Clauze şi condiţii

Clauze şi condiţii

Ultima actualizare: 17 octombrie 2020 (ID: 2020_10_23)

Introducere

Citiţi cu atenţie aceste Clauze şi condiţii („Clauze”), deoarece conţin clauzele şi condiţiile legale cu care sunteţi de acord atunci când utilizaţi serviciile furnizate dvs. de către compania Kodak Alaris şi firmele afiliate, inclusiv aplicaţiile mobile Kodak Alaris; aplicaţia KODAK MOMENTS şi aplicaţia pentru web KODAKMOMENTS.COM şi pagina web cu informaţii KODAK MOMENTS (denumite colectiv „Aplicaţii”) şi aplicaţiile pentru servicii fotografice Kodak furnizate partenerilor Kodak Alaris (denumite colectiv „Servicii”) şi pentru achiziţionarea de bunuri personalizate de la („produse fotografice”). Dacă accesaţi serviciile din Spaţiul Economic European sau din Regatul Unit, acestea sunt oferite de Kodak Alaris Limited; dacă le accesaţi din afara Spaţiului Economic European sau a Regatului Unit, sunt oferite de Kodak Alaris, Inc. (denumite individual „Kodak Alaris”).

Aplicaţiile sau Serviciile sunt separate şi distincte faţă de orice alte bunuri sau servicii oferite de Kodak Alaris. Consultaţi politica de respectare a confidenţialităţii şi clauzele de utilizare a acestor de bunuri sau servicii, inclusiv, dar fără a se limita la kodakalaris.com.

Prin utilizarea Aplicaţiilor sau Serviciilor, sunteţi de acord să vă asumaţi obligaţiile în temeiul prezentelor Clauze. Kodak Alaris îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele Clauze în orice moment fără notificare prealabilă. Utilizarea de către dvs. a Aplicaţiilor sau Serviciilor în urma unor astfel de modificări constituie acordul dvs. cu privire la respectarea şi asumarea obligaţiilor în temeiul Clauzelor, conform modificărilor. Prezentele Clauze constituie acordul complet dintre dvs. şi Kodak Alaris în ceea ce priveşte obiectul prezentei şi înlocuieşte toate celelalte comunicări, scrise sau orale, în legătură cu Aplicaţiile sau Serviciile. Dacă nu doriţi să vă asumaţi obligaţiile în temeiul prezentelor Clauze, nu utilizaţi Aplicaţiile sau Serviciile.

Licenţiatorii Kodak Alaris se referă la orice terţi care acordă licenţe integrale sau parţiale pentru astfel de Aplicaţii către Kodak Alaris. Prezentele Clauze sunt concepute în mod specific în folosul Kodak Alaris şi al tuturor licenţiatorilor noştri.

Prevederi aplicabile tuturor utilizatorilor Aplicaţiilor şi Serviciilor.

1. Aplicaţiile

Kodak Alaris oferă aplicaţii care vă ajută să combinaţi imagini semnificative cu text frumos conceput pentru a crea poveşti pe care le veţi ţine minte pentru totdeauna. Utilizaţi aplicaţiile noastre pentru a face poveştile dvs. să arate cel mai bine cu instrumente şi machete de editare foto uşor de utilizat şi distribuiţi-le prietenilor şi persoanelor care vă urmăresc. De asemenea, aveţi posibilitatea să creaţi produse imprimate frumoase şi să le trimiteţi la distribuitorul local pentru ridicarea într-o oră sau pentru livrare direct la uşa locuinţei dvs.

2. Serviciile

Kodak Alaris oferă servicii fotografice digitale care permit aplicaţiilor partenerilor să asigure capacitatea de a crea produse foto şi de a plasa comenzi pentru imprimări şi/sau produse foto într-o incintă Kodak Picture Kiosk dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul, de a plasa comenzi pentru preluarea imprimărilor şi/sau a produselor foto dintr-un magazin de vânzare cu amănuntul utilizând internetul sau de a plasa comenzi pentru expedierea imprimărilor şi/sau a produselor foto către o locaţie la alegerea dvs. utilizând internetul.

3 Conturile

Este posibil să aveţi nevoie de un cont Alaris pentru a utiliza unele dintre serviciile noastre. Pentru a vă proteja contul, păstraţi confidenţialitatea parolei. Vă asumaţi responsabilitatea pentru activitatea legată de contul dvs. Încercaţi să nu reutilizaţi parola contului pentru aplicaţii terţe. Dacă (a) trebuie să schimbaţi sau să recuperaţi setările contului sau (b) aflaţi că parola sau contul dvs. este folosit fără aprobare, contactaţi serviciul pentru clienţi Kodak Alaris.

Unele dintre Aplicaţiile sau Serviciile noastre vă permit să încărcaţi, să remiteţi, să stocaţi şi să trimiteţi sau primiţi conţinut. Deţineţi drepturile de proprietate intelectuală asupra conţinutului respectiv. Pe scurt, ce-i al dvs. e al dvs. Atunci când încărcaţi, distribuiţi, remiteţi, stocaţi, trimiteţi sau primiţi conţinut prin intermediul Aplicaţiilor sau Serviciilor noastre, oferiţi companiei Kodak Alaris (şi colaboratorilor săi) o licenţă valabilă la nivel mondial pentru a utiliza , găzdui, stoca, reproduce, modifica, crea lucrări derivate (cum ar fi gruparea generată în mod automat a imaginilor sau alte modificări care fac ca respectivul conţinut să funcţioneze mai bine cu Serviciile noastre), comunica, publica şi distribui conţinutul în cauză. Sistemele noastre automatizate vă analizează conţinutul (inclusiv imaginile) pentru a vă furniza caracteristici ale produselor fotografice relevante şi personale. Această analiză se face atunci când conţinutul este trimis, primit şi stocat. Drepturile pe care le acordaţi prin intermediul acestei licenţe sunt în scopul limitat al utilizării, promovării şi îmbunătăţirii Aplicaţiilor sau Serviciilor noastre şi în scopul dezvoltării altora noi. Această licenţă are efect în continuare, chiar dacă încetaţi să mai utilizaţi Aplicaţiile sau Serviciile noastre. Asiguraţi-vă că aveţi drepturile necesare de a ne oferi această licenţă pentru orice tip de conţinut pe care îl remiteţi către Aplicaţiile sau Serviciile noastre.

Dacă aveţi un cont Alaris, este posibil să vă afişăm numele profilului, fotografia profilului şi acţiunile efectuate în aplicaţia Kodak Alaris sau în aplicaţii terţe asociate contului Kodak Alaris. Vom respecta alegerile făcute de dvs. pentru a limita setările de distribuire sau de vizibilitate din contul Alaris. În politica de respectare a confidenţialităţii puteţi găsi informaţii suplimentare despre modul în care Alaris utilizează şi stochează conţinutul.

Conturile Alaris pot include funcţii de socializare care vă permit să distribuiţi text şi imagini altor persoane. Puteţi şterge oricând astfel de conţinut. Conţinutul distribuit prin aceste funcţii va putea fi văzut numai de către persoanele interesate. Persoanele vă pot urmări în următoarele moduri: (a) pentru conturile setate la modul privat, va trebui să aprobaţi toate persoanele care solicită să vă urmărească sau (b) în cazul în care nu aveţi contul setat pe modul privat, orice persoană care vă caută după numele de afişare sau adresa de e-mail va avea posibilitatea să vă urmărească. Cu excepţia conturilor din Germania, conturile Alaris NU sunt setate în mod implicit la modul privat.

Persoanele interesate vor putea să vadă:

 1. numele afişat (de obicei prenumele/numele);
 2. imaginea de profil (dacă utilizatorul selectează una);
 3. persoanele interesate de dvs. şi persoanele pe care le urmăriţi;
 4. activele dvs. digitale distribuite;
 5. persoanele interesate nu vor vedea adresa de e-mail, informaţiile despre plăţi şi adresele de expediere.

Sunteți de acord că sunteţi responsabil pentru toate tarifele pentru date pe care le suportaţi prin utilizarea aplicaţiilor.

Trebuie să vă conectaţi periodic la Contul Alaris, cel puţin o dată pe an, pentru a menţine active serviciile asociate Contului Alaris. Dacă nu vă conectaţi în acest interval de timp, vă putem închide contul (ceea ce înseamnă că nu veţi mai putea accesa imaginile şi orice alt produs sau serviciu care utilizează un Cont Alaris).

Adresa de e-mail sau numele de utilizator pe care le utilizaţi la crearea Contului Alaris vor fi unice pentru dvs. cât timp Contul Alaris este încă activ. În eventualitatea în care Contul Alaris este închis de către dvs. sau de către Alaris ca urmare a aplicării termenilor acestui Acord, adresa de e-mail sau numele de utilizator poate fi reciclat în sistemul nostru şi atribuit altui utilizator. Este posibil ca deţinătorii de Conturi Alaris să trebuiască să furnizeze informaţii privind securitatea pentru a-şi utiliza mai departe Conturile Alaris.

Sunteţi responsabil pentru menţinerea confidenţialităţii informaţiilor contului dvs., inclusiv numele de utilizator şi parolele. Veţi fi pe deplin responsabil pentru toate activităţile care au loc în contul dvs. Sunteţi de acord să notificaţi imediat Kodak Alaris cu privire la orice utilizare neautorizată a contului dvs.

4. Furnizorul Aplicaţiilor şi Serviciilor

Aplicaţiile şi serviciile sunt furnizate de compania Kodak Alaris Inc. şi firmele afiliate. „Firmă afiliată” înseamnă orice companie, parteneriat, asociaţie în participaţiune sau altă entitate care, direct sau indirect, controlează, este controlată de sau se află sub control comun cu Kodak Alaris, Inc. În sensul frazei anterioare, „o entitate juridică controlează o altă entitate juridică” înseamnă că prima are dreptul de a numi mai mult de 50% dintre funcţiile din consiliul de administraţie al acesteia din urmă. Este posibil să distribuim informaţiile dvs. unei Firme afiliate cu condiţia ca aceasta să nu le transfere către o altă parte în scopuri comerciale şi să nu le utilizeze contrar opţiunilor exprimate de dvs. În mod similar, dacă una dintre Firmele afiliate ne distribuie informaţiile dvs., nu le vom transfera către o altă parte în scopuri comerciale şi nu le vom utiliza contrar opţiunilor exprimate de dvs.

5. Restricţii de vârstă

Pentru a putea utiliza Aplicaţiile sau Serviciile, trebuie să aveţi vârsta legală pentru a participa la un contract cu caracter obligatoriu. Fără a limita cele de mai sus, trebuie să aveţi vârsta de 16 ani sau mai mult pentru a utiliza Aplicaţiile şi serviciile. Kodak Alaris nu permite cu bună ştiinţă copiilor cu vârsta sub 16 ani să descarce Aplicaţiile sau să cumpere bunuri şi Servicii fără consimţământul verificabil al părinţilor acestora. Compania Kodak Alaris nu colectează în cunoştinţă de cauză şi nu solicită informaţii cu caracter personal cu privire la copiii cu vârsta sub 16 ani, cu excepţia consimţământului explicit al părinţilor acestora. Compania Kodak Alaris încurajează părinţii şi tutorii să petreacă timp cu copiii online şi să participe la activităţile şi interesele interactive ale acestora.

6. Acordarea unei licenţe

Cât timp respectaţi prezentele Clauze, Kodak Alaris vă acordă o licenţă neexclusivă de utilizare a Aplicaţiilor sau a Serviciilor sub rezerva restricţiilor prevăzute mai jos. Prezentele Clauze şi condiţii nu se referă la vânzarea Aplicaţiilor sau la orice alte drepturi de proprietate intelectuală. Toate drepturile, drepturile de proprietate şi participaţiile, precum şi toate drepturile de proprietate intelectuală asupra şi cu privire la Aplicaţii sau Servicii sunt deţinute de Kodak Alaris sau de licenţiatorii săi. Cu excepţia prevederilor explicite din prezenta, nu vi se acordă alte drepturi, fie implicit, în temeiul doctrinei actelor proprii sau în alt mod, în temeiul oricăror brevete, drepturi de autor, secrete comerciale, mărci comerciale sau al altor drepturi de proprietate intelectuală.

7. Disponibilitate

Aplicaţiile şi Serviciile sunt disponibile utilizatorilor prin Apple App Store, Magazinul Google Play, Magazinul Windows, Magazinul Windows Phone, Amazon App Store, Facebook App store sau alte mecanisme de distribuţie. Clauzele Acordului de licenţă pentru utilizatorul final sunt încorporate în prezenta şi sunt considerate ca făcând parte din prezentele Clauze.

Aveţi dreptul să utilizaţi Aplicaţiile sau Serviciile doar pe dispozitivul electronic personal (de ex., computer, telefon mobil, tabletă etc.). Nu aveţi dreptul să redistribuiţi, să sublicenţiaţi, să închiriaţi sau să împrumutaţi Aplicaţiile sau Serviciile niciunui terţ.

Kodak Alaris depune eforturi rezonabile pentru a asigura disponibilitatea Aplicaţiilor sau Serviciilor timp de 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Totuşi, vor exista situaţii în care Aplicaţiile vor fi întrerupte pentru lucrări de întreţinere, upgrade-uri sau reparaţii de urgenţă sau din cauza căderii legăturilor şi a echipamentelor de telecomunicaţii care depăşesc capacitatea de control a companiei Kodak Alaris. Se vor lua măsuri rezonabile pentru a reduce la minimum astfel de întreruperi în situaţiile care se încadrează în capacitatea rezonabilă de control a companiei Kodak Alaris. Sunteţi de acord că Kodak Alaris nu va fi răspunzătoare în faţa dvs. pentru niciun fel de modificare, suspendare sau întrerupere a furnizării Aplicaţiilor sau Serviciilor.

8. Caracterul exact, complet şi oportun al informaţiilor

Indiferent de informaţiile prezentate în Aplicaţii sau Servicii, Kodak Alaris îşi rezervă dreptul de a întrerupe, a muta sau a suspenda furnizarea Aplicaţiilor şi Serviciilor ori de a modifica specificaţiile în orice moment, fără notificare prealabilă şi fără a-şi asuma niciun fel de obligaţii. Aplicaţiile sau Serviciile nu trebuie luate în considerare sau utilizate drept unic argument pentru luarea unor decizii importante fără consultarea unor surse de informaţii principale sau mai exacte, mai complete ori mai oportune. Deşi Kodak Alaris depune eforturi rezonabile pentru a se asigura că toate materialele din Aplicaţii sau Servicii sunt corecte, nu se pot garanta caracterul exact şi integritatea, iar Kodak Alaris nu îşi asumă nicio responsabilitate sau obligaţie pentru caracterul exact şi complet sau autenticitatea materialelor din Aplicaţii sau Servicii.

9. Caracteristici software

Aplicaţiile sau Serviciile pot conţine caracteristici care permit companiei Kodak Alaris să vă trimită notificări, prin internet, cu privire la upgrade-uri de software disponibile, promoţii, produse şi servicii de care puteţi fi interesat; să actualizeze fişierele de date ale produselor, conţinutul de marketing şi instrucţiunile din Aplicaţii sau Servicii şi să colecteze date privind utilizarea. De asemenea, Aplicaţiile sau Serviciile pot conţine caracteristici care vă permit să descărcaţi fişiere de localizare a magazinelor, noi teme de produse şi cataloage de produse. Sunteţi de acord că Kodak Alaris are dreptul să utilizeze aceste caracteristici pentru a furniza astfel de notificări şi actualizări, a permite astfel de descărcări şi a colecta astfel de date, cu excepţia cazului în care aţi optat să dezactivaţi caracteristicile din Aplicaţii sau Servicii.

10. Confidenţialitate

Kodak Alaris îşi ia un angajament ferm cu privire la protejarea dreptului dvs. la confidenţialitate. Faceţi clic pe linkul „Privacy” (Confidenţialitate) din Aplicaţii pentru a consulta Politica de respectare a confidenţialităţii furnizată pentru Aplicaţii de către Kodak Alaris. Clauzele Politicii de confidenţialitate sunt încorporate în prezenta şi sunt considerate ca făcând parte din prezentele Clauze. Consultaţi furnizorul aplicaţiilor partenerilor pentru a obţine informaţii despre confidenţialitatea oricărei aplicaţii a partenerilor care utilizează Kodak Photo Services.

11. Mărci comerciale

Toate numele mărcilor, produselor şi serviciilor utilizate în Aplicaţii sau Servicii care identifică societatea Kodak Alaris şi/sau Kodak ori filialele sale sau terţi şi produsele şi serviciile acestora, reprezintă mărci brevetate ale Kodak Alaris şi ale licenţiatorilor săi ori ale filialelor sale şi/sau ale terţilor relevanţi sau ale partenerilor care furnizează aplicaţii. Nimic din Aplicaţii sau Servicii nu va fi considerat a conferi niciunei persoane niciun fel de licenţă sau drept din partea companiei Kodak Alaris sau a filialelor sale sau a oricărui terţ cu privire la orice astfel de imagine, siglă sau nume.

12. Drept de autor

Cu excepţia prevederilor contrare, Kodak Alaris este deţinătorul tuturor drepturilor de autor şi al drepturilor asupra bazelor de date din Aplicaţii sau Servicii. Cu excepţia prevederilor contrare, compania Kodak Alaris sau filialele sale şi licenţiatorii săi reprezintă deţinătorii de conţinut pentru orice şabloane, miniaturi, margini sau fundaluri conţinute în sau furnizate prin intermediul Aplicaţiilor sau Serviciilor. Nu aveţi dreptul să publicaţi, să distribuiţi, să extrageţi, să reutilizaţi sau să reproduceţi, integral sau parţial, niciun astfel de conţinut în nicio formă materială (inclusiv fotocopierea sau stocarea acestuia pe orice suport prin mijloace electronice).

Nu aveţi dreptul să copiaţi Aplicaţiile sau Serviciile, cu excepţia prevederilor explicite din prezentele Clauze. Nu aveţi dreptul să decodificaţi, să decompilaţi, să dezasamblaţi sau să încercaţi în alt mod să derivaţi codul sursă pentru Aplicaţii sau Servicii sau să utilizaţi nicio parte a Aplicaţiilor sau Serviciilor pentru niciun fel de utilizare în afara aceleia pentru care acestea au fost furnizate de către Kodak Alaris, cu excepţia autorizării specifice din partea companiei Kodak Alaris. Nu aveţi dreptul să modificaţi, să adaptaţi, să schimbaţi, să traduceţi sau să creaţi lucrări derivate din Aplicaţii sau Servicii.

Dvs. sunteţi considerat ca fiind deţinătorul şi/sau ca având dreptul de a accesa toate imaginile pe dispozitivul dvs. electronic utilizând Aplicaţiile sau Serviciile. Trebuie fie să deţineţi toate drepturile, dreptul de proprietate şi participaţia în ceea ce priveşte drepturile de autor asupra imaginilor, fie să beneficiaţi de o permisiune explicită din partea deţinătorului dreptului de autor de a copia şi a utiliza astfel de imagini pentru toate scopurile legate de Aplicaţii sau Servicii, iar imaginile nu trebuie să violeze sau să încalce drepturile altora (inclusiv alte drepturi de proprietate intelectuală, drepturile la confidenţialitate, morale sau de publicitate). Imaginile profesioniste care vă sunt furnizate de fotografi profesionişti sau sunt puse la dispoziţie prin site-uri web, reviste, cărţi şi alte resurse sunt protejate de dreptul de autor şi nu trebuie utilizate prin intermediul Aplicaţiilor sau Serviciilor. Sunteţi de acord să despăgubiţi şi să exoneraţi compania Kodak Alaris, filialele sale şi licenţiatorii săi în ceea ce priveşte orice răspundere sau daune, inclusiv onorariile avocaţiale care pot fi suportate în urma oricăror acţiuni în instanţă legate de cele de mai sus.

Dvs. sau deţinătorul păstrează toate drepturile asupra tuturor imaginilor şi produselor foto pe care dvs. le-aţi pus la dispoziţia companiei Kodak Alaris prin intermediul Aplicaţiilor sau Serviciilor. Pentru a ne permite să afişăm şi să satisfacem orice comenzi pentru dvs., acordaţi companiei Kodak Alaris o licenţă neexclusivă şi scutită de redevenţe pentru a utiliza, a copia, a distribui şi a afişa imaginile respective.

13. Monitorizarea conţinutului

Înţelegeţi, recunoaşteţi şi sunteţi de acord că orice conţinut poate face obiectul examinării din partea companiei Kodak Alaris (şi din partea furnizorilor şi a agenţilor noştri executanţi) şi că respectivul conţinut este reglementat de legile aplicabile, inclusiv legile care interzic încălcarea drepturilor de autor, pornografia, pornografia infantilă sau abuzul asupra copiilor. Dacă, la exclusiva discreţie şi apreciere a companiei Kodak Alaris, există orice încălcare potenţială a legii, o astfel de încălcare potenţială poate fi raportată autorităţilor de aplicare a legii.

Numeroase legi interzic distribuirea de conţinut care ar încălca drepturile de autor ale altor persoane sau care include material obscen ori pornografic. Comenzile cu conţinut considerat obscen, pornografic sau inacceptabil în orice alt mod pot să nu vă fie returnate. În plus, Kodak Alaris (şi furnizorii şi agenţii noştri executanţi) îşi rezervă dreptul de a examina în orice moment conţinutul, de a-l divulga după cum este necesar pentru a respecta orice legi, reglementări sau solicitări ale autorităţilor guvernamentale şi de a refuza să proceseze sau să satisfacă orice comenzi care sunt, la exclusiva noastră discreţie şi apreciere, inacceptabile sau care încalcă prezentele Clauze.

14. Serviciile, site-urile web şi reţelele terţe

Ca parte a utilizării Aplicaţiilor sau Serviciilor de către dvs., este posibil să vi se ofere posibilitatea de a accesa servicii şi site-uri web Kodak Alaris şi terţe (denumite colectiv şi individual „Servicii web”). Utilizarea Serviciilor web poate necesita acces la internet şi acceptarea de către dvs. a unor condiţii suplimentare de utilizare. Recunoaşteţi şi sunteţi de acord că, deşi este posibil ca în prezent compania Kodak Alaris şi/sau astfel de terţi să nu fi setat o limită superioară fixă privind numărul de transmisii pe care puteţi să le trimiteţi sau să le primiţi prin intermediul Serviciilor web sau dimensiunea spaţiului de stocare utilizat pentru furnizarea Serviciului web, astfel de limite superioare fixe pot fi setate de către compania Kodak Alaris şi/sau de către astfel de terţi în orice moment, la discreţia exclusivă a companiei Kodak Alaris şi/sau a terţilor respectivi. În plus, Aplicaţiile pot utiliza şi o reţea de telefonie mobilă sau o reţea Wi-Fi locală publică pentru a trimite imagini şi/sau comenzi pentru imprimare. Recunoaşteţi şi acceptaţi orice riscuri la utilizarea acestor reţele.

15. Drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane

Kodak Alaris respectă drepturile de proprietate intelectuală ale altor persoane şi solicită vizitatorilor noştri să facă acelaşi lucru. În cazul în care consideraţi că lucrarea dvs. a fost copiată într-o manieră ce constituie o încălcare a drepturilor de autor, ne puteţi trimite o notificare utilizând linkul „Contact Us” (Contactaţi-ne) în meniul de ajutor. Notificarea trebuie să includă TOATE elementele de mai jos:

 1. o descriere a lucrării protejate prin drepturi de autor care pretindeţi că au fost încălcate;
 2. o descriere a locului în care se află în Aplicaţii materialul care realizează încălcarea drepturilor pe care le reclamaţi;
 3. numele dvs., adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail;
 4. o declaraţie din partea dvs. prin care consideraţi de bună credinţă că utilizarea contestată nu este autorizată de către deţinătorul drepturilor de autor, de către agentul său sau de către lege;
 5. o declaraţie din partea dvs., sub sancţiunea pentru falsul în declaraţii, privind faptul că informaţiile de mai sus din notificarea dvs. sunt exacte şi că dvs. sunteţi deţinătorul drepturilor de autor sau sunteţi autorizat să acţionaţi în numele deţinătorului unui drept exclusiv a cărui încălcare este presupusă şi
 6. o semnătură fizică sau electronică a deţinătorului drepturilor de autor sau a persoanei autorizate să acţioneze în numele acestuia.

Pentru aplicaţiile Kodak Photo Services de la parteneri, contactaţi furnizorul aplicaţiei pentru informaţii referitoare la drepturile de autor.

Kodak Alaris nu are nicio obligaţie de a publica, a redirecţiona, a transmite, a distribui sau a furniza în orice alt mod orice material disponibil în Aplicaţii sau Servicii, inclusiv materiale pe care ni le furnizaţi, şi avem un drept absolut de eliminare a oricărui material din Aplicaţii şi/sau de restricţionare a utilizării Aplicaţiilor sau Serviciilor în orice moment, la discreţia noastră exclusivă.

16. Modificarea Clauzelor

Kodak Alaris îşi rezervă dreptul de a modifica prezentele Clauze în mod periodic. În cazul în care continuaţi utilizarea Aplicaţiilor sau Serviciilor atunci când Aplicaţiile sau Serviciile indică efectuarea modificărilor la prezentele Clauze, se consideră că aţi acceptat modificările respective.

17. Acces şi utilizare

Sunteţi de acord că orice informaţii pe care le furnizaţi companiei Kodak Alaris sunt adevărate, exacte, actuale şi complete. De asemenea, sunteţi de acord că vă veţi asigura ca aceste informaţii să fie menţinute exacte şi actualizate în permanenţă. Acest lucru este important în special în ceea ce priveşte adresa dvs. de e-mail, deoarece aceasta reprezintă principala modalitate prin care compania Kodak Alaris poate comunica cu dvs. cu privire la utilizarea Aplicaţiilor sau Serviciilor de către dvs. Sunteţi de acord că Kodak Alaris nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune pe care le suportaţi sau pentru informaţiile pe care nu le primiţi ca urmare a nerespectării obligaţiei dvs. de a furniza o adresă de e-mail valabilă şi funcţională. Kodak Alaris îşi rezervă dreptul de a refuza accesul dvs. la Aplicaţii sau Servicii şi/sau de a vă satisface comanda, la discreţia sa exclusivă.

18. Politica privind stocarea

Aplicaţiile nu oferă stocare pe termen lung a imaginilor digitale, nici a produselor foto create utilizând Aplicaţiile sau Serviciile. Imaginile stocate în conjuncţie cu Conturi Alaris sunt furnizate pentru comoditatea clienţilor. Ar trebui să păstraţi întotdeauna Conţinutul original sau să faceţi copii de rezervă ale Conţinutului pe sistemul personal. Nu ar trebui să utilizaţi Serviciile ca unice depozitare ale Conţinutului dvs. Fără a limita exonerarea de răspundere stabilită în secţiunea 30, Kodak Alaris exclude în mod expres orice responsabilitate sau răspundere pentru pierderea Conţinutului sau Imaginilor ca urmare a faptului că utilizaţi Aplicaţiile, Conturile sau Serviciile.

19. Încheierea unui contract

Atunci când plătiţi pentru comanda dvs. online la un magazin de vânzare cu amănuntul, sunteţi răspunzător pentru plată atunci când ridicaţi comanda. Nu va exista un contract între dvs. şi Kodak Alaris pentru furnizarea oricăror servicii sau produse decât dacă şi atunci când Kodak Alaris vă acceptă comanda. Acceptarea comenzii dvs. va avea loc atunci când comanda dvs. este trimisă la magazinul de vânzare cu amănuntul selectat de către dvs. pentru realizarea comenzii. Dacă furnizaţi o adresă de e-mail, vi se va trimite un e-mail pentru a confirma acceptarea comenzii dvs. Kodak Alaris îşi rezervă dreptul de a vă revoca oricând comanda, din orice motiv.

Atunci când plasaţi o comandă prin intermediul Aplicaţiilor, este posibil să vi se solicite furnizarea unei adrese de e-mail valabile, pe care o putem utiliza pentru a comunica cu dvs. în ceea ce priveşte starea comenzii dvs. şi pentru a vă furniza orice alte notificări, prezentări de informaţii sau alte comunicări legate de comanda dvs. Sunteţi de acord că nu vom fi responsabili pentru niciun fel de daune pe care le suportaţi sau pentru informaţiile pe care nu le primiţi ca urmare a nerespectării obligaţiei dvs. sau a unui furnizor terţ de a furniza o adresă de e-mail valabilă şi funcţională.

Produsele fotografice comandate prin intermediul Aplicaţiilor sau Serviciilor sunt produse particularizate, concepute şi personalizate de către dvs. Odată ce este plasată o comandă, aceasta nu poate fi anulată de dvs. prin intermediul Aplicaţiei. În cazul în care după plasarea unei comenzi doriţi să solicitaţi o anulare, contactaţi echipa de service şi asistenţă Kodak Alaris. Având în vedere caracterul personalizat al produselor, ne rezervăm dreptul de a respinge orice cerere de anulare. Atunci când plasaţi o comandă la un agent executant terţ, se vor aplica şi clauzele şi condiţiile respectivului terţ, inclusiv, dar fără a se limita la clauzele referitoare la acceptarea comenzii şi la efectuarea plăţii.

20. Disponibilitatea produselor

Primirea comenzii nu garantează faptul că Kodak Alaris vă poate furniza produsele şi serviciile selectate. Toate produsele şi serviciile din cadrul Aplicaţiilor sau Serviciilor sunt oferite în funcţie de disponibilitate şi, de aceea, Kodak Alaris trebuie să îşi rezerve dreptul de a limita cantităţile de produse furnizate, de a furniza doar o parte a unei comenzi sau de a împărţi comenzile, de a modifica disponibilitatea şi durata, precum şi de a anula în orice moment orice oferte speciale. În cazul puţin probabil în care un produs sau un serviciu din comanda dvs. este indisponibil, vă vom contacta prin e-mail cât mai curând posibil pentru a vă informa cu privire la datele preconizate legate de disponibilitate.

Raportul de aspect al produselor pe care le comandaţi poate fi diferit faţă de raportul de aspect al datelor imaginilor dvs. digitale, ceea ce poate duce la produse finite care nu utilizează întreaga imagine digitală.

21. Preţuri şi livrare

Preţurile afişate în Aplicaţii sau Servicii nu conţin taxele aplicabile (inclusiv taxa pe vânzări), costurile de livrare şi comisioanele bancare. Pentru comenzile plasate în afara SUA, preţurile arătate includ TVA. Toate preţurile sunt specificate în unităţile monetare aplicabile pentru magazinul de vânzare cu amănuntul desemnat pentru ridicarea produsului sau adresa de domiciliu pentru comenzile cu livrare la domiciliu. Preţurile sunt valabile până la modificarea acestora de către Kodak Alaris. Orice taxe aplicabile pentru expediere şi manipulare vor fi adăugate la comanda dvs. în timpul procesului de plată la casă.

Kodak Alaris depune toate eforturile pentru a oferi informaţii actuale şi exacte referitoare la produsele, serviciile şi preţurile noastre, dar nu garantăm caracterul exact al acestor informaţii. Informaţiile despre produse şi servicii pot fi modificate fără notificare. Preţurile pot fi modificate în orice moment înainte ca noi să vă acceptăm comanda. În cazul în care se descoperă o eroare materială în descrierea sau disponibilitatea unui produs sau a unui serviciu legat de comanda dvs. restantă sau o eroare de preţ, Kodak Alaris vă va contacta pentru a vă oferi informaţiile corectate şi vă va întreba dacă doriţi în continuare finalizarea comenzii de către Kodak Alaris.

Kodak Alaris va depune toate eforturile rezonabile pentru a se asigura de satisfacerea promptă a comenzii dvs., dar Kodak Alaris nu poate garanta faptul că nu se vor înregistra întârzieri la livrare şi nu acceptă niciun fel de răspundere pentru întârziere în situaţiile care ne depăşesc capacitatea rezonabilă de control. Orice date specificate pentru livrarea oricăror produse au rol strict estimativ.

22. Plata

Veţi plăti pentru comandă atunci când aceasta este plasată sau atunci când o ridicaţi de la un magazin de vânzare cu amănuntul, conform politicilor magazinului sau ale agentului executant. Sunteţi responsabil de respectarea clauzelor şi a condiţiilor magazinului de vânzare cu amănuntul sau ale agentului executant.

23. Taxe

Magazinele de vânzare cu amănuntul adună şi remit taxele conform legii la efectuarea achiziţiilor în magazin, atunci când aceste achiziţii sunt ridicate. Kodak Alaris va colecta şi remite taxe conform prevederilor legale pentru comenzile cu livrare la domiciliu.

24. Teritoriul aplicabil

Utilizarea Aplicaţiilor furnizate prin Apple App Store, Magazinul Google Play, Magazinul Windows Phone, Amazon App Store, Facebook App Store sau alt mijloc de distribuţie este restricţionată la jurisdicţiile în care se găsesc magazinele de vânzare cu amănuntul care participă la furnizarea Aplicaţiilor sau Serviciilor şi care pot satisface comenzi efectuate prin intermediul Aplicaţiilor sau Serviciilor. Acest lucru înseamnă că trebuie să vă asiguraţi că veţi putea ridica efectiv produsele comandate de la un vânzător cu amănuntul participant. Nici Kodak Alaris şi nici alt vânzător cu amănuntul nu îşi va asuma răspunderea pentru comenzile cu ridicare de la vânzătorii cu amănuntul aflaţi la distanţă faţă de adresa dvs. fizică şi/sau de la vânzători cu amănuntul care vă sunt inaccesibili.

25. Politica de retur

Pentru satisfacerea comenzilor în magazine sau la parteneri, returnarea produselor este reglementată de Politica de returnare a vânzătorului cu amănuntul sau a curierului desemnat de dvs. pentru ridicarea produselor comandate sau a partenerului Kodak Photo Services. În ceea ce priveşte relaţia dvs. cu Kodak Alaris, Kodak Alaris exclude orice responsabilitate sau răspundere pentru returnarea produselor şi/sau restituirea cheltuielilor legate de produsele în cauză pentru comenzi cu livrare la domiciliu.

Pentru comenzile cu livrare la domiciliu, Kodak Alaris va accepta returnări şi va furniza rambursări numai pentru problemele de calitate datorate producţiei sau în cazul în care livrarea se face în afara unei durate de livrare rezonabile. Dacă produsul este deteriorat în timpul expedierii, unicul remediu va fi refacerea de către Kodak Alaris a produsului. În cazul în care o problemă legată de calitatea produsului este cauzată de calitatea imaginii de la consumator, Kodak Alaris îşi rezervă dreptul de a refuza orice returnare sau rambursare. Cu excepţia cazurilor stipulate în acest document, Kodak Alaris exclude orice responsabilitate sau răspundere pentru returnarea produselor şi/sau rambursarea cheltuielilor legate de produsele în cauză pentru comenzi cu livrare la domiciliu.

26. Conduită

Sunteţi de acord să nu utilizaţi Aplicaţiile sau Serviciile:

 1. în niciun scop ilegal;
 2. pentru a comanda în vederea imprimării sau a transmite în alt mod ori a comunica orice material care (i) este fals, fraudulos, obscen, ofensator, blasfemiator, pornografic, nelegal, ameninţător, hărţuitor, abuziv, dăunător, care încalcă drepturile la confidenţialitate şi la publicitate, defăimător, calomnios, ilegal sau inacceptabil în orice alt mod şi (ii) poate să constituie sau să încurajeze o infracţiune, să încalce drepturile oricărei părţi sau să dea naştere în orice alt mod răspunderii ori să încalce legea;
 3. pentru a comanda în vederea imprimării sau a transmite în alt mod ori a comunica orice material asupra căruia nu aveţi un drept de transmitere sau de comunicare în temeiul niciunei relaţii contractuale sau fiduciare sau care încalcă orice drepturi de autor, mărci comerciale, brevete sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau orice drept moral al oricărei părţi, inclusiv, dar fără a se limita la Kodak Alaris şi filialele sale;
 4. pentru a vătăma minorii în orice fel, inclusiv, dar fără a se limita la imprimarea de conţinut care încalcă legile privind pornografia infantilă, legile privind exploatarea sexuală a copiilor şi legile care interzic reprezentarea minorilor angajaţi în conduite sexuale;
 5. pentru a falsifica anteturi sau a manipula în alt mod identificatori pentru a ascunde originea oricărui conţinut transmis prin intermediul Aplicaţiilor sau Serviciilor;
 6. pentru a transmite orice material care este susceptibil să dăuneze sistemelor informatice ale companiei Kodak Alaris sau ale oricărei alte părţi, inclusiv, dar fără a se limita la materiale care conţin orice fel de viruşi, coduri, viermi, date sau alte fişiere ori programe concepute să deterioreze sau să permită accesul neautorizat la Aplicaţii sau Servicii, ceea ce poate cauza orice defect, eroare, funcţionare defectuoasă sau deteriorare a Aplicaţiilor;
 7. în niciun fel de scopuri comerciale;
 8. pentru a transmite orice anunţuri publicitare nesolicitate sau neautorizate, materiale promoţionale, corespondenţă nedorită, materiale de campanie politică, mesaje spam, scrisori în lanţ, scheme piramidale sau orice altă formă de servicii nesolicitate;
 9. pentru a vă asuma identitatea oricărei persoane sau entităţi ori a prezenta în mod fraudulos afilierea dvs. cu o persoană sau o entitate ori
 10. pentru a colecta, a intercepta sau a aduna nume de afişat, pentru a colecta, a intercepta sau a stoca date cu caracter personal despre alţi utilizatori ai Aplicaţiilor sau Serviciilor sau pentru a solicita ori a încerca să descoperiţi parola unui utilizator, numele de afişat sau alte informaţii de înregistrare fără ştirea sau consimţământul explicit al utilizatorului.

  În plus, sunteţi de acord că:

 11. nu veţi interveni sau nu veţi perturba (ori nu veţi încerca să interveniţi sau să perturbaţi) Aplicaţiile sau Serviciile sau serverele ori reţelele conectate la Aplicaţii sau nu veţi încălca orice cerinţe, proceduri, politici sau reglementări ale reţelelor conectate la Aplicaţii sau
 12. nu veţi furniza companiei Kodak Alaris niciun fel de informaţii false sau înşelătoare, care încearcă să vă ascundă identitatea ori pe care nu aveţi dreptul să le divulgaţi sau
 13. nu veţi revinde Aplicaţiile sau Serviciile sau orice parte a acestora.

27. Despăgubire

Înţelegeţi şi sunteţi de acord că sunteţi responsabil în mod personal de comportamentul dvs. în legătură cu Aplicaţiile sau Serviciile. Sunteţi de acord să despăgubiţi, să apăraţi şi să scutiţi de responsabilitate compania Kodak Alaris, membrii din conducerea companiei, directorii, contractanţii, furnizorii, companiile afiliate, întreprinderile mixte, partenerii de afaceri, licenţiatorii, angajaţii, agenţii săi şi orice furnizori terţi de informaţii pentru Aplicaţii sau Servicii faţă de şi împotriva oricăror pretenţii, pierderi, răspunderi, cheltuieli, daune şi costuri (inclusiv, dar fără a se limita la daune directe, accesorii, secundare, daune-interese exemplare şi indirecte), precum şi a cheltuielilor judiciare şi a onorariilor avocaţiale rezonabile, care rezultă sau derivă din (a) imagini sau un alt conţinut pe care îl remiteţi prin intermediul Aplicaţiilor sau Serviciilor, (b) utilizarea, utilizarea necorespunzătoare sau imposibilitatea de utilizare a Aplicaţiilor sau Serviciilor de către dvs. sau orice altă persoană care accesează Aplicaţiile sau Serviciile utilizând contul dvs., (c) orice încălcare a prezentelor Condiţii de utilizare a serviciului sau (d) orice încălcare a oricăror drepturi ale unui terţ. Dacă provocaţi o întrerupere din motive tehnice a Aplicaţiilor sau Serviciilor sau a sistemelor care transmit Aplicaţiile sau Serviciile către dvs. şi alte persoane, sunteţi de acord să vă asumaţi responsabilitatea pentru toate pierderile, răspunderile, cheltuielile, daunele şi costurile, inclusiv cheltuielile judiciare şi onorariile avocaţiale rezonabile, care rezultă sau derivă din respectiva întrerupere.

28. Feedback din partea clienţilor

Kodak Alaris nu doreşte să primească informaţii confidenţiale sau brevetate din partea dvs. prin intermediul Aplicaţiilor sau Serviciilor. Orice comentarii, sugestii, idei, solicitări de îmbunătăţire, păreri, recomandări sau alte informaţii furnizate companiei Kodak Alaris în legătură cu funcţionarea sau conţinutul Aplicaţiilor sau Serviciilor vor fi considerate neconfidenţiale şi nebrevetate.

Înţelegeţi şi sunteţi de acord că Kodak Alaris sau furnizorii săi vor fi deţinătorii exclusivi ai tuturor informaţiilor, materialelor sau datelor pe care le furnizaţi în legătură cu funcţionarea Aplicaţiilor sau Serviciilor sau orice sugestii privind orice îmbunătăţiri sau modificări aduse Aplicaţiilor sau Serviciilor. În plus, sunteţi de acord să semnaţi orice documente suplimentare care devin necesare pentru compania Kodak Alaris sau pentru furnizorii săi în vederea obţinerii, păstrării sau exercitării drepturilor de proprietate ale acestora.

29. Reziliere

Prezentele Clauze îşi produc efectele până la reziliere. Aveţi dreptul să reziliaţi prezentele Clauze în orice moment ştergând sau eliminând Aplicaţiile sau aplicaţiile partenerilor utilizând Serviciile de pe dispozitivul dvs. împreună cu toate copiile sub orice formă. De asemenea, prezentele Clauze vor fi reziliate automat dacă nu respectaţi obligaţia de conformitate cu oricare clauze sau condiţii. Sunteţi de acord că, la rândul său, compania Kodak Alaris are dreptul, la discreţia sa exclusivă, de a rezilia temporar sau definitiv prezentele Clauze, cu transmiterea către dvs. a unei notificări prealabile şi/sau de a întrerupe Aplicaţiile sau Serviciile (conform definiţiei din Paragraful 11) fără a vă transmite o notificare prealabilă. La reziliere, indiferent de motiv, sunteţi de acord să eliminaţi Aplicaţiile sau aplicaţiile partenerilor care utilizează Serviciile de pe dispozitivul dvs., împreună cu toate copiile, sub orice formă. Prevederile care, prin natura lor, trebuie să îşi producă efectele şi după rezilierea prezentelor Clauze şi condiţii, vor rămâne în vigoare.

Kodak Alaris îşi rezervă dreptul, la discreţia sa exclusivă, să anuleze capacitatea dvs. de a accesa sau de a utiliza Aplicaţiile dacă nu respectaţi obligaţia de conformitate cu oricare dintre prezentele Clauze sau dacă o autoritate de reglementare competentă ne solicită acest lucru.

30. Excluderea garanţiei şi limitarea răspunderii

APLICAŢIILE SAU SERVICIILE SUNT FURNIZATE „CA ATARE” ŞI „CONFORM DISPONIBILITĂŢII”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANŢIE. TOATE GARANŢIILE EXPLICITE, IMPLICITE ŞI PREVĂZUTE DE LEGE, INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANŢIILE DE VANDABILITATE, DE ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, DE RESPECTARE A DREPTULUI DE PROPRIETATE ŞI DE NEÎNCĂLCARE A DREPTURILOR SUNT EXCLUSE ÎN MOD EXPLICIT. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, COMPANIA KODAK ALARIS EXCLUDE ORICE GARANŢII PRIVIND SECURITATEA, FIABILITATEA, CARACTERUL OPORTUN ŞI FUNCŢIONAREA APLICAŢIILOR SAU SERVICIILOR. NU GARANTĂM FAPTUL CĂ FUNCŢIILE EXECUTATE DE APLICAŢII SAU SERVICII VOR FI NEÎNTRERUPTE SAU LIPSITE DE ERORI ORI FAPTUL CĂ APLICAŢIILE SAU SERVICIILE SAU SERVERELE CARE LE SUSŢIN VOR FI LIPSITE DE VIRUŞI SAU DE ALTE COMPONENTE DĂUNĂTOARE. NU GARANTĂM CARACTERUL EXACT SAU COMPLET AL NICIUNUI CONŢINUT LEGAT DE PRODUSELE CONŢINUTE DE APLICAŢII SAU SERVICII.

ÎNŢELEGEŢI ŞI SUNTEŢI DE ACORD CĂ ACCESUL LA ORICE MATERIALE PRIN INTERMEDIUL APLICAŢIILOR SAU SERVICIILOR SE REALIZEAZĂ LA DISCREŢIA ŞI PE PROPRIUL DVS. RISC ŞI CĂ DVS. VEŢI FI RESPONSABIL EXCLUSIV PENTRU ORICE PIERDERI SAU DETERIORĂRI ALE CONŢINUTULUI ORI A IMAGINII PE CARE O ACCESAŢI SAU PENTRU ORICE DETERIORARE A SISTEMULUI DVS. INFORMATIC ORI PIERDERE DE DATE CARE POATE REZULTA ÎN URMA ACCESULUI LA ORICE FEL DE MATERIALE. ÎN CAZUL ORICĂREI GREŞELI COMISE DE KODAK ALARIS, CUM AR FI EXPEDIEREA UNUI PRODUS INCORECT SAU DEFECT, COMPANIA KODAK ALARIS VA ÎNLOCUI ŞI VA FI RĂSPUNZĂTOARE EXCLUSIV ÎN LIMITA POLITICII DE RETURNARE PREVĂZUTE ÎN PREZENTELE CLAUZE.

CU EXCEPŢIA PREVEDERILOR EXPLICITE DIN PARAGRAFUL PRECEDENT, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, COMPANIA KODAK ALARIS NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE INDIRECTE, ACCESORII, SECUNDARE, SPECIALE, DAUNE-INTERESE EXEMPLARE ŞI PUNITIVE CARE DERIVĂ DIN (I) UTILIZAREA SAU IMPOSIBILITATEA DE UTILIZARE A APLICAŢIILOR SAU SERVICIILOR COMPANIEI KODAK ALARIS, (II) ORICE TRANZACŢII REALIZATE PRIN SAU FACILITATE DE APLICAŢII SAU SERVICII, (III) ORICE PRETENŢII IMPUTABILE ERORILOR, OMISIUNILOR SAU ALTOR INEXACTITĂŢI DIN APLICAŢII SAU SERVICII, (IV) ACCESUL NEAUTORIZAT SAU MODIFICAREA TRANSMISIUNILOR ORI A DATELOR DVS. SAU (V) ORICE ALTĂ PROBLEMĂ LEGATĂ DE APLICAŢII SAU SERVICII SAU DE PRODUSE OFERITE ÎN APLICAŢII SAU SERVICII, CHIAR ŞI ÎN CAZUL ÎN CARE COMPANIA KODAK ALARIS A FOST INFORMATĂ CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE. CLAUZELE DE DECLINARE A RĂSPUNDERII, CLAUZELE DE RENUNŢARE ŞI LIMITĂRILE DE MAI SUS SE VOR APLICA ÎN POFIDA NEÎNDEPLINIRII SCOPULUI ESENŢIAL AL ORICĂREI REPARAŢII LIMITATE.

DATORITĂ FAPTULUI CĂ UNELE JURISDICŢII NU PERMIT LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE INDIRECTE SAU ACCESORII, ESTE POSIBIL CA UNELE DINTRE LIMITĂRILE DE MAI SUS SĂ NU VI SE APLICE. ÎN ASTFEL DE JURISDICŢII, RĂSPUNDEREA COMPANIEI KODAK ALARIS ESTE LIMITATĂ, IAR GARANŢIILE SUNT EXCLUSE ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE, DAR NU SE VA DEPĂŞI ÎN NICIO SITUAŢIE VALOAREA DE 100 USD.

31. Generalităţi

Prezentele Clauze constituie acordul complet dintre compania Kodak Alaris şi dvs. în ceea ce priveşte utilizarea Aplicaţiilor sau Serviciilor de către dvs. sau furnizarea produselor utilizând Aplicaţiile sau Serviciile. Neîndeplinirea obligaţiei companiei Kodak Alaris de a pune în aplicare orice drepturi sau prevederi din prezentele Clauze nu va constitui o clauză de renunţare la drepturile sau prevederile respective. Dacă o instanţă stabileşte că unul sau mai multe drepturi sau prevederi cuprinse în prezentele Clauze sunt lipsite de valabilitate, sunteţi de acord că restul Clauzelor vorn fi inopozabile.

32. Circumstanţele care exced capacitatea noastră rezonabilă de control

Compania Kodak Alaris nu este răspunzătoare de întârzierile la executarea obligaţiilor cauzate de circumstanţe care exced capacitatea noastră rezonabilă de control şi va avea dreptul la o prelungire a perioadei de executare a obligaţiilor; exemplele includ greve, probleme la furnizor/transport/producţie, fluctuaţii ale cursului de schimb, acţiuni guvernamentale sau de reglementare şi dezastre naturale. Dacă astfel de circumstanţe continuă timp de peste o lună, oricare dintre părţi are dreptul să rezilieze un contract pentru achiziţia de produse fără despăgubire.

33. Aplicarea legislaţiei privind exporturile

Nu aveţi dreptul să utilizaţi sau să exportaţi ori să reexportaţi în alt mod Aplicaţiile sau Serviciile, cu excepţia autorizării conferite prin legile din jurisdicţia în care au fost obţinute Aplicaţiile sau Serviciile. În particular, dar fără limitare, Aplicaţiile sau Serviciile nu pot să fie exportate sau reexportate (a) în (sau către un cetăţean sau rezident în) niciuna dintre ţările supuse unui embargo din partea SUA (inclusiv, fără a se limita la Coreea de Nord, Cuba, Irak, Iran, Libia, Serbia, Siria şi Sudan) sau (b) către nicio persoană aflată pe lista privind persoanele desemnate special a Departamentului Trezoreriei SUA sau pe lista entităţilor sau a persoanelor refuzate a Departamentului de Comerţ al SUA. Prin utilizarea Aplicaţiilor sau Serviciilor, declaraţi şi garantaţi că nu vă aflaţi în, sub controlul sau nu sunteţi un cetăţean ori rezident al niciunei astfel de ţări sau nu vă aflaţi pe niciuna dintre aceste liste.

34. Achiziţii federale

Prezenta Secţiune 34 se aplică tuturor achiziţiilor Aplicaţiilor sau Serviciilor de către sau pentru instituţiile guvernamentale federale ale Statelor Unite sau de către orice contractant principal ori subcontractant (la orice nivel) aflat sub orice tip de contract, grant, acord de cooperare sau o altă activitate cu instituţiile guvernamentale federale. Aplicaţiile sau Serviciile reprezintă un „articol comercial” conform definiţiei termenului din 48 CFR 2.101 (octombrie 2004) cuprinzând „software de computer comercial” şi „documentaţie pentru software de computer comercial”, conform utilizării acestor termeni în 48 CFR. 227.7202-1, 227.7202-3, 227.7202-4 (octombrie 2004). Dacă lucraţi în cadrul instituţiilor guvernamentale ale SUA sau în orice agenţie ori departament al acestora, Aplicaţiile sau Serviciile fac obiectul unei licenţe (a) doar ca un articol comercial şi (b) doar cu drepturile care sunt acordate prin prezenta.

35. Diverse

Titlul şi riscul de pierdere pentru produsele comandate online de către dvs. prin intermediul Aplicaţiilor sau Serviciilor trec la dvs. după livrarea de către noi a unor astfel de produse la magazinul de vânzare cu amănuntul sau la curier în cazul în care ordinul include livrarea produsului la adresa pe care ne-aţi furnizat-o. Compania Kodak Alaris are dreptul să îşi cesioneze drepturile şi responsabilităţile din prezenta fără a vă transmite o notificare. Compania Kodak Alaris îşi rezervă dreptul specific de a transfera gestionarea Aplicaţiilor sau Serviciilor către orice altă companie din cadrul grupului de companii Kodak. Dacă oricare parte din prezentele Clauze este declarată ca fiind lipsită de valabilitate sau inopozabilă, atunci prevederea lipsită de valabilitate sau inopozabilă va fi considerată ca fiind înlocuită de o prevedere valabilă şi opozabilă care se potriveşte în cea mai mare măsură cu intenţia prevederii iniţiale, iar restul Clauzelor continuă să îşi producă efectele.

37. Jurisdicţia şi legislaţia în vigoare

Dacă accesaţi serviciile din Spaţiul Economic European sau din Regatul Unit, acestea sunt oferite de Kodak Alaris Limited şi aceste clauze, precum şi utilizarea de către dvs. a Aplicaţiilor şi Serviciilor vor intra sub incidenţa legilor din Anglia şi Ţara Galilor şi vor fi interpretate în conformitate cu acestea, fără a ţine seama de normele privind conflictul de legi. Orice litigii generate în temeiul sau în legătură cu prezentele Clauze vor intra sub competenţa neexclusivă a instanţelor din Anglia şi Ţara Galilor.

Dacă accesaţi serviciile din afara Spaţiului Economic European sau din Regatul Unit, acestea sunt oferite de Kodak Alaris, Inc. şi aceste clauze, precum şi utilizarea de către dvs. a Aplicaţiilor şi Serviciilor vor intra sub incidenţa legilor din Statele Unite şi vor fi interpretate în conformitate cu acestea, fără a ţine seama de normele privind conflictul de legi. Orice litigii generate în temeiul sau în legătură cu prezentele Clauze vor intra sub competenţa exclusivă a instanţelor din Statele Unite.

38. Cum ne puteţi contacta

Dacă trebuie să ne contactaţi sau aveţi comentarii sau întrebări referitoare la aceste Clauze, la Aplicaţii sau Servicii ori la produse sau dacă aveţi o reclamaţie, contactaţi-ne utilizând linkul „Asistenţă” din partea de jos a acestei pagini.

Pentru parteneri pentru Kodak Photo Services, contactaţi furnizorul aplicaţiei pentru asistenţă.

39. Restricţii teritoriale

Informaţiile furnizate în cadrul Serviciului nu sunt destinate distribuirii sau utilizării de către nicio persoană sau entitate din nicio jurisdicţie sau ţară în cazul în care o astfel de distribuire sau utilizare ar fi contrară legii sau a reglementărilor. Ne rezervăm dreptul de a limita disponibilitatea Serviciului sau a oricărei părţi a Serviciului pentru orice persoană, zonă geografică sau jurisdicție, în orice moment şi la discreţia noastră, precum şi pentru a limita cantităţile de orice conţinut, program. produs, serviciu sau alte caracteristici furnizate de Kodak Alaris.

40. Următoarea secţiune se aplică în cazul în care achiziţionaţi produse de la Kodak Alaris pentru livrare în Uniunea Europeană, cât şi în cazul unui conflict sau a unei neconcordanţe cu orice alte prevederi incluse în prezentele Clauze, atunci dispoziţiile stabilite în prezenta secţiune vor prevala.

 1. DIRECTIVA COMUNITĂŢII EUROPENE PRIVIND PROTECŢIA JURIDICĂ A PROGRAMELOR DE CALCULATOR (91/250/CEE) Dacă aţi obţinut Aplicaţiile sau Serviciile într-o ţară din Comunitatea Europeană, nimic din prezentele Clauze nu va fi interpretat ca o restricţionare a oricăror drepturi existente în temeiul Directivei Comunității Europene privind protecţia juridică a programelor de calculator (91/250/CEE).
 2. PREŢ ŞI PLATĂ

  2.1 Unde găsiţi preţul produsului. Preţul produsului (care include TVA) va fi preţul indicat pe paginile comenzii atunci când aţi plasat comanda. Luăm toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că preţul produsului recomandat dvs. este corect. Cu toate acestea, vă rugăm consultaţi secțiunea 21 a Clauzelor pentru a afla ce se întâmplă dacă descoperim o eroare în preţul produsului comandat de dvs.

  2.2 Costurile de livrare. Costurile de livrare vor fi cele afişate pentru dvs. în Aplicaţie.

 3. FURNIZAREA PRODUSELOR

  3.1 Când vom furniza produsele. Vă vom livra produsele cât mai curând posibil şi, în orice caz, în termen de 30 de zile de la data la care acceptăm comanda dvs. În cazul în care livrarea noastră de produse este întârziată de un eveniment în afara controlului nostru, vă vom contacta în cel mai scurt timp posibil pentru a anunţa şi vă vom lua măsuri pentru a minimiza efectul întârzierii. Cu condiţia să facem acest lucru, nu vom fi responsabili pentru întârzierile cauzate de eveniment, însă în cazul în care există un risc de întârziere substanţială, ne puteți contacta pentru a anula comanda şi a primi o rambursare completă pentru toate produsele pe care le-aţi plătit, dar nu le-aţi primit.

  3.2 Dacă nu sunteţi la domiciliu la livrarea produsului. În cazul în care nimeni nu este disponibil la adresa furnizată de dvs. pentru preluarea livrării şi produsele nu pot fi puse în cutia dvs. poştală, vă vom lăsa o notă care vă informează despre cum să reprogramaţi livrarea sau să colectaţi produsele dintr-un depozit local.

  3.3 Dacă nu reprogramaţi livrarea. În cazul în care nu colectaţi produsele de la noi aşa cum a fost programat sau în cazul în care după o livrare nereuşită nu reprogramaţi livrarea sau colectaţi produsele de la un depozit de livrare, vă vom contacta pentru instrucţiuni suplimentare şi este posibil să vă taxăm pentru orice costuri suplimentare de livrare. În cazul în care, în pofida eforturilor noastre rezonabile, nu reuşim să vă contactăm sau să rearanjăm livrarea sau colectarea, vom avea dreptul să vă taxăm pentru depozitarea produselor.

  3.4 Când deţineţi produsul şi deveniţi responsabil pentru acesta. Deţineţi un produs după ce am primit plata integrală. Produsul va fi responsabilitatea dvs. din momentul în care livrăm produsul la adresa pe care ne-aţi furnizat-o sau aţi colectat produsul de la noi.

 4. DREPTUL DVS. DE A ANULA COMANDA, DE A VI SE REPARA PRODUSELE SAU DE A OBŢINE RAMBURSARE
 5. 4.1 Produse cu defecte sau descrise în mod eronat. Avem obligaţia legală de a furniza produse care sunt în conformitate cu acordul încheiat între noi şi dvs. şi sunt de o calitate satisfăcătoare, adecvate scopului şi nu au defecte sau sunt descrise în mod eronat. Pentru rezidenţii în UE (dar, pentru evitarea ambiguităţilor, nu şi rezidenţii din Regatul Unit), în cazul în care determinaţi că produsul are defecte în termen de doi ani de la livrare, vom repara sau înlocui produsul în mod gratuit. În cazul în care produsul nu poate fi reparat sau înlocuit, aveţi dreptul la o rambursare. Nimic din prezentele clauze nu va afecta drepturile dvs. legale.

  4.2 Anularea comenzii din cauza a ceva ce am făcut noi sau urmează să facem. În cazul în care doriţi să anulaţi comanda pentru produse dintr-un motiv stabilit la literele (a) până la (d) de mai jos, vă vom rambursa integral pentru toate produsele care nu au fost furnizate. Motivele sunt următoarele:

  1. v-am spus despre o eroare în preţul sau descrierea produsului pe care l-aţi comandat și nu doriţi să continuaţi;
  2. există riscul că livrarea produselor să fie întârziată semnificativ din cauza unor evenimente în afara controlului nostru;
  3. am suspendat furnizarea produselor din motive tehnice sau vă notificăm că urmează să le suspendăm din motive tehnice, în fiecare caz pentru o perioadă de mai mult de treizeci de zile sau
  4. aveţi dreptul legal de a rezilia contractul din cauza a ceva ce am făcut greşit.

  4.3 Dreptul de a vă răzgândi. Pentru majoritatea produselor cumpărate online, aveţi dreptul legal de a vă răzgândi în termen de 14 zile şi de a primi o rambursare. Cu toate acestea, nu aveţi dreptul să vă răzgândiţi pentru bunurile personalizate care includ bunuri fotografice, deoarece acestea sunt realizate conform specificaţiei dvs. personalizate. Dacă aveţi dreptul de a vă răzgândi, aveţi la dispoziţie 14 zile după ziua când dvs. (sau cineva desemnat de dvs.) primeşte bunurile pentru a anula comanda. Trebuie sa ne contactaţi pentru a ne informa cu privire la decizia de anulare; consultaţi paragraful următor, „Cum se anulează comanda”.

 6. CUM SE ANULEAZĂ COMANDA
 7. 5.1 Spuneţi-ne că doriţi să anulaţi comanda. Dacă aveţi dreptul să anulaţi comanda, sunaţi la serviciile pentru clienţi la numărul 0800 1004083. Vă rugăm să vă menţionaţi numele, adresa, detalii despre comandă şi, dacă este cazul, numărul de telefon şi adresa de e-mail.

  5.2 Returnarea produselor după expediere sau primire. În cazul în care doriţi să vă exercitaţi drepturile de a respinge produse aşa cum este prevăzut în paragraful 5.1 al acestei secţiuni după ce produsele v-au fost expediate sau le-aţi primit, trebuie să ni le returnaţi. Trebuie să ne returnaţi produsele prin poştă la adresa:

  Kodak Alaris Ltd. Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead HP2 7YU, Regatul Unit

  sau permiteţi-n să le colectăm de la dvs. Apelaţi serviciul pentru clienţi la numărul de telefon 0800 1004083.

  5.3 Când vom plăti costurile returnării. Vom plăti costurile returnării dacă:

  1. produsele au defecte sau sunt descrise eronat ori
  2. anulaţi comanda pentru oricare dintre motivele menţionate în paragraful 5.2 al acestei secţiuni.

  În toate celelalte cazuri, trebuie să plătiţi costurile de returnare; vă vom taxa cu costul direct al colectării de către noi.

  5.4 În ce mod vă vom oferi rambursarea. Vă vom rambursa preţul plătit pentru produse, inclusiv livrarea cu opţiunea cea mai ieftină de livrare pe care o oferim, cât mai curând posibil, prin metoda folosită de dvs. pentru plată.

 8. DACĂ EXISTĂ O PROBLEMĂ LEGATĂ DE PRODUS

  6.1 Cum ne comunicaţi problemele. Dacă aveţi întrebări sau reclamaţii referitoare la produs, contactaţi-ne. Puteţi contacta echipa noastră de servicii pentru clienţi utilizând linkul „Asistenţă” din partea de jos a acestei pagini.

 9. RESPONSABILITATEA NOASTRĂ PENTRU PIERDERILE SAU DAUNELE SUFERITE DE DVS.

  7.1 Suntem responsabili pentru pierderile şi daunele previzibile provocate de noi. Dacă nu reuşim să respectăm prezentele Clauze, suntem responsabili pentru pierderile sau daunele suferite de dvs. ca urmare previzibilă a nerespectării obligaţiilor noastre sau a nefolosirii de către noi a unei diligenţe rezonabile şi a competenţei necesare, însă nu suntem responsabili pentru nicio pierdere sau daună care nu este previzibilă. Pierderile sau daunele sunt previzibile în cazul în care fie este evident că se vor produce, fie, în momentul în care s-a încheiat contractul, atât noi, cât şi dvs. aţi ştiut că s-ar putea produce.

  7.2 Nu suntem responsabili pentru pierderile de afaceri. Furnizam numai produse de uz casnic şi privat. Dacă utilizaţi produsele pentru orice scop comercial, de afaceri sau de revânzare, nu vom avea nicio responsabilitate față de dvs. pentru nicio pierdere de profit, pierdere de afaceri, întrerupere a activităţii sau pierdere de oportunităţi de afaceri.

  7.3 Deces sau vătămare corporală. Nimic din prezentele Clauze nu va limita sau exclude răspunderea noastră pentru deces sau vătămare corporală rezultată din neglijenţa noastră.

 10. ALTE CLAUZE IMPORTANTE

  8.1 Nimeni altcineva nu are niciun drept în baza acestui contract. Contractul pentru vânzare de produse este între dvs. şi noi. Nicio altă persoană nu va avea niciun drept de a pune în aplicare oricare dintre Clauze.

© 2020 Kodak Alaris Inc. Mărcile comerciale Kodak şi imaginea comercială Kodak sunt utilizate sub licenţă de la Eastman Kodak Company.