Notificare legată de confidenţialitate pentru aplicaţia My KODAK MOMENTS, aplicaţia KODAK Kiosk Connect, aplicaţia KODAK MOMENTS HD, aplicaţia KODAK Create, aplicaţia KODAK Create Lite, aplicaţia KODAK MOMENTS Chat &amp Print, aplicaţia KODAK MOMENTS şi pentru prestarea Serviciilor fotografice KODAK.

Versiune revizuită: 22 aprilie 2021 (ID: 2021_04_22)

Notificare legată de confidenţialitate pentru site-ul web Kodakmoments.com, aplicaţia My KODAK MOMENTS,

aplicaţia KODAK Kiosk Connect, aplicaţia KODAK MOMENTS HD, aplicaţia KODAK Create, aplicaţia KODAK Create Lite,

aplicaţia KODAK MOMENTS Chat & Print, aplicaţia KODAK MOMENTS şi pentru prestarea Serviciilor fotografice KODAK.

Compania Kodak Alaris şi firmele afiliate (denumite colectiv „Kodak Alaris”) sunt dedicate protejării intimităţii dvs. online. Ne angajăm să vă protejăm toate informaţiile personale pe care ni le puneţi la dispoziţie şi să vă asigurăm că utilizăm aceste informaţii numai conform dorinţei dvs. Dacă ne accesaţi serviciile din Spaţiul Economic European, acestea sunt oferite de Kodak Alaris Limited; dacă le accesaţi din afara Spaţiului Economic European, sunt oferite de Kodak Alaris, Inc. (denumite individual „Kodak Alaris”).

Am actualizat prezenta Notificare legată de confidenţialitate pentru a păstra conformitatea cu Legea privind protecţia vieţii private a consumatorilor din California (CCPA) şi Regulamentul general privind protecţia datelor din UE (GDPR).

Pe scurt:

 • Pentru a menţine relaţia noastră şi a vă furniza serviciile de mai jos, trebuie să colectăm informaţii cu caracter personal de la dvs. Vom utiliza informaţiile respective doar în scopurile descrise în prezenta şi nu putem să facilităm serviciile menţionate fără acestea. Vom colecta şi vom prelucra informaţiile dvs. doar în cazul în care avem un temei juridic pentru aceasta. Temeiul juridic pentru colectarea şi utilizarea informaţiilor descrise mai sus va depinde de informaţiile specifice vizate şi de contextul în care le colectăm. Totuşi, vom colecta în mod normal informaţii cu caracter personal de la dvs. doar în cazul în care avem consimţământul dvs. pentru aceasta, în cazul în care avem nevoie de informaţiile cu caracter personal pentru a putea executa un contract încheiat cu dvs. sau în cazul în care prelucrarea se face în interesele noastre legitime şi nu prevalează interesele dvs. de protecţie a datelor sau drepturile şi libertăţile dvs. fundamentale. În unele cazuri, putem avea şi o obligaţie legală de colectare a informaţiilor cu caracter personal de la dvs. sau putem avea nevoie de informaţiile cu caracter personal pentru a ne proteja interesele vitale sau interesele vitale ale unei alte persoane (de exemplu, pentru a preîntâmpina, a investiga sau a identifica posibile acţiuni ilegale în legătură cu Serviciul sau pentru a ne conforma unor obligaţii legale).
 • În general, informaţiile dvs. cu caracter personal sunt şterse definitiv în timp util din sistemele noastre atunci când nu mai sunt necesare, cum ar fi după finalizarea unei comenzi.
 • Nu vindem şi nu vom vinde informaţiile dvs. cu caracter personal. În plus, nu vom partaja informaţiile dvs. cu caracter personal cu terţii, exceptând acele entităţi care prelucrează date pentru noi şi cu care am încheiat un Acord de protecţie a datelor. Consultaţi detaliile specifice mai jos.
 • În cursul prelucrării informaţiilor dvs., poate fi necesar să transferăm datele dvs. cu caracter personal unei entităţi dintr-o ţară terţă. Vom realiza astfel de transferuri doar în cazul în care am încheiat Clauze contractuale standard privind protecţia datelor cu operatorul/furnizorul de servicii, pentru a asigura garanţii adecvate cu privire la protecţia vieţii dvs. private şi a drepturilor şi libertăţilor dvs. fundamentale.
 • De asemenea, aveţi dreptul de a solicita să vă furnizăm o copie a oricăror date cu caracter personal ale dvs. care se află în posesia noastră.
 • Aveţi dreptul de a solicita accesul la şi rectificarea datelor dvs. cu caracter personal pe care le deţinem sau, în anumite situaţii, de a solicita să ştergem sau să restricţionăm prelucrarea datelor dvs., precum şi de a vă opune prelucrării suplimentare. Aceasta poate include informaţiile cu caracter personal colectate de la dvs. în perioada anterioară de 12 luni. Totuşi, dacă vă opuneţi sau restricţionaţi prelucrarea de către noi a informaţiilor dvs., acest lucru ne poate împiedica să vă furnizăm serviciile solicitate şi/sau să ne îndeplinim obligaţiile din contractul încheiat cu dvs.
 • Nu vă vom discrimina niciodată pentru exercitatea drepturilor dvs. prevăzute de lege.
 • Aveţi dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
  Înaintaţi aceste solicitări Responsabilului nostru cu protecţia datelor (DPO) la adresa:

  dpo@kodakalaris.com -sau- Data Protection Officer (Responsabilul cu protecţia datelor)

  Kodak Alaris Inc.
  336 Initiative Drive
  Rochester, NY 14624
  SUA

Obiectul prezentei notificări

Obiectivul prezentei notificări privind confidenţialitatea este de a vă informa cu privire la informaţiile cu caracter personal pe care le colectează compania Kodak Alaris atunci când utilizaţi aplicaţiile My KODAK MOMENTS, KODAK Kiosk Connect, KODAK MOMENTS HD, KODAK Create, KODAK Create Lite, KODAK MOMENTS („aplicaţia sau aplicaţiile Alaris”), MKC, aplicaţia web KODAK MOMENTS.COM, aplicaţia Kodak Moment Apple TV sau aplicaţiile partenerilor care utilizează funcţia de prestare a Serviciilor fotografice KODAK („Aplicaţia partenerului” sau „Aplicaţiile partenerilor”). De asemenea, această notificare privind confidenţialitatea descrie opţiunile pe care le aveţi cu privire la modul în care sunt utilizate aceste informaţii.

Cum colectăm şi utilizăm informaţiile dvs. cu caracter personal

Obiectivele principale ale companiei Kodak Alaris la colectarea informaţiilor dvs. cu caracter personal sunt:

 • de a asigura o experienţă personalizată şi plăcută la utilizarea Aplicaţiilor Alaris şi a Aplicaţiilor partenerilor;
 • de a personaliza comunicările noastre pentru a se potrivi cu interesele dvs. şi
 • de a facilita dezvoltarea de noi produse şi servicii relevante pentru clienţi ca dvs.

Iată tipurile de informaţii cu caracter personal pe care le colectăm şi modul în care le utilizăm.

 1. Informaţii colectate atunci când instalaţi Aplicaţii Alaris

Orice informaţii cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. susţin furnizarea serviciilor noastre către dvs. Aplicaţiile Alaris sunt aplicaţii pentru mobil care vă ajută să creaţi produse foto din imagini accesibile pe dispozitivul mobil prin trimiterea lor şi a altor conţinuturi digitale către un server Kodak Alaris pentru realizare în magazin, către un server Kodak Alaris pentru realizare într-un laborator foto central în cazul produselor care se expediază acasă, către o incintă Kodak Picture Kiosk sau către servere operate de Kodak Alaris şi/sau de către furnizorii săi de servicii în vederea stocării şi procesării conţinutului dvs. digital pentru a vă facilita utilizarea funcţiilor noastre de socializare (precum distribuirea de texte şi imagini altor persoane). Dacă vă hotărâţi să descărcaţi Aplicaţiile Alaris, Kodak Alaris va colecta, prelucra şi utiliza informaţiile dvs. în modurile descrise în prezenta Notificare. Este posibil ca Aplicaţiile Kodak Alaris să trebuiască să utilizeze următoarele permisiuni ale dispozitivului mobil:

Utilizatori APPLE iOS

Tip permisiune

Informaţii trimise la Kodak Alaris

Modul în care utilizăm informaţiile

Servicii de localizare

Locaţia dispozitivului dvs.

Locaţia dvs. este utilizată pentru a căuta magazine de vânzare cu amănuntul din apropierea dvs. pentru a vă putea satisface comanda.

Notificări push

Un identificator unic, specific Aplicaţiei Alaris, pentru dispozitivul dvs.

Se utilizează pentru a trimite mesaje ale Aplicaţiei Alaris către dispozitivul dvs. chiar şi atunci când Aplicaţia Alaris nu se execută.

Fotografii

Imaginile pe care le selectaţi pe dispozitivul dvs. mobil, numele imaginilor şi numele folderelor acestora.

Imaginile şi datele asociate sunt utilizate pentru a crea produsele dvs. foto.

Facebook

Imaginile pe care le selectaţi pe dispozitivul dvs. mobil şi numele imaginilor.

Imaginile şi datele asociate sunt utilizate pentru a crea produsele dvs. foto.

Aparat foto

Capacitatea de utilizare a aparatului foto al dispozitivului.

Imaginile şi datele asociate sunt utilizate pentru a crea produsele dvs. foto.

Microfon

Capacitatea de utilizare a microfonului dispozitivului.

Sunetul poate fi utilizat în timpul creării clipului video.

Utilizatori ANDROID

Tip permisiune

Informaţii trimise la Kodak Alaris

Modul în care utilizăm informaţiile

Locaţia dvs. - aproximativă (bazată pe reţea) şi precisă (bazată pe GPS şi Wi-Fi)

Locaţia dispozitivului dvs.

Locaţia dvs. este utilizată pentru a căuta magazine de vânzare cu amănuntul din apropierea dvs. pentru a vă putea satisface comanda.

INTERNET

Consultaţi secţiunile de mai jos pentru crearea produselor online şi informaţiile colectate automat.

Consultaţi secţiunile de mai jos.

Citire dispozitiv de stocare extern

Imagini, numele acestora şi foldere.

Se utilizează pentru a vă prezenta imagini în vederea selectării şi a creării produselor foto.

Scriere în dispozitiv de stocare extern

Nu se colectează niciun fel de informaţii.

Scriem datele de identificare a sesiunii pentru a vă permite să reporniţi Aplicaţia Alaris şi să reluaţi din punctul în care vă aflaţi în fluxul de lucru atunci când aţi părăsit Aplicaţia Alaris.
Scriem un rezumat despre imaginile dvs. pentru a permite o selectare mai rapidă pentru utilizări ulterioare.
Scriem un istoric al comenzilor dvs.

Accesarea şi schimbarea reţelei şi conexiunii Wi-Fi sau a stării cu difuzare multiplă prin conexiune Wi-Fi

Nu se colectează niciun fel de informaţii.

Se utilizează pentru a căuta o conexiune corespunzătoare la reţea şi a o modifica dacă este necesar.

Gestionare alimentare - blocare reactivare

Nu se colectează niciun fel de informaţii.

Se utilizează pentru a împiedica oprirea alimentării dispozitivului dvs. mobil în timp ce este conectat la un Kiosk sau la un server Kodak Alaris.

Notificări push

Un identificator unic, specific Aplicaţiei Alaris, pentru dispozitivul dvs.

Se utilizează pentru a trimite mesaje ale Aplicaţiei Alaris către dispozitivul dvs. chiar şi atunci când Aplicaţia Alaris nu se execută.

Aparat foto

Nu se colectează niciun fel de informaţii.

Se utilizează pentru a citi un cod QR în vederea realizării unei conexiuni la un Kiosk şi a creării produselor dvs. foto.

Citire stare telefon

Un cod hash SHA256 criptat şi nereversibil al numărului IMEI de identificare a dispozitivului dvs. pentru a crea un identificator unic, dar nu se poate utiliza pentru a determina tipul de dispozitiv de pe care provin datele.

Se utilizează pentru a evalua utilizarea Aplicaţiei Alaris de către dvs.

Microfon

Capacitatea de utilizare a microfonului dispozitivului.

Sunetul poate fi utilizat în timpul creării clipului video.

Utilizatori de WINDOWS şi WINDOWS PHONE:

Tip permisiune

Informaţii trimise la Kodak Alaris

Modul în care utilizăm informaţiile

Locaţia dvs. - aproximativă (bazată pe reţea) şi precisă (bazată pe GPS şi Wi-Fi)

Locaţia dispozitivului dvs.

Locaţia dvs. este utilizată pentru a căuta magazine de vânzare cu amănuntul din apropierea dvs. pentru a vă putea satisface comanda.

INTERNET

Consultaţi secţiunile de mai jos pentru crearea produselor online şi informaţiile colectate automat.

Consultaţi secţiunile de mai jos.

Citire dispozitiv de stocare extern

Imagini, numele acestora şi foldere.

Se utilizează pentru a vă prezenta imagini în vederea selectării şi a creării produselor foto.

Scriere în dispozitiv de stocare extern

Nu se colectează niciun fel de informaţii.

Scriem datele de identificare a sesiunii pentru a vă permite să reporniţi Aplicaţia Alaris şi să reluaţi din punctul în care vă aflaţi în fluxul de lucru atunci când aţi părăsit Aplicaţia Alaris.
Scriem un rezumat despre imaginile dvs. pentru a permite o selectare mai rapidă pentru utilizări ulterioare.


Scriem un istoric al comenzilor dvs.

Accesarea reţelei şi a conexiunii Wi-Fi

Nu se colectează niciun fel de informaţii.

Se utilizează pentru a căuta o conexiune corespunzătoare la reţea.

Gestionare alimentare - blocare reactivare

Nu se colectează niciun fel de informaţii.

Se utilizează pentru a împiedica oprirea alimentării dispozitivului dvs. mobil în timp ce este conectat la un Kiosk sau la un server Kodak Alaris.

Notificări push

Un identificator unic, specific Aplicaţiei Alaris, pentru dispozitivul dvs.

Se utilizează pentru a trimite mesaje ale Aplicaţiei Alaris către dispozitivul dvs. chiar şi atunci când Aplicaţia Alaris nu se execută.

Citire stare telefon

Un cod hash SHA512 criptat şi nereversibil al numărului IMEI de identificare a dispozitivului dvs. pentru a crea un identificator unic, dar nu se poate utiliza pentru a determina tipul de dispozitiv de pe care provin datele.

Se utilizează pentru a evalua utilizarea Aplicaţiei Alaris de către dvs.

 

 1. Informaţii colectate şi utilizate atunci când instalaţi Aplicaţiile partenerilor
 2. Nu se colectează informaţii cu KODAK Alaris atunci când instalaţi o Aplicaţie a unui partener. Consultaţi politica de confidenţialitate a Aplicaţiei partenerului pentru a stabili informaţiile adunate de partener.

 1. Informaţii colectate şi utilizate atunci când creaţi sau comandaţi un produs foto online
  • Atunci când sunteţi în procesul de lucru asupra unui produs foto în fluxul de lucru pentru imprimare, Aplicaţia Alaris utilizează un server Kodak Alaris. Un ID de sesiune Kodak Alaris este stocat local pe dispozitivul dvs. mobil, astfel încât să puteţi continua lucrul asupra produselor foto utilizând aplicaţia. Aceste informaţii sunt şterse dacă porniţi aplicaţia din nou. Informaţiile sesiunii sunt şterse după plasarea comenzii.
  • Când lucraţi la un produs foto, la Kodak Alaris se vor trimite şi următoarele informaţii despre fiecare fotografie selectată: imaginea foto şi etichetele de imagine asociate cu ea, care sunt cuprinse în fişierul imagine. Aceste informaţii sunt stocate temporar la Kodak Alaris şi apoi sunt şterse după 2 zile fără o continuare a activităţii sau atunci când începeţi să utilizaţi Aplicaţia Alaris din nou. Atunci când imprimaţi un produs foto, aceste informaţii sunt stocate temporar la Kodak Alaris pentru a asigura suport pentru comanda curentă şi pentru a vă permite să faceţi o comandă repetată viitoare. Informaţiile sunt şterse după 30 de zile. Atunci când stocaţi şi partajaţi un produs foto, aceste informaţii sunt stocate temporar la Kodak Alaris şi apoi sunt şterse atunci când ştergeţi produsul foto pe care l-aţi stocat şi l-aţi partajat.
  • Atunci când remiteţi pentru imprimare un produs foto, Aplicaţia Alaris vă poate solicita informaţii de identificare. Aceste date pot include prenumele, numele, numărul de telefon şi adresa de e-mail. Aceste date vor fi asociate cu comanda produsului fotografic şi vor fi apoi şterse după 6 luni de la finalizarea sau revocarea comenzii.
  • Atunci când utilizaţi Aplicaţiile partenerilor, Kodak Alaris adună imagini, informaţii despre comenzi şi date care pot cuprinde prenumele, numele, numărul de telefon şi adresa dvs. de e-mail. Aceste date vor fi asociate cu comanda produsului fotografic şi vor fi apoi şterse după 6 luni de la finalizarea sau revocarea comenzii.
 1. Informaţii colectate şi utilizate atunci când creaţi un cont
  • Utilizarea unora dintre serviciile noastre poate implica crearea de către dvs. a unui Cont Alaris, de exemplu, dacă doriţi să utilizaţi funcţiile noastre de socializare. Atunci când faceţi acest lucru, este posibil să vă solicităm informaţii cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon sau cartea de credit. Este posibil să vă mai întrebăm dacă doriţi să creaţi un profil vizibil în mod public, care poate include numele dvs., şi vă vom permite să alegeţi fotografiile pe care doriţi să le distribuiţi, precum şi orice text pe care doriţi să-l adăugaţi.
  • De asemenea, este posibil ca unele dintre serviciile noastre să vă permită să configuraţi un cont utilizând informaţiile pe care le-aţi stocat în reţele media de socializare terţe, de exemplu, conectându-vă contul de Facebook la serviciile noastre, fapt care ne permite să obţinem informaţii din contul dvs. de Facebook, precum prietenii sau contactele, imaginea de profil, ziua de naştere, sexul sau alte informaţii legate de profil şi orice alte informaţii pe care aţi ales să le distribuiţi„oricui” de pe Facebook (sau o platformă terţă similară). Informaţiile pe care le obţinem de la serviciile terţe depind de setările pentru cont/confidenţialitate pe care le aveţi la terţii respectivi şi de politicile de confidenţialitate ale acestora. Prin urmare, nu uitaţi să consultaţi respectivele politici şi să vă adaptaţi setările în funcţie de preferinţe.
  • Informaţiile pe care le colectăm când creaţi un cont le folosim pentru:
   • a vă oferi produsele şi serviciile noastre şi pentru a le personaliza;
   • a vă permite să utilizaţi funcţionalitatea de distribuire cu care sunt prevăzute serviciilor noastre (unde este cazul) şi să interacţionaţi cu alţi utilizatori;
   • a vă oferi posibilitatea să alegeţi căror persoane le veţi permite să vă urmărească (dacă folosiţi vreuna din funcţiile noastre de socializare) şi să puteţi să urmăriţi alte persoane;
   • a vă gestiona întrebările şi solicitările;
   • a vă administra comenzile;
   • a vă oferi prin e-mail şi SMS (cu consimţământul dvs. exprimat anterior, dacă acest lucru este impus de legislaţia în vigoare) informaţii despre produsele şi serviciile noastre care considerăm că vă interesează.
 1. Informaţii colectate şi utilizate când utilizaţi funcţiile noastre de socializare
 2. Conturile Alaris pot include funcţii de socializare care vă permit să distribuiţi text şi imagini altor persoane. Puteţi şterge oricând astfel de conţinut. Conţinutul distribuit prin aceste funcţii va putea fi văzut numai de către persoanele interesate. Persoanele vă pot urmări în următoarele moduri: (a) pentru conturile setate la modul privat, va trebui să aprobaţi toate persoanele care solicită să vă urmărească sau (b) în cazul în care nu aveţi contul setat pe modul privat, orice persoană care vă caută după numele de afişare sau adresa de e-mail va avea posibilitatea să vă urmărească.

  Persoanele interesate vor putea să vadă:

  1. numele afişat (de obicei prenumele/numele);
  2. imaginea de profil (dacă utilizatorul selectează una);
  3. persoanele interesate de dvs. şi persoanele pe care le urmăriţi;
  4. activele dvs. digitale distribuite;
  5. persoanele interesate nu vor vedea adresa de e-mail, informaţiile despre plăţi şi adresele de expediere.

  Vă vom respecta opţiunile de limitare a distribuirii sau setările de vizibilitate pe care le stabiliţi în Contul dvs. Alaris şi trebuie să alegeţi cu atenţie setările de confidenţialitate, inclusiv dacă este vizibil Contul dvs. Alaris pentru alte persoane.

  Dacă vă hotărâţi să utilizaţi funcţiile noastre de socializare, vă vom stoca şi procesa informaţiile cu caracter personal într-o soluţie de stocare în cloud (inclusiv pe serverele utilizate în numele nostru de către furnizorii noştri de servicii terţi), iar noi şi companiile afiliate din grupul nostru vă vom procesa şi utiliza informaţiile pentru a vă oferi serviciile solicitate şi, după cum este cazul, pentru operaţii tehnice, asigurarea calităţii sau în legătură cu o problemă de asistenţă pentru clienţi. Deşi informaţiile dvs. pot fi accesate în aceste scopuri din ţări care nu asigură nivelul de protecţie considerat adecvat în Uniunea Europeană, vom implementa măsură de siguranţă adecvate pentru a vă proteja informaţiile cu caracter personal.

 1. Informaţiile pe care le colectează automat Aplicaţiile Alaris şi modul în care sunt utilizate aceste informaţii
  • În momentul instalării, este posibil să vi se solicite consimţământul pentru urmărirