πώλησης αναλαμβάνει ευθύνη ή υποχρέωση για παραγγελίες που δώσατε και ζητήσατε την παραλαβή τους σε καταστήματα λιανικής πώλησης τα οποία βρίσκονται μακριά από τη φυσική σας τοποθεσία και/ή στα οποία δεν έχετε άλλο τρόπο πρόσβασης.

25. Πολιτική επιστροφών

Για διεκπεραίωση στο κατάστημα και μέσω συνεργατών, η επιστροφή προϊόντων διέπεται πλήρως από την Πολιτική Επιστροφών του καταστήματος λιανικής πώλησης ή του φορέα διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας που καθορίσατε για την παραλαβή όσων προϊόντων παραγγείλατε ή του συνεργάτη Kodak Photo Services. Όσον αφορά τη συμφωνία σας με την Kodak Alaris, η Kodak Alaris αποποιείται κάθε ευθύνη ή υποχρέωση για την επιστροφή προϊόντων και/ή την επιστροφή οιουδήποτε ανάλογου χρηματικού ποσού στην περίπτωση παραγγελιών που αποστέλλονται σε κατάστημα.

Στην περίπτωση παραγγελιών που αποστέλλονται στο σπίτι η Kodak Alaris θα δέχεται επιστροφές και θα επιστρέφει τα χρήματα μόνο αν υπάρχουν προβλήματα ποιότητας που προκλήθηκαν κατά την παραγωγή ή αν η παράδοση δεν γίνει εντός ευλόγων χρονικών ορίων. Αν το προϊόν καταστραφεί κατά την αποστολή, η Kodak Alaris θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ανακατασκευή του. Στην περίπτωση κατά την οποία κάποιο πρόβλημα στην ποιότητα ενός προϊόντος οφείλεται στην ποιότητα της εικόνας του πελάτη, η Kodak Alaris διατηρεί το δικαίωμα να μην δεχθεί την επιστροφή του ούτε να εγκρίνει την επιστροφή χρημάτων. Εκτός από όσα διατυπώνονται ρητώς στο παρόν έγγραφο, η Kodak Alaris αποποιείται κάθε ευθύνη ή υποχρέωση για την επιστροφή προϊόντων και/ή την επιστροφή οιουδήποτε ανάλογου χρηματικού ποσού στην περίπτωση παραγγελιών που αποστέλλονται στο σπίτι.

26. Συμπεριφορά

Συμφωνείτε ότι δεν θα χρησιμοποιείτε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες:

