Oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące aplikacji My KODAK MOMENTS, KODAK Kiosk Connect, KODAK MOMENTS HD, KODAK Create, KODAK Create Lite, KODAK MOMENTS Chat &amp Print, KODAK MOMENTS oraz usług KODAK Photo Services.

Ostatnia modyfikacja: 22 kwietnia 2021 r. (ID: 2021_04_22)

Informacje o ochronie prywatności na stronie Kodakmoments.com i w aplikacjach My KODAK MOMENTS,

KODAK Kiosk Connect, KODAK MOMENTS HD, KODAK Create, KODAK Create Lite,

KODAK MOMENTS Chat & Print, KODAK MOMENTS oraz podczas świadczenia usług KODAK Photo Services.

Spółka Kodak Alaris wraz z podmiotami powiązanymi (łącznie: „Kodak Alaris”) poważnie traktuje ochronę prywatności swoich użytkowników online. Zobowiązujemy się do ochrony wszystkich otrzymanych od użytkownika danych osobowych i zapewnienia, że informacje te będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z decyzją użytkownika. Jeśli użytkownik korzysta z usług na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są one świadczone przez firmę Kodak Alaris Limited; jeśli użytkownik korzysta z usług poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, są one świadczone przez firmę Kodak Alaris, Inc. (każda z osobna: „Kodak Alaris”).

Zaktualizowaliśmy niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w celu zachowania zgodności z ustawą California Consumer Privacy Act (CCPA) oraz Ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO).

W skrócie:

 • W celu utrzymania naszych relacji i zapewnienia użytkownikowi poniższych usług musimy gromadzić dane osobowe od użytkownika. Dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do celów opisanych w niniejszym dokumencie, a świadczenie takich usług bez tych danych może być niemożliwe. Będziemy gromadzić i przetwarzać dane użytkownika tylko wtedy, gdy będziemy mieli do tego podstawę prawną. Taka podstawa prawna do gromadzenia i wykorzystywania opisanych powyżej danych będzie zależała od konkretnych danych, jak również od kontekstu, w jakim je gromadzimy. Zazwyczaj jednak gromadzimy od użytkownika dane osobowe tylko wtedy, gdy mamy na to zgodę użytkownika, gdy dane osobowe są nam potrzebne do wykonania umowy z użytkownikiem lub gdy ich przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie zostaje to uchylone przez interesy użytkownika związane z ochroną danych lub podstawowe prawa i swobody. W niektórych przypadkach możemy również mieć prawny obowiązek gromadzenia danych osobowych od użytkownika albo w inny sposób potrzebować tych danych w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby (na przykład w celu badania lub identyfikowania możliwych wykroczeń w związku z Usługą bądź zapobiegania im albo w celu wypełnienia zobowiązań prawnych).
 • Ogólnie rzecz biorąc, dane osobowe użytkownika będą usuwane z naszych systemów w odpowiednim czasie, gdy nie będą już potrzebne, np. po zrealizowaniu zamówienia.
 • Nie sprzedajemy i nie będziemy sprzedawać danych osobowych użytkownika. Ponadto nie będziemy udostępniać danych osobowych użytkownika stronom trzecim, z wyjątkiem tych podmiotów, które przetwarzają dla nas dane i z którymi zawarliśmy umowę o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.
 • W trakcie przetwarzania danych użytkownika może być konieczne przekazania danych osobowych użytkownika do podmiotu w kraju trzecim. Dane będziemy przekazywać tylko wtedy, gdy wprowadzimy w życie Standardowe klauzule umowne o ochronie danych z podmiotem przetwarzającym dane / dostawcą usług, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia w odniesieniu do ochrony prywatności użytkownika oraz podstawowych praw i swobód.
 • Użytkownik może również poprosić o przekazanie nam kopii wszelkich swoich danych osobowych będących w naszym posiadaniu.
 • Użytkownik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, które posiadamy, oraz do ich poprawiania, a w pewnych okolicznościach do żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania. Może to obejmować dane osobowe zebrane od użytkownika w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli jednak użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu swoich danych lub je ograniczy, może to uniemożliwić nam świadczenie usług żądanych przez użytkownika i/lub realizację naszej umowy z użytkownikiem.
 • Nigdy nie będziemy dyskryminować użytkownika ze względu na korzystanie przez niego ze swoich praw wynikających z przepisów prawa.
 • Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  Wszystkie takie wnioski należy kierować do naszego inspektora ochrony danych pod adresem:

  dpo@kodakalaris.com -lub- Data Protection Officer

  Kodak Alaris Inc.
  336 Initiative Drive
  Rochester, NY 14624
  USA

Zakres niniejszego oświadczenia

Celem tego dokumentu jest poinformowanie użytkownika o sposobie wykorzystania danych osobowych gromadzonych przez firmę Kodak Alaris podczas korzystania z aplikacji My KODAK MOMENTS, KODAK Kiosk Connect, KODAK MOMENTS HD, KODAK Create, KODAK Create Lite, KODAK MOMENTS (dalej łącznie jako „Aplikacja Alaris” lub „Aplikacje Alaris”), aplikacji MKC, aplikacji internetowej KODAK MOMENTS.COM, aplikacji Kodak Moment Apple TV lub aplikacji naszych partnerów, które wykorzystują usługi KODAK Photo Services Fulfillment (dalej łącznie „Aplikacja Partnera” lub „Aplikacje Partnera”). Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności opisuje także możliwości, które ma do wyboru użytkownik, w zakresie sposobu wykorzystywania tych informacji.

Jak zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika

Podstawowe cele zbierania przez firmę Kodak Alaris danych osobowych użytkownika to:

 • zapewnienie przyjemnego i spersonalizowanego korzystania z Aplikacji Alaris oraz Aplikacji Partnera;
 • dostosowanie naszej korespondencji do zainteresowań użytkownika oraz
 • ułatwienie rozwoju nowych produktów i usług dopasowanych do użytkowników.

Rodzaje gromadzonych danych osobowych i sposób korzystania z nich

 1. Dane gromadzone podczas instalowania Aplikacji Alaris.

Wszelkie dane osobowe, które zbieramy od użytkownika, są wykorzystywane w celu zapewnienia mu naszych usług. Aplikacje Alaris to aplikacje mobilne umożliwiające tworzenie produktów fotograficznych z obrazów dostępnych na urządzeniu mobilnym poprzez przesłanie obrazów oraz innej zawartości cyfrowej na serwer Kodak Alaris w celu realizacji zamówienia w sklepie, na serwer Kodak Alaris w celu realizacji zamówienia w centralnym zakładzie fotograficznym (w przypadku produktów, które mają zostać wysłane do domu), do kiosku Kodak Picture lub na serwery prowadzone przez firmę Kodak Alaris i/lub jej dostawców usług w zakresie przechowywania i przetwarzania zawartości cyfrowej w celu ułatwienia korzystania z naszych funkcji społecznościowych (takich jak udostępnianie zawartości tekstowej i obrazów innym użytkownikom). W przypadku pobrania Aplikacji Alaris przez użytkownika firma Kodak Alaris będzie gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać jego dane w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu. Aplikacje Kodak Alaris mogą wymagać następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym:

Użytkownicy systemu APPLE iOS

Typ uprawnienia

Informacje udostępniane firmie Kodak Alaris

Sposób wykorzystywania informacji

Usługi lokalizacji

Lokalizacja urządzenia użytkownika.

Lokalizacja użytkownika umożliwia wyszukanie najbliższych punktów sprzedaży, które mogą wykonać zamówienie.

Powiadomienia „push”

Unikalny identyfikator urządzenia specyficzny dla Aplikacji Alaris

Umożliwia to wysyłanie komunikatów Aplikacji Alaris do urządzenia nawet wtedy, gdy Aplikacja nie jest uruchomiona.

Zdjęcia

Wybrane przez użytkownika obrazy w urządzeniu mobilnym, ich nazwy oraz nazwy folderów.

Obrazy i związane z nimi dane są używane do tworzenia produktów fotograficznych użytkownika.

Facebook

Wybrane przez użytkownika obrazy w urządzeniu mobilnym oraz ich nazwy.

Obrazy i związane z nimi dane są używane do tworzenia produktów fotograficznych użytkownika.

Aparat

Możliwość używania aparatu fotograficznego w urządzeniu.

Obrazy i związane z nimi dane są używane do tworzenia produktów fotograficznych użytkownika.

Mikrofon

Możliwość używania mikrofonu w urządzeniu.

Podczas tworzenia nagrań wideo może być rejestrowany dźwięk.

Użytkownicy systemu ANDROID

Typ uprawnienia

Informacje udostępniane firmie Kodak Alaris

Sposób wykorzystywania informacji

Lokalizacja użytkownika — przybliżona (na podstawie sieci operatora) i precyzyjna (na podstawie danych GPS i Wi-Fi)

Lokalizacja urządzenia użytkownika.

Lokalizacja użytkownika umożliwia wyszukanie najbliższych punktów sprzedaży, które mogą wykonać zamówienie.

INTERNET

Informacje w poniższych sekcjach dotyczą tworzenia produktów przez Internet oraz informacji zbieranych automatycznie.

Zobacz poniższe sekcje.

Odczyt zewnętrznej pamięci masowej

Obrazy, ich nazwy i foldery.

Prezentowanie obrazów w celu umożliwienia użytkownikowi wyboru i tworzenia produktów fotograficznych.

Zapis w zewnętrznej pamięci masowej

Nie są zbierane żadne informacje.

Zapisujemy dane identyfikacyjne w celu umożliwienia użytkownikowi ponownego uruchomienia Aplikacji Alaris i wznowienia procesu od momentu, w którym zamknął Aplikację Alaris.
Zapisujemy podsumowanie obrazów użytkownika, aby umożliwić szybsze dokonanie wyboru podczas korzystania z Aplikacji w przyszłości.
Zapisujemy historię zamówień użytkownika.

Dostęp do sieci Wi-Fi oraz Wi-Fi Multicast oraz zmiana jej stanu

Nie są zbierane żadne informacje.

Wyszukiwanie odpowiedniego połączenia sieciowego i dokonywanie zmian w razie potrzeby.

Zarządzanie zasilaniem — blokada wybudzenia

Nie są zbierane żadne informacje.

Zapobieganie wyłączeniu urządzenia podczas połączenia z kioskiem lub serwerem firmy Kodak Alaris.

Powiadomienia „push”

Unikalny identyfikator urządzenia specyficzny dla Aplikacji Alaris.

Umożliwia to wysyłanie komunikatów Aplikacji Alaris do urządzenia nawet wtedy, gdy Aplikacja nie jest uruchomiona.

Aparat

Nie są zbierane żadne informacje.

Odczyt kodu QR w celu nawiązania połączenia z kioskiem i utworzenia produktów fotograficznych użytkownika.

Odczyt stanu telefonu

Nieodwracalny, zaszyfrowany skrót („hash”) SHA256 identyfikatora IMEI urządzenia, który umożliwia wygenerowanie unikatowego identyfikatora, ale nie pozwala określić, z jakiego urządzenia pochodzą dane.

Służy do badania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Aplikacji Alaris.

Mikrofon

Możliwość używania mikrofonu w urządzeniu.

Podczas tworzenia nagrań wideo może być rejestrowany dźwięk.

WINDOWS i użytkownicy WINDOWS Phone:

Typ uprawnienia

Informacje udostępniane firmie Kodak Alaris

Sposób wykorzystywania informacji

Lokalizacja użytkownika — przybliżona (na podstawie sieci operatora) i precyzyjna (na podstawie danych GPS i Wi-Fi)

Lokalizacja urządzenia użytkownika.

Lokalizacja użytkownika umożliwia wyszukanie najbliższych punktów sprzedaży, które mogą wykonać zamówienie.

INTERNET

Informacje w poniższych sekcjach dotyczą tworzenia produktów przez Internet oraz informacji zbieranych automatycznie.

Zobacz poniższe sekcje.

Odczyt zewnętrznej pamięci masowej

Obrazy, ich nazwy i foldery.

Prezentowanie obrazów w celu umożliwienia użytkownikowi wyboru i tworzenia produktów fotograficznych.

Zapis w zewnętrznej pamięci masowej

Nie są zbierane żadne informacje.

Zapisujemy dane identyfikacyjne w celu umożliwienia użytkownikowi ponownego uruchomienia Aplikacji Alaris i wznowienia procesu od momentu, w którym zamknął Aplikację Alaris.
Zapisujemy podsumowanie obrazów użytkownika, aby umożliwić szybsze dokonanie wyboru podczas korzystania z Aplikacji w przyszłości.


Zapisujemy historię zamówień użytkownika.

Dostęp do sieci i Wi-Fi

Nie są zbierane żadne informacje.

Służy do sprawdzenia, czy jest dostępne połączenie z siecią.

Zarządzanie zasilaniem — blokada wybudzenia

Nie są zbierane żadne informacje.

Zapobieganie wyłączeniu urządzenia podczas połączenia z kioskiem lub serwerem firmy Kodak Alaris.

Powiadomienia „push”

Unikalny identyfikator urządzenia specyficzny dla Aplikacji Alaris.

Umożliwia to wysyłanie komunikatów Aplikacji Alaris do urządzenia nawet wtedy, gdy Aplikacja nie jest uruchomiona.

Odczyt stanu telefonu

Nieodwracalny, zaszyfrowany skrót kryptograficzny („hash”) SHA512 identyfikatora IMEI urządzenia, który umożliwia wygenerowanie unikatowego identyfikatora, ale nie pozwala określić, z jakiego urządzenia pochodzą dane.

Służy do badania, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Aplikacji Alaris.

 

 1. Dane gromadzone i wykorzystywane podczas instalowania Aplikacji Partnera.
 2. Podczas instalowania Aplikacji Partnera Kodak Alaris nie są gromadzone żadne informacje. Aby dowiedzieć się, jakie informacje zbiera Partner, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dołączonymi do Aplikacji Partnera.

 1. Dane gromadzone i wykorzystywane podczas tworzenia lub zamawiania produktu fotograficznego online
  • Podczas pracy nad produktem fotograficznym w ramach procedury tworzenia odbitek Aplikacja Alaris korzysta z serwera firmy Kodak Alaris. Identyfikator sesji Kodak Alaris jest zapisywany lokalnie w urządzeniu mobilnym w celu umożliwienia wznowienia pracy nad produktami fotograficznymi przy użyciu aplikacji. Te informacje są usuwane przy ponownym uruchomieniu aplikacji. Informacje o sesji są usuwane po złożeniu zamówienia.
  • Podczas pracy nad produktem fotograficznym do firmy Kodak Alaris są wysyłane następujące dane dotyczące każdego wybranego zdjęcia: obraz zdjęcia i związane z nim oznaczenia zawarte w pliku obrazu. Te informacje są tymczasowo zapisywane przez firmę Kodak Alaris, a następnie usuwane po 2 dniach bez wznowienia aktywności lub w chwili ponownego rozpoczęcia korzystania z Aplikacji Alaris. W momencie wydruku produktu fotograficznego te informacje są tymczasowo zapisywane przez firmę Kodak Alaris w celu obsługi bieżącego zamówienia i umożliwienia użytkownikowi złożenia ponownego zamówienia w przyszłości. Informacje te są usuwane po 30 dniach. Gdy użytkownik przechowuje i udostępnia produkt fotograficzny, informacje są tymczasowo zapisywane przez firmę Kodak Alaris, a następnie usuwane, gdy użytkownik usuwa zapisany lub udostępniony produkt.
  • W przypadku przesyłania danych do wydrukowania produktu fotograficznego Aplikacja Alaris może poprosić użytkownika o podanie tożsamości. Dane te mogą obejmować imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail. Dane zostaną powiązane z zamówieniem produktu fotograficznego i usunięte w ciągu 6 miesięcy od daty zrealizowania lub anulowania zamówienia.
  • Podczas korzystania z Aplikacji Partnera przez użytkownika, firma Kodak Alaris pobiera obrazy, informacje o zamówieniu oraz dane, które mogą zawierać imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika. Dane zostaną powiązane z zamówieniem produktu fotograficznego i usunięte w ciągu 6 miesięcy od daty zrealizowania lub anulowania zamówienia.
 1. Dane gromadzone i wykorzystywane podczas tworzenia konta przez użytkownika
  • Korzystanie z niektórych oferowanych przez nas usług, takich jak funkcje społecznościowe, może wymagać utworzenia konta Alaris. W celu utworzenia konta użytkownik musi podać takie informacje, jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz numer karty kredytowej. Użytkownik może także zostać zapytany o to, czy chce utworzyć publicznie widoczny profil, który może zawierać jego imię i nazwisko i który umożliwi określanie, które zdjęcia chciałby udostępniać, a także dodanie tekstu.
  • Niektóre z naszych usług mogą również pozwalać na utworzenie konta przy pomocy danych przechowywanych w zewnętrznych sieciach społecznościowych. Przykładowo użytkownik może powiązać z naszymi usługami swoje konto na Facebooku, z którego będziemy mogli pobrać informacje, takie jak lista znajomych lub kontaktów, zdjęcie profilowe, data urodzenia, płeć lub inne dane profilu i podobne informacje, które użytkownik ustawił jako widoczne dla wszystkich użytkowników Facebooka (lub podobnej zewnętrznej platformy). Informacje pobierane przez nas z zewnętrznych serwisów są uzależnione od ustawień konta/prywatności użytkownika we wspomnianych serwisach oraz ich zasad ochrony prywatności. Użytkownik powinien zapoznać się z tymi zasadami i dostosować ustawienia do swoich preferencji.
  • Po utworzeniu konta przez użytkownika wykorzystujemy zgromadzone informacje, aby:
   • dostarczać produkty i usługi dostosowane do użytkownika
   • umożliwić użytkownikowi korzystanie z funkcji udostępniania w ramach naszych usług (jeżeli są dostępne) oraz interakcję z innymi użytkownikami
   • pozwolić użytkownikowi określać, które osoby mogą go obserwować (jeśli korzysta z funkcji społecznościowych), oraz obserwować innych
   • odpowiadać na pytania i rozpatrywać wnioski użytkownika
   • zarządzać zamówieniem użytkownika
   • wysyłać użytkownikowi wiadomości e-mail lub SMS z informacjami o produktach i usługach naszej firmy, które mogą go zainteresować (za uprzednią zgodą użytkownika, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo).
 1. Informacje gromadzone i wykorzystywane podczas korzystania z naszych funkcji społecznościowych
 2. Konta Alaris mogą wiązać się z funkcjami społecznościowymi umożliwiającymi dzielenie się tekstem i obrazami z innymi. Zawartość taką użytkownik może w dowolnym czasie usunąć. Treści udostępniane za pomocą tych funkcji będą dostępne do przeglądania tylko dla osób obserwujących profil użytkownika. Obserwować profil można w następujący sposób: (a) w przypadku kont, dla których ustawiono tryb prywatny, obserwowanie wymaga aprobaty ze strony użytkownika; (b) w braku takiego ustawienia obserwować profil może dowolna osoba, która wyszuka użytkownika po wyświetlanej nazwie lub po adresie e-mail.

  Osoby obserwujące będą mogły zobaczyć:

  1. wyświetlaną nazwę użytkownika (zazwyczaj jest to imię i nazwisko)
  2. zdjęcie profilowe (jeżeli zostało wybrane)
  3. kto obserwuje profil użytkownika oraz kogo obserwuje sam użytkownik
  4. udostępniane zasoby cyfrowe
  5. Osoby obserwujące nie będą mogły zobaczyć adresu e-mail, informacji płatniczych ani adresów do wysyłki.

  Uszanujemy decyzję użytkownika o ograniczeniu ustawień udostępniania lub widoczności na koncie Alaris i zalecamy uważne skonfigurowanie ustawień prywatności, w tym widoczności konta Alaris dla innych użytkowników.

  Jeśli użytkownik zdecyduje się korzystać z naszych funkcji społecznościowych, będziemy przechowywać i przetwarzać jego dane osobowe za pośrednictwem rozwiązania w chmurze (w tym na serwerach prowadzonych w naszym imieniu przez zewnętrznych usługodawców). Ponadto firma Kodak Alaris oraz spółki powiązane grupy będą przetwarzać i wykorzystywać dane użytkownika w celu świadczenia żądanych usług i, w miarę potrzeby, prowadzenia czynności technicznych, zapewniania jakości oraz w związku z problemami dotyczącymi obsługi klienta. Chociaż do tych celów dane użytkownika mogą być udostępniane podmiotom w krajach nieoferujących poziomu ochrony uznawanego za wystarczający w Unii Europejskiej, wdrożymy odpowiednie zabezpieczenia chroniące dane osobowe użytkownika.

 1. Informacje automatycznie gromadzone przez Aplikacje Alaris oraz sposób ich wykorzystywania
  • Podczas instalacji użytkownik może zostać zapytany o zgodę na monitorowanie użytkowania Aplikacji Alaris. Te dane zostaną zarejestrowane w formie plików cookie i znaczników internetowych. Do monitorowania użytku Aplikacji Alaris przez użytkownika korzystamy z sieciowej usługi analitycznej Localytics. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookie do monitorowania użytkowania, funkcja analiz nie będzie gromadzić informacji.
  • Pliki cookie: pliki cookie to małe pakiety informacji przechowywane przez Aplikację Alaris na urządzeniu mobilnym użytkownika do celów opisanych poniżej.
  • „Ściśle niezbędne pliki cookie” utworzone przez firmę Kodak Alaris są wykorzystywane do następujących celów:

   • zarządzanie informacjami w serwisie i zdjęciami wyświetlonymi w komputerze użytkownika i prezentowanie ich;
   • udostępnianie informacji zgodnych z zainteresowaniami użytkownika;
   • zarządzanie obrazami związanymi z produktami fotograficznymi, np. na ekranie koszyka.

   Aplikacje Alaris korzystają z sieciowej usługi analitycznej Localytics. Za zgodą użytkownika usługa Localytics umieszcza na urządzeniu mobilnym tekstowe pliki cookie, które pozwalają analizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Aplikacji Alaris. Umieszczone w pliku cookie informacje na temat korzystania z Aplikacji Alaris przez użytkownika będą przesyłane do usługi Localytics i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych, kraju, który nie zapewnia poziomu ochrony danych uznawanego za wystarczający w Unii Europejskiej. Wprowadziliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia w celu zadbania, aby firma Localytics wykorzystywała te informacje wyłącznie w imieniu Kodak Alaris jako operatora aplikacji i wyłącznie w celu oceny sposobu korzystania z Aplikacji Alaris, kompilowania raportów o aktywności Aplikacji Alaris oraz świadczenia na rzecz Aplikacji Kodak Alaris innych usług związanych z aktywnością Aplikacji Alaris i korzystania z Internetu.

   Niektóre z Aplikacji Alaris wykorzystują także Fabric – internetową usługę analityczną firmy Twitter inc., która przesyła dane na temat sposobu korzystania z aplikacji. Fabric pobiera informacje, statystyki i dane powypadkowe („crash data”) dotyczące sposobu korzystania z aplikacji przez użytkownika. Informacje te nie zawierają danych osobowych, a służą nam do udoskonalania aplikacji.

   Użytkownik może zablokować działanie Localytics i Fabric przez wybranie odpowiedniego ustawienia na ekranie konfiguracyjnym Aplikacji Alaris.

  • Sygnalizatory sieciowe: Na wielu ekranach naszej Aplikacji Alaris umieszczamy także małe "„znaczniki gif”", czyli "„znaczniki sieciowe”". Za zgodą użytkownika używamy tych znaczników internetowych w połączeniu z plikami cookie do zbierania danych dotyczących korzystania z Aplikacji Alaris, w tym m.in. daty i godziny użytkowania, używanych ekranów lub funkcji, systemu operacyjnego (np. iOS lub Android) oraz nazwy domeny dostawcy usług internetowych użytkownika (np. Verizon). Zbierane informacje dotyczą tysięcy przypadków użycia Aplikacji Alaris i są analizowane jako całość. Informacje te są przydatne na przykład do monitorowania wydajności Aplikacji Alaris.
 1. Podczas korzystania z funkcji zamawiania produktów fotograficznych przez WhatsApp
  • Opis i zakres przetwarzania danych
  • Kodak Alaris za pośrednictwem usługi Kodak Alaris Chat & Print w aplikacji WhatsApp oferuje klientom swoich partnerów możliwość zamawiania produktów fotograficznych przez WhatsApp. Jeśli klienci złożyli odpowiednie oświadczenie o zgodzie, mogą kontaktować się z firmą Kodak Alaris poprzez swój kanał WhatsApp i wysyłać obrazy do partnerów firmy Kodak Alaris w celu przetwarzania. Podczas przesyłania obrazów przez WhatsApp do partnerów firmy Kodak Alaris dane osobowe w formie obrazów mogą być przetwarzane przez firmę WhatsApp. Firma Kodak Alaris i jej partnerzy nie przesyłają żadnych danych do firmy WhatsApp (tzn. nie przesyłają numerów telefonu klientów, które umożliwiają im kontaktowanie się z firmą Kodak Alaris, ale które są już dostępne w WhatsApp, jak również nie wysyłają obrazów ani innych danych, takich jak dane adresowe, z firmy Kodak Alaris do firmy WhatsApp).

   Wyrażając zgodę na kontakt z firmą Kodak Alaris i jej partnerami za pośrednictwem aplikacji WhatsApp, klient wyraża zgodę na ścieżkę transmisji zgodnie z opisanymi zagrożeniami. Kodak Alaris, jako właściciel usługi w WhatsApp, nie może usunąć numeru telefonu przesłanego przez klienta. Przesłane obrazy mogą zostać usunięte przez firmę Kodak Alaris na żądanie klienta. W innym przypadku przesłane obrazy są automatycznie usuwane po 7 dniach. Warunki korzystania z WhatsApp są dostępne pod adresem https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#terms-of-service. Polityka prywatności firmy WhatsApp Inc. jest dostępna pod adresem https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.

   Inne dane osobowe nie są przekazywane za pośrednictwem WhatsApp podczas procesu zamawiania. Prosimy nie wprowadzać żadnych danych osobowych w aplikacji WhatsApp bez pytania.

  • Podstawa prawna, wyrażanie sprzeciwu i usuwanie
  • Komunikacja pomiędzy klientem i partnerami firmy Kodak Alaris za pośrednictwem WhatsApp opiera się na wyraźnej zgodzie klienta na ten proces transmisji; podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 a) DSGVO/RODO. Firma Kodak Alaris nie ma wpływu na przesyłanie do WhatsApp, przechowywanie, usuwanie i ogólne przetwarzanie tych danych w i przez WhatsApp.

  • W odniesieniu do zamówienia partnerzy firmy Kodak Alaris przetwarzają dane klienta na podstawie umowy; podstawą prawną do przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 b) DSGVO/RODO. W ramach przetwarzania zamówień partnerzy firmy Kodak Alaris przekazują dane osobowe klientów usługodawcom wykorzystywanym do realizacji zamówień na zdjęcia. Dane dotyczące tego zamówienia (takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, dane dotyczące płatności i zdjęcia) są przechowywane w celu przetwarzania zamówienia, jak również w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji i powtórnego zamówienia u partnerów, a następnie są usuwane. Okres przechowywania danych osobowych u partnerów firmy Kodak Alaris będzie wynosić do 10 lat ze względu na wymagania prawa podatkowego i handlowego (jeśli zamówienie zostało złożone). Okres przechowywania rozpoczyna się 1 stycznia roku następującego po złożeniu zamówienia i kończy 10 lat później. Po tym okresie dane zostaną odpowiednio usunięte.
 1. Dane płatnicze
  • Jeśli użytkownik zakupi produkt lub usługę poprzez Aplikacje Alaris, podmioty zewnętrzne obsługujące płatności (takie jak Paypal) mogą gromadzić dane rozliczeniowe i finansowe niezbędne do przetworzenia opłat, takie jak adres pocztowy, adres e-mail oraz informacje finansowe użytkownika. Nasze podmioty zewnętrzne obsługujące płatności mogą udostępniać nam niefinansowe informacje związane z zakupem użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres wysyłki czy zakupione artykuły, na potrzeby realizacji zamówienia.
 1. Udostępnianie informacji użytkownika
 2. Dane osobowe użytkownika nie zostaną wynajęte ani sprzedane żadnemu podmiotowi zewnętrznemu. Firma Kodak Alaris może udostępniać dane osobowe w następujących przypadkach:

  • Firmy pracujące w naszym imieniu: Zawieramy z innymi firmami umowy na wykonywanie wspierających naszą działalność czynności, które mogą wiązać się z udzieleniem im ograniczonego dostępu do danych osobowych użytkowników. Nakładamy na te firmy obowiązek wykorzystywania informacji wyłącznie do świadczenia objętych umową usług. Obowiązuje je zakaz przekazywania informacji innym podmiotom, jeżeli nie jest do niezbędne do realizacji tych usług. Przykłady funkcji wspierających naszą działalność: realizację zamówień, realizację kuponów, realizację nagród i rabatów, wykonywanie ankiet wśród klientów i zarządzanie systemami informatycznymi. Możemy także udostępniać zbiorcze, anonimowe dane wybranym dostawcom usług.
  • Podmioty powiązane firmy Kodak Alaris: Możemy udostępniać informacje użytkownika innym spółkom grupy Kodak Alaris na potrzeby przetwarzania, analizowania lub przechowywania danych osobowych użytkownika lub innych czynności niezbędnych do świadczenia usług na rzecz użytkownika, przy czym spółki te nie mają prawa przekazywać informacji użytkownika innym podmiotom do celów marketingowych lub wykorzystywać je w sposób sprzeczny z wyrażonymi preferencjami użytkownika. Analogicznie jeśli to nam podmiot powiązany udostępni dane użytkownika, my sami nie będziemy przekazywać ich innym podmiotom dla celów marketingowych ani wykorzystywać ich w sposób sprzeczny z wyrażonymi przez użytkownika preferencjami.
  • Dostawcy Aplikacji Partnera firmy Kodak Alaris: Firma Kodak Alaris może zawrzeć umowę z dostawcami Aplikacji Partnera, aby zapewniać funkcje drukowania za pośrednictwem sieci Photo Services Fulfilment. Opisywane Aplikacje Partnera tworzą zdjęcia oraz wykorzystują usługi Kodak Photo Services do generowania zdjęć. Nasi Partnerzy przekazują nam informacje potrzebne do przetworzenia zamówienia, w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail użytkownika oraz zawartość zamówienia i informacje o produkcie. W niektórych przypadkach nasza usługa fotograficzna może pobierać takie informacje dla Partnera. Możemy udostępnić dane użytkownika naszemu partnerowi, który nie ma prawa przekazywać tych danych innym podmiotom dla celów marketingowych ani wykorzystywać ich sprzecznie z wyrażonymi przez użytkownika preferencjami. Z kolei jeśli nasz partner udostępni nam dane użytkownika, nie będziemy przekazywać ich innym podmiotom dla celów marketingowych ani wykorzystywać ich sprzecznie z wyrażonymi przez użytkownika preferencjami. Aby uzyskać więcej szczegółów, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dołączonymi do Aplikacji Partnera.
  • Przejęcia biznesowe: Kodak Alaris zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych użytkownika w związku ze sprzedażą lub przeniesieniem całości lub części przedsiębiorstwa lub majątku. W przypadku sprzedaży lub przekazania aktywów przedsiębiorstwa firma Kodak Alaris przekaże również te dane nowemu właścicielowi. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że nowa organizacja nie będzie mogła kontynuować świadczenia użytkownikowi usług i produktów dostarczanych przez firmę Kodak Alaris.
  • Wymogi prawne: Kodak Alaris może ujawnić dane osobowe podmiotom trzecim bez zgody użytkownika w przypadku zaistnienia jednego z następujących przypadków: stosując się do przepisów prawa, rozporządzeń lub nakazu sądowego, spełniając wymogi śledztw prowadzonych przez organizacje rządowe, przeciwdziałając próbie oszustwa lub chroniąc prawa Kodak Alaris i jej spółek zależnych.
  • Za zgodą użytkownika: W każdym innym przypadku firma Kodak Alaris jest zobowiązana uzyskać zgodę użytkownika przed udostępnieniem jego danych podmiotom trzecim. Przykład: firma Kodak Alaris może uruchomić wspólną ofertę lub konkurs z podmiotem trzecim. Użytkownik zostanie zapytany o zgodę na udostępnienie jego danych osobowych temu podmiotowi trzeciemu.
  • Należy pamiętać, że niektóre spółki powiązane grupy, usługodawcy i inne strony trzecie wskazane powyżej mogą mieć siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednak w tych przypadkach podejmiemy środki niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i lokalnymi przepisami prawa.

 1. Ustawienia użytkownika w zakresie otrzymywania powiadomień od firmy Kodak Alaris
 2. Podczas korzystania przez użytkownika z Aplikacji Alaris lub Aplikacji Partnera, firma Kodak Alaris może przesyłać użytkownikowi wiadomości e-mail lub inne powiadomienia dotyczące jego zamówień lub zawierające odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytania lub niezbędne do zarządzania stosunkami umownymi z użytkownikiem.

  Ponadto możemy wysyłać użytkownikowi marketingowe wiadomości e-mail lub inne wysyłane na urządzenie mobilne użytkownika powiadomienia zawierające informacje o produktach i usługach grupy Kodak Alaris, które mogą go zainteresować, przy czym przed wysłaniem tego typu wiadomości uzyskamy zgodę użytkownika, jeżeli wymaga tego obowiązujące prawo. Użytkownik może uzyskać dostęp do wszelkich wydanych przez niego oświadczeń o wyrażeniu zgody w dowolnym momencie, wysyłając prośbę na adres podany w części „Sposób kontaktu” poniżej.

  Użytkownik może w dowolnym momencie odstąpić od otrzymywania wiadomości marketingowych i wycofać dowolne oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych ze skutkiem na przyszłość, kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w części „Sposób kontaktu” poniżej lub korzystając z opcji dostępnej w ostatniej otrzymanej od nas wiadomości.

 1. Sposoby usuwania danych
 2. Użytkownik może zażądać od firmy Kodak Alaris usunięcia wszystkich jego danych z aplikacji przechowywanych przez firmę Kodak Alaris poprzez powiadomienie o tym naszego biura ds. prywatności. Szczegółowe informacje zawiera część „Sposób kontaktu”. Aby dowiedzieć się, jak można usunąć własne dane z Aplikacji Partnera, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dołączonymi do Aplikacji Partnera.

  Usunięte dane mogą zostać zachowane w naszych kopiach zapasowych przez maksymalnie 100 dni.

 1. Ochrona danych użytkownika
 2. Firma Kodak Alaris wprowadza różne administracyjne, kierownicze i techniczne środki bezpieczeństwa, by chronić dane osobowe użytkownika. W firmie Kodak Alaris obowiązują wewnętrzne standardy kontroli, które odnoszą się w szczególności do obchodzenia się z danymi osobowymi. Obejmują one zarządzenia ułatwiające zabezpieczenie informacji zbieranych przez nas drogą internetową.

  Pracownicy firmy Kodak Alaris są przeszkoleni w interpretacji i postępowaniu zgodnie z wymienionymi zarządzeniami. Otrzymują oni również informacje dotyczące Oświadczenia o ochronie prywatności oraz naszych zasad i wytycznych. Jednak mimo że dokładamy wszelkich starań, by chronić dane osobowe użytkownika, użytkownik także musi podejmować odpowiednie kroki, by chronić swoje dane. Stanowczo zalecamy użytkownikom stosowanie wszelkich środków ostrożności w celu ochrony swoich danych osobowych w Internecie. Aby dowiedzieć się, jak Aplikacje Partnera chronią Twoje dane, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dołączonymi do Aplikacji Partnera.

  Chociaż w związku z międzynarodowym zasięgiem działalności naszej i naszych dostawców możemy przechowywać i/lub przetwarzać dane osobowe użytkownika w różnych krajach, będzie się to odbywać przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Unii Europejskiej.  Firma Kodak Alaris zapewnia, że wszystkie wykorzystywane przez nią urządzenia, systemy i sieci mająodpowiednie mechanizmy ochrony informacji i prywatności, a prawa użytkownika i powiązane środki prawne pozostają do dyspozycji użytkownika, niezależnie od lokalizacji danych.

 1. Utrzymywanie aktualności danych użytkowników
 2. Aby zażądać korekty swoich danych lub otrzymania kopii danych osobowych użytkownika zgromadzonych przez nas drogą internetową, użytkownik może przesłać wiadomość e-mail na adres podany w części "„Sposób kontaktu”", znajdującej się poniżej. Ochrona prywatności użytkownika wiąże się z koniecznością okazania dowodu tożsamości. Aby dowiedzieć się, jak skorygować informacje przechowywane przez Aplikacje Partnera, zapoznaj się z zasadami ochrony prywatności dołączonymi do Aplikacji Partnera.

 1. Prawa użytkownika
 2. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik ma prawo uzyskać dostęp do danych osobowych przechowywanych przez Kodak Alaris i zażądać informacji na ich temat oraz, zależnie od sytuacji, prawo do aktualizacji, korekty, eksportu i udostępnienia lub usunięcia tych danych lub sprzeciwienia się ich przetwarzaniu z zasadnych przyczyn. Ponadto użytkownik ma prawo złożyć skargę u właściwego organu nadzorczego.  W celu realizacji praw użytkownika lub w przypadku pytań dotyczących gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkownika na mocy niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności należy skontaktować się z firmą Kodak Alaris pod adresem wskazanym w części „Sposób kontaktu” poniżej.

 1. Sposób kontaktu
 2. Aby uzyskać dodatkowe informacje o ochronie prywatności, której podlegają Aplikacje Kodak Alaris, Aplikacje Partnera i strona internetowa, prosimy o kontakt pod adresem:

  Kodak Alaris Inc.
  336 Initiative Drive
  Rochester, NY 14624
  Attn: Data Privacy Office

Kontakt jest możliwy również pod adresem e-mail:DPO@kodakalaris.com


 


Biuro ds. ochrony danych (Data Privacy Office) firmy Kodak Alaris wyjaśni wszystkie wątpliwości użytkownika związane z treścią tego dokumentu.

Firma spełnia wymagania programu Tarcza Prywatności (ang. Privacy Shield) pomiędzy Unią Europejską i USA utworzonego przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia i przechowywania danych osobowych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Spółka uzyskała certyfikat przestrzegania zasad ochrony prywatności określonych w programie Privacy Shield w zakresie powiadamiania, wyboru, przekazywania, bezpieczeństwa, spójności danych i ograniczenia zastosowania, dostępu oraz roszczeń, egzekwowania i odpowiedzialności. Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Tarcza Prywatności i znaleźć certyfikat firmy Kodak Alaris, prosimy odwiedzić stronę internetową programu.

Spółka uczestniczy również w programach „Privacy Shield” i „Safe Harbor” organizacji Direct Marketing Association. Więcej informacji na temat tych programów można znaleźć na stronie https://thedma.org/resources/compliance-resources/privacy-shield-safe-harbor-guide/ Konsumenci mogą również dokonać rejestracji i/lub skontaktować się w innym celu z organizacją DMA Privacy Shield Line pod adresem:

DMA

 Privacy Shield Line 
 1615 L Street NW, Suite 1100 
 Washington, DC 20036
 USA

Jak opisano w zasadach programu „Privacy Shield”, użytkownik może również skorzystać z opcji wiążącego arbitrażu w odniesieniu do skarg, których nie uda się rozwiązać w inny sposób.

Firma Kodak Alaris zastrzega sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności poprzez publikację zaktualizowanego oświadczenia na stronach pomocy.

© 2021 Kodak Alaris Inc. Znaki towarowe oraz wizerunek handlowy Kodak i Kodak Moments zostały wykorzystane za zgodą firmy Eastman Kodak Company.