 1. για παράνομους σκοπούς∙
 2. για να παραγγείλετε προς εκτύπωση ή για να μεταδώσετε ή να κοινοποιήσετε με οιονδήποτε άλλο τρόπο υλικό που (i) είναι ψευδές, δόλιο, άσεμνο, προσβλητικό, βλάσφημο, πορνογραφικό, αθέμιτο, απειλητικό, εκφοβιστικό, καταχρηστικό και επιβλαβές, παραβιάζει το απόρρητο ή τα δικαιώματα δημοσιοποίησης, είναι δυσφημιστικό, συκοφαντικό, χυδαίο, παράνομο ή αμφισβητούμενο για οιονδήποτε άλλο λόγο και (ii) ενδέχεται να συνιστά ή να ενθαρρύνει ποινικό αδίκημα, να παραβιάζει τα δικαιώματα οιουδήποτε ενδιαφερόμενου μέρους ή να εγείρει ευθύνες ή να παραβιάζει κάποιο νόμο με οιονδήποτε άλλο τρόπο∙
 3. για να παραγγείλετε προς εκτύπωση ή για να μεταδώσετε ή να κοινοποιήσετε με οιονδήποτε άλλο τρόπο υλικό το οποίο δεν έχετε το δικαίωμα να μεταδώσετε ή να κοινοποιήσετε βάσει οιασδήποτε συμβασιακής ή καταπιστευματικής σχέσης ή το οποίο καταστρατηγεί οιοδήποτε πνευματικό δικαίωμα, εμπορικό σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οιοδήποτε ηθικό δικαίωμα κάποιου ενδιαφερόμενου μέρους, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται η Kodak Alaris και οι θυγατρικές της εταιρείες∙
 4. για να βλάψετε με οιονδήποτε τρόπο ανήλικα άτομα, περίπτωση στην οποία ενδεικτικά περιλαμβάνεται η εκτύπωση περιεχομένου που παραβιάζει τη νομοθεσία περί παιδικής πορνογραφίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και τους νόμους που απαγορεύουν την απεικόνιση ανηλίκων ενόσω επιδίδονται σε πράξεις σεξουαλικής φύσης∙
 5. για να πλαστογραφήσετε κεφαλίδες ή να παραποιήσετε με οιονδήποτε άλλο τρόπο στοιχεία ταυτοτήτων προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών∙
 6. για να μεταδώσετε υλικό που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στα συστήματα των υπολογιστών της Kodak Alaris ή οιουδήποτε άλλου, όπου ενδεικτικά περιλαμβάνεται υλικό που περιέχει ιούς, κώδικες, σκουλήκια ή άλλα αρχεία ή προγράμματα τα οποία είναι σχεδιασμένα για να προκαλούν ζημιά ή να επιτρέπουν την ανεξουσιοδότητη πρόσβαση στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει ελάττωμα, σφάλμα, δυσλειτουργία ή αλλοίωση στις Εφαρμογές∙
 7. για οιονδήποτε εμπορικό σκοπό∙
 8. για τη μετάδοση οιασδήποτε αυτόκλητης ή ανεξουσιοδότητης διαφήμισης, προωθητικού υλικού, ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, υλικού πολιτικών εκστρατειών, ενοχλητικών μηνυμάτων, αλυσίδων αλληλογραφίας, σχημάτων πυραμίδας ή αυτόκλητης επικοινωνίας οιασδήποτε άλλης μορφής∙
 9. για να παραστήσετε ότι είστε κάποιο άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή για να παρουσιάσετε με οιονδήποτε άλλο τρόπο παραπλανητικά τη σχέση σας με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο∙ ή
 10. για να συλλέξετε, να υποκλέψετε ή να αποκτήσετε οθονώνυμα, για να συλλέξετε, να υποκλέψετε ή να αποθηκεύσετε προσωπικά δεδομένα άλλων χρηστών των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών ή για να επιδιώξετε ή να επιχειρήσετε να ανακαλύψετε τον κωδικό πρόσβασης, το οθονώνυμο ή άλλο στοιχείο εγγραφής ενός χρήστη χωρίς τη ρητή γνώση και συγκατάθεση του χρήστη αυτού.

  Συμφωνείτε επίσης ότι:

 11. δεν θα προκαλέσετε παρεμβολές ή διακοπές (ούτε θα επιχειρήσετε να προκαλέσετε παρεμβολές ή διακοπές) στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες ή στους διακομιστές ή στα δίκτυα όπου είναι συνδεδεμένες οι Εφαρμογές ούτε θα παραβείτε απαιτήσεις, διαδικασίες, πολιτικές ή κανονισμούς δικτύων στα οποία είναι συνδεδεμένες οι Εφαρμογές∙ ή
 12. δεν θα παράσχετε στην Kodak Alaris ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες με σκοπό την απόκρυψη της ταυτότητάς σας ούτε πληροφορίες που δεν έχετε δικαίωμα να αποκαλύψετε∙ ή
 13. δεν θα μεταπωλήσετε το σύνολο ή τμήμα των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών.

27. Αποζημίωση

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε την προσωπική ευθύνη για τη συμπεριφορά σας όσον αφορά τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώσετε, θα προστατεύσετε και δεν θα επιρρίψετε ευθύνες στην Kodak Alaris και σε στελέχη, διευθυντές, εργολάβους, προμηθευτές, συγγενείς εταιρείες, κοινοπραξίες, επιχειρηματικούς εταίρους, αδειοδότες, υπαλλήλους και εκπροσώπους της ούτε σε οιονδήποτε τρίτο παροχέα πληροφοριών στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες από και απέναντι σε οιαδήποτε και κάθε αξίωση, απώλεια, ευθύνη, δαπάνη, ζημία και κόστος (όπου ενδεικτικά περιλαμβάνονται κάθε άμεση, θετική, αποθετική, παραδειγματική και έμμεση ζημία) καθώς και δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα που προκύπτουν από ή σε σχέση με (α) εικόνες ή άλλο περιεχόμενο που υποβάλλετε μέσω των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών, (β) χρήση, κακή χρήση ή αδυναμία χρήσης των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών από εσάς ή οιοδήποτε άλλο άτομο που θα αποκτήσει πρόσβαση στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας, (γ) οιαδήποτε παραβίαση των παρόντων Όρων της Υπηρεσίας ή (δ) οιαδήποτε παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων. Αν προκαλέσετε τεχνική διακοπή των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών ή των συστημάτων που μεταδίδουν τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες προς εσάς ή άλλους, συμφωνείτε ότι θα αναλάβετε την ευθύνη για οιαδήποτε και κάθε απώλεια, ευθύνη, δαπάνη, ζημία και κόστος, όπου περιλαμβάνονται δικηγορικές αμοιβές και δικαστικά έξοδα, που προκύπτουν από ή σε σχέση με την εν λόγω διακοπή.

28. Σχόλια πελατών

Η Kodak Alaris δεν θέλει να λαμβάνει εμπιστευτικές ή ιδιοταγείς πληροφορίες από εσάς μέσω των Εφαρμογών. Κάθε σχόλιο, πρόταση, ιδέα, αίτημα βελτίωσης, αναπληροφόρηση, σύσταση ή άλλη πληροφορία που παρέχεται στην Kodak Alaris όσον αφορά τη λειτουργία ή το περιεχόμενο των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών θα θεωρείται μη εμπιστευτική και μη ιδιοταγής πληροφορία.

Κατανοείτε και συμφωνείτε ότι η Kodak Alaris ή οι αντίστοιχοι προμηθευτές της θα έχουν την αποκλειστική κυριότητα όλων των πληροφοριών, των υλικών ή των δεδομένων που παρέχετε όσον αφορά τις επιδόσεις των Εφαρμογών ή των προτάσεων για βελτιώσεις ή αλλαγές στις Εφαρμογές ή στις Υπηρεσίες. Συμφωνείτε επίσης ότι θα υπογράψετε όποιο πρόσθετο έγγραφο κριθεί απαραίτητο από την Kodak Alaris ή τους αντίστοιχους προμηθευτές της για την απόκτηση, τη διατήρηση ή την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων κυριότητας.

29. Λύση σύμβασης

Οι παρόντες Όροι ισχύουν ωσότου λυθεί η σύμβαση. Μπορείτε να τερματίσετε την ισχύ των παρόντων Όρων ανά πάσα στιγμή διαγράφοντας ή καταστρέφοντας με οιονδήποτε άλλο τρόπο τις Εφαρμογές ή εφαρμογές συνεργατών μέσω των Υπηρεσιών στη συσκευή σας μαζί με όλα τα αντίγραφά τους σε οιαδήποτε μορφή. Επίσης θα λυθεί αυτόματα σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας προς οιονδήποτε όρο ή οιαδήποτε προϋπόθεση. Συμφωνείτε ότι η Kodak Alaris μπορεί επίσης, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να λύσει προσωρινά ή μόνιμα τους παρόντες Όρους αφού σας στείλει σχετική ειδοποίηση και/ή να τερματίσει τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες (όπως καθορίζεται στην Παράγραφο 11) χωρίς να σας ειδοποιήσει εκ των προτέρων. Συμφωνείτε ότι σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, για οιονδήποτε λόγο, θα καταστρέψετε τις Εφαρμογές ή τις εφαρμογές συνεργατών που χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες στη συσκευή σας μαζί με όλα τα οιασδήποτε μορφής αντίγραφά τους. Ορισμένες διατάξεις, λόγω της φύσης τους, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν ακόμα και μετά τον τερματισμό ισχύος των εν λόγω Όρων και προϋποθέσεων.

Η Kodak Alaris διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει τη δυνατότητά σας να αποκτήσετε πρόσβαση στις Εφαρμογές ή να τις χρησιμοποιήσετε αν δεν καταφέρετε να συμμορφωθείτε με οιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή αν μας το επιβάλει κάποια αρμόδια κανονιστική αρχή.

30. Αποποίηση εγγύησης και περιορισμός ευθύνης

ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ» ΧΩΡΙΣ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ. ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΡΗΤΩΣ ΚΑΘΕ ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΠΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η KODAK ALARIS ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΟΤΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ή ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΤΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ή ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΖΕΤΕ Ή ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΛΑΘΟΥΣ ΤΗΣ KODAK ALARIS, Π.Χ. ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟΥ Ή ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Η KODAK ALARIS ΘΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.

ΑΝ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ, ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η KODAK ALARIS ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗ, ΘΕΤΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΕΚΤΑΚΤΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ (I) ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ KODAK ALARIS, (II) ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ, (III) ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΞΙΩΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ή ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, (IV) ΑΝΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΤΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Ή ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή (V) ΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΖΗΤΗΜΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ή ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ή ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ Η KODAK ALARIS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΟΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ. ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΘΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΡΟΥ.

ΕΠΕΙΔΗ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ. ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ KODAK ALARIS ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΛΛΑ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΟΥΝ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 100 ΔΟΛΑΡΙΩΝ ΗΠΑ.

31. Γενικά

Οι παρόντες Όροι συνιστούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα στην Kodak Alaris και εσάς όσον αφορά τη χρήση των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών από εσάς ή την παροχή προϊόντων μέσω των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών. Αν η Kodak Alaris δεν καταφέρει να επιβάλει οιοδήποτε δικαίωμα ή οιαδήποτε διάταξη που περιλαμβάνουν οι παρόντες Όροι, η περίπτωση αυτή δεν θα συνιστά αποποίηση του εν λόγω δικαιώματος ή της εν λόγω διάταξης. Αν ένα ή περισσότερα δικαιώματα ή μία ή περισσότερες διατάξεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους κριθούν μη έγκυρα από κάποιο δικαστήριο, συμφωνείτε ότι το λοιπό περιεχόμενο των παρόντων Όρων παραμένει σε πλήρη ισχύ και πρέπει να εκτελεστεί.

32. Συνθήκες πέραν του εύλογου ελέγχου μας

Η Kodak Alaris δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις στην εκτέλεση των συμβασιακών υποχρεώσεων λόγω συνθηκών πέραν του εύλογου ελέγχου μας και θα δικαιούται χρονική παράταση για την εκτέλεση τους. Παραδείγματα συνθηκών αυτού του είδους αποτελούν οι απεργίες, τα προβλήματα προμηθευτών/μεταφοράς/παραγωγής, οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις, οι κρατικές ή οι κανονιστικές πράξεις και οι φυσικές καταστροφές. Αν οι εν λόγω συνθήκες συνεχίσουν να υφίστανται για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα, οιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να λύσει μια σύμβαση αγοράς προϊόντων χωρίς να καταβάλει αποζημίωση.

33. Διασφαλίσεις νομοθεσίας περί εξαγωγών

Δεν έχετε δικαίωμα χρήσης ή εξαγωγής ή επανεξαγωγής των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών με οιονδήποτε άλλο τρόπο πλην αυτού για τον οποίο σας εξουσιοδοτεί η νομοθεσία της περιοχής όπου αγοράσατε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες. Συγκεκριμένα, αλλά χωρίς περιορισμό, δεν επιτρέπεται η εξαγωγή ή η επανεξαγωγή των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών (α) σε χώρες στις οποίες οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει εμπορικό αποκλεισμό (ή σε υπηκόους ή κατοίκους τους) (στις οποίες ενδεικτικά περιλαμβάνονται η Βόρεια Κορέα, το Ιράκ, το Ιράν, η Κούβα, η Λιβύη, η Σερβία, το Σουδάν και η Συρία) ή (β) σε οιοδήποτε άτομο που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Ειδικά Καθορισμένων Υπηκόων του υπουργείου οικονομικών των ΗΠΑ ή στον Κατάλογο Απαγορευμένων Ατόμων ή Φορέων του υπουργείου εμπορίου των ΗΠΑ. Εφόσον χρησιμοποιήσετε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες, δηλώνετε και εγγυάστε ότι δεν βρίσκεστε εντός, δεν είστε υπό τον έλεγχο και δεν είστε υπήκοος ή κάτοικος οιασδήποτε από τις εν λόγω χώρες ούτε συμπεριλαμβάνεστε σε οιονδήποτε από τους εν λόγω καταλόγους.

34. Ομοσπονδιακές αγορές

Η παρούσα Ενότητα 34 ισχύει για κάθε αγορά των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ ή εκ μέρους της ή από οιονδήποτε κύριο εργολάβο ή υπεργολάβο της (σε οιοδήποτε κλιμάκιο) βάσει σύμβασης, χορήγησης, συμφωνίας συνεργασίας ή άλλης δραστηριότητας με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Οι Εφαρμογές ή οι Υπηρεσίες είναι «εμπορικό είδος» με βάση τον ορισμό του όρου στον κανονισμό 48 του Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών (C.F.R.) 2.101 (Οκτώβριος 2004) και αποτελούνται από «εμπορικό λογισμικό υπολογιστή» και «τεκμηρίωση εμπορικού λογισμικού υπολογιστή» όπως χρησιμοποιούνται οι όροι αυτοί στον κανονισμό 48 του CFR 227.7202-1, 227.7202-3, 227.7202-4 (Οκτώβριος 2004). Αν είστε στέλεχος της Κυβέρνησης των ΗΠΑ ή οιασδήποτε υπηρεσίας ή οιουδήποτε τμήματός της, οι Εφαρμογές ή οι Υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένες (α) μόνο ως εμπορικό είδος και (β) μόνο με τα δικαιώματα που χορηγούνται δυνάμει του παρόντος εγγράφου.

35. Διάφορες διατάξεις

Ο τίτλος κυριότητας και ο κίνδυνος απώλειας για προϊόντα που παραγγείλατε διαδικτυακά μέσω των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών περνούν σε εσάς μόλις παραλάβετε τα εν λόγω προϊόντα στο κατάστημα λιανικής πώλησης ή από τον φορέα διεκπεραίωσης της παραγγελίας σας ή όπου η παραγγελία περιλαμβάνει παράδοση του προϊόντος στη διεύθυνση που μας δώσατε. Η Kodak Alaris έχει το δικαίωμα να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις ευθύνες της δυνάμει του παρόντος εγγράφου χωρίς να σας στείλει σχετική ειδοποίηση. Η Kodak Alaris διατηρεί το συγκεκριμένο δικαίωμα μεταβίβασης της διαχείρισης των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών σε οιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου της Kodak. Αν οιοδήποτε τμήμα των παρόντων Όρων κριθεί μη έγκυρο ή μη εκτελεστό, τότε η εν λόγω διάταξη θα θεωρηθεί ότι αντικαθίσταται από μια έγκυρη και εκτελεστή διάταξη που ανταποκρίνεται στον μέγιστο δυνατό βαθμό στον σκοπό της αρχικής διάταξης και οι λοιποί Όροι θα παραμείνουν σε ισχύ.

37. Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

Αν αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες από περιοχή εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Ηνωμένου Βασιλείου, παρέχονται από την Kodak Alaris Limited και οι παρόντες Όροι και η χρήση των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών από εσάς θα διέπονται από τη νομοθεσία της Αγγλίας και της Ουαλίας βάσει της οποίας θα ερμηνεύονται, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες περί σύγκρουσης κανόνων δικαίου. Όποια διαφωνία προκύψει σύμφωνα ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους θα υπόκειται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας και της Ουαλίας.

Αν αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες από περιοχή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή του Ηνωμένου Βασιλείου, παρέχονται από την Kodak Alaris, Inc. και οι παρόντες Όροι και η χρήση των Εφαρμογών ή των Υπηρεσιών από εσάς θα διέπονται από τη νομοθεσία των ΗΠΑ βάσει της οποίας θα ερμηνεύονται, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες περί σύγκρουσης κανόνων δικαίου. Όποια διαφωνία προκύψει σύμφωνα ή σε σχέση με τους παρόντες Όρους θα υπόκειται στη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων των ΗΠΑ.

38. Πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας

Αν χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας ή αν θελήσετε να κάνετε σχόλια ή ερωτήσεις για τους παρόντες Όρους ή για τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες ή για τα προϊόντα ή αν έχετε να διατυπώσετε κάποιο παράπονο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο «Υποστήριξη» που θα βρείτε στο κάτω μέρος της τρέχουσας σελίδας.

Αν χρειαστείτε υποστήριξη για εφαρμογές συνεργατών που χρησιμοποιούν Kodak Photo Services, αποταθείτε στον προμηθευτή της κάθε εφαρμογής.

39. Εδαφικοί περιορισμοί

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της Υπηρεσίας δεν προορίζονται για διανομή σε ή χρήση από άτομο ή φορέα σε οιαδήποτε δικαιοδοσία ή χώρα όπου η εν λόγω διανομή ή χρήση παραβαίνει νόμους ή κανονισμούς. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε τη διαθεσιμότητα της Υπηρεσίας ή οιουδήποτε τμήματος της Υπηρεσίας, σε οιοδήποτε άτομο, οιαδήποτε γεωγραφική περιοχή ή δικαιοδοσία, ανά πάσα στιγμή και κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια, και να περιορίσουμε τις ποσότητες κάθε περιεχομένου, προϊόντος, υπηρεσίας ή άλλης δυνατότητας που παρέχεται από την Kodak Alaris.

40. Η Ενότητα που ακολουθεί ισχύει αν αγοράσετε προϊόντα από την Kodak Alaris για παράδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην περίπτωση οιασδήποτε διένεξης ή ασυμφωνίας με οιαδήποτε άλλη διάταξη που περιλαμβάνεται στους παρόντες Όρους, θα υπερισχύσουν οι διατάξεις που παρατίθενται στην Ενότητα αυτή.

 1. ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (91/250/ΕΟΚ)Αν αποκτήσατε τις Εφαρμογές ή τις Υπηρεσίες σε χώρα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κανένας από τους παρόντες Όρους δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως περιοριστικός για όσα δικαιώματα διατυπώνονται ρητά στην Οδηγία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περί λογισμικού (91/250/ΕΟΚ).
 2. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ

  2.1 Πού θα βρείτε την τιμή για το προϊόν. Η τιμή του προϊόντος (η οποία περιλαμβάνει ΦΠΑ) θα είναι η τιμή που υποδεικνυόταν στις σελίδες της παραγγελίας σας όταν τη δώσατε. Καταβάλλουμε κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι η τιμή του προϊόντος για την οποία ενημερωθήκατε είναι η σωστή. Ωστόσο, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Ενότητα 21 των Όρων για να μάθετε τι θα συμβεί αν ανακαλύψουμε κάποιο λάθος στην τιμή του προϊόντος που παραγγέλλετε.

  2.2 Κόστος παράδοσης. Το κόστος παράδοσης θα είναι αυτό που θα δείτε να παρουσιάζεται στην Εφαρμογή.

 3. ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  3.1 Πότε θα παράσχουμε τα προϊόντα. Θα σας παραδώσουμε τα προϊόντα όσο το δυνατόν συντομότερα και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την ημέρα αποδοχής της παραγγελίας σας. Αν καθυστερήσουμε να σας παραδώσουμε τα προϊόντα λόγω κάποιου συμβάντος εκτός του ελέγχου μας, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό για να σας ενημερώσουμε και θα πάρουμε μέτρα για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις της καθυστέρησης. Εφόσον προβούμε στις ενέργειες αυτές, δεν θα φέρουμε ευθύνη για καθυστερήσεις που θα οφείλονται στο συμβάν αλλά, αν υπάρχει κίνδυνος ουσιαστικής καθυστέρησης, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να ακυρώσετε την παραγγελία σας και να σας επιστραφεί όλο το ποσό που καταβάλατε για κάθε προϊόν που δεν παραλάβατε.

  3.2 Αν δεν είστε στο σπίτι σας όταν θα σας παραδοθεί το προϊόν. Αν κανείς δεν ευκαιρεί να βρίσκεται στο σπίτι σας για την παραλαβή και τα προϊόντα δεν χωρούν στο γραμματοκιβώτιό σας, θα σας αφήσουμε ένα σημείωμα με το οποίο θα σας ενημερώνουμε πώς μπορείτε να επαναπρογραμματίσετε την παράδοση ή να έρθετε να πάρετε τα προϊόντα από κάποια τοπική αποθήκη.

  3.3 Αν δεν επαναπρογραμματίσετε την παράδοση. Αν δεν έρθετε να πάρετε τα προϊόντα από εμάς όπως έχουμε συνεννοηθεί ή αν έρθουμε και δεν σας βρούμε και δεν επαναπρογραμματίσετε την παράδοση ή στην παραλαβή από κάποια αποθήκη, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω οδηγίες και ίσως επιβαρυνθείτε με κάποιο πρόσθετο κόστος παράδοσης. Αν, παρά τις εύλογες προσπάθειές μας, δεν μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας ούτε επαναπρογραμματίσετε την παράδοση ή την παραλαβή των προϊόντων, θα έχουμε το δικαίωμα να σας χρεώσουμε το κόστος αποθήκευσής τους.

  3.4 Όταν αποκτήσετε την κυριότητα και την ευθύνη του προϊόντος. Αποκτάτε την κυριότητα του προϊόντος μόλις λάβουμε το ποσό που καταβάλατε για την εξόφλησή του. Θα έχετε την ευθύνη για το προϊόν από τη στιγμή που θα σας το παραδώσουμε στη διεύθυνση που μας δώσατε ή θα το παραλάβετε από εμάς.

 4. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ Ή ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΑΣ
 5. 4.1 Ελαττωματικά προϊόντα ή προϊόντα με παραπλανητική περιγραφή.  Έχουμε την νομική υποχρέωση να παρέχουμε προϊόντα που συμμορφώνονται προς τη συμφωνία που έχουμε συνάψει μαζί σας και έχουν ικανοποιητική ποιότητα, είναι κατάλληλα για τον προβλεπόμενο σκοπό τους και δεν είναι ελαττωματικά ούτε ήταν παραπλανητική η περιγραφή τους. Αν κατοικείτε στην ΕΕ (αλλά δεν, προς αποφυγήν αμφιβολιών, κατοικείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο) και σε διάστημα δύο ετών από την παράδοση του προϊόντος διαπιστώσετε ότι είναι ελαττωματικό, τότε θα το επισκευάσουμε ή θα το αντικαταστήσουμε εντελώς δωρεάν. Αν δεν είναι δυνατή η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος, τότε δικαιούστε επιστροφή των χρημάτων σας. Κανένα σημείο στους παρόντες όρους δεν θα επηρεάσει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

  4.2 Ακύρωση της παραγγελίας σας επειδή κάναμε ή πρόκειται να κάνουμε κάτι. Αν επιθυμείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας για τα προϊόντα εξαιτίας κάποιας από τις περιπτώσεις (α) έως (δ) που παρατίθενται παρακάτω, θα σας επιστρέψουμε όλα σας τα χρήματα για όσα προϊόντα δεν παραλάβατε. Οι λόγοι είναι οι εξής:

  1. σας ενημερώσαμε για κάποιο λάθος στην τιμή ή στην περιγραφή του προϊόντος που έχετε παραγγείλει και δεν θέλετε να διεκπεραιωθεί η παραγγελία∙
  2. υπάρχει κίνδυνος σημαντικής καθυστέρησης της παράδοσης των προϊόντων λόγω συμβάντων εκτός του ελέγχου μας∙
  3. έχουμε αναστείλει την παροχή των προϊόντων για τεχνικούς λόγους ή σας έχουμε ενημερώσει ότι πρόκειται να την αναστείλουμε για τεχνικούς λόγους, σε κάθε περίπτωση για διάστημα μεγαλύτερο από τριάντα ημέρες∙ ή
  4. έχετε κάποιο νόμιμο δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης επειδή κάτι δεν κάναμε σωστά.

  4.3 Το δικαίωμά σας να αλλάξετε γνώμη. Για τα περισσότερα προϊόντα που αγοράζετε μέσω Ίντερνετ έχετε το νόμιμο δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη εντός 14 ημερών και να σας επιστραφούν τα χρήματά σας. Ωστόσο, δεν έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη για εξατομικευμένα προϊόντα στα οποία περιλαμβάνονται τα φωτογραφικά προϊόντα επειδή κατασκευάζονται με βάση τις προσωπικές σας προδιαγραφές. Αν τελικά έχετε δικαίωμα να αλλάξετε γνώμη, τότε μπορείτε να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός 14 ημερών από την ημέρα που εσείς (ή κάποιος εκπρόσωπός σας) θα παραλάβετε τα προϊόντα. Πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Ανατρέξτε στην επόμενη παράγραφο με τον τίτλο «Πώς θα ακυρώσετε την παραγγελία σας».

 6. ΠΩΣ ΘΑ ΑΚΥΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ
 7. 5.1 Ενημερώστε μας ότι θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας. Αν έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας, αποταθείτε στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών καλώντας τον αριθμό 0800 1004083. Δώστε μας το όνομα, τη διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία της παραγγελίας και, αν έχετε, τον αριθμό του τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλ-ταχ. σας.

  5.2 Επιστροφή προϊόντων μετά την αποστολή ή την παραλαβή τους. Αν επιθυμείτε να κάνετε χρήση των δικαιωμάτων σας για απόρριψη των προϊόντων όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5.1 της τρέχουσας Ενότητας αφού σας αποσταλούν ή τα παραλάβετε, πρέπει να μας τα επιστρέψετε. Πρέπει είτε να μας τα επιστρέψετε ταχυδρομώντας τα στη διεύθυνση:

  Kodak Alaris Ltd. Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead HP2 7YU, UK

  είτε να μας επιτρέψετε να έρθουμε να τα παραλάβουμε. Αποταθείτε στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών καλώντας τον αριθμό 0800 1004083.

  5.3 Όταν θα καλύψουμε το κόστος της επιστροφής. Θα καλύψουμε το κόστος της επιστροφής:

  1. αν τα προϊόντα είναι ελαττωματικά ή η περιγραφή τους ήταν παραπλανητική ή
  2. αν ακυρώσετε την παραγγελία για οιονδήποτε από τους λόγους που παρατίθενται στην παράγραφο 5.2 της τρέχουσας Ενότητας.

  Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις πρέπει να καλύψετε εσείς το κόστος της επιστροφής και τότε θα σας χρεώσουμε απευθείας το κόστος παραλαβής των προϊόντων.

  5.4 Πώς θα σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας. Θα σας επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατόν το ποσό που καταβάλατε για τα προϊόντα, περιλαμβάνοντας το κόστος της φτηνότερης δυνατής επιλογής παράδοσης που προσφέρουμε, με τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε.

 8. ΑΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

  6.1 Πώς θα μας ενημερώσετε για προβλήματα. Αν έχετε απορίες ή παράπονα για το προϊόν, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας μέσω του συνδέσμου «Υποστήριξη» που θα βρείτε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας.

 9. Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΥΠΟΣΤΕΙ

  7.1 Έχουμε ευθύνη απέναντί σας για κάθε προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά για την οποία είμαστε υπαίτιοι. Αν δεν καταφέρουμε να συμμορφωθούμε προς τους Όρους, έχουμε την ευθύνη για κάθε απώλεια ή ζημιά που θα υποστείτε και η οποία αποτελεί προβλέψιμο αποτέλεσμα του γεγονότος ότι δεν συμμορφωθήκαμε προς τις υποχρεώσεις μας ή ότι δεν μπορέσαμε να επιδείξουμε εύλογη προσοχή και ικανότητα, αλλά δεν έχουμε ευθύνη για οιαδήποτε μη προβλέψιμη απώλεια ή ζημιά. Η απώλεια ή η ζημιά είναι προβλέψιμη είτε αν είναι φανερό ότι θα συμβεί είτε αν, κατά την εποχή της σύναψης της σύμβασης, τόσο εμείς όσο και εσείς γνωρίζαμε ότι υπήρχε πιθανότητα να συμβεί.

  7.2 Δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για επιχειρηματικές απώλειες. Παρέχουμε τα προϊόντα μόνο για οικιακή και ιδιωτική χρήση. Αν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα για οιονδήποτε σκοπό επιχειρηματικών συναλλαγών ή μεταπώλησης, ουδεμία ευθύνη θα έχουμε απέναντί σας για οιαδήποτε απώλεια κερδών, απώλεια επιχειρηματικών συναλλαγών, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησής σας ή απώλεια επιχειρηματικών ευκαιριών.

  7.3 Θανάσιμος ή σοβαρός τραυματισμός. Κανένα σημείο στους Όρους δεν μπορεί να περιορίσει ούτε να εξαιρέσει την ευθύνη μας για θανάσιμο ή σοβαρό τραυματισμό που οφείλεται σε δική μας αμέλεια.

 10. ΛΟΙΠΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  8.1 Κανένας άλλος δεν έχει δικαιώματα που να απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Η σύμβαση για την πώληση προϊόντων συνάπτεται ανάμεσα σε εσάς και εμάς. Κανένας άλλος δεν θα έχει δικαιώματα επιβολής οιουδήποτε από τους Όρους.

© 2020 Kodak Alaris Inc. Τα εμπορικά σήματα Kodak και η εμπορική εικόνα των προϊόντων Kodak χρησιμοποιούνται με ειδική άδεια της Eastman Kodak Company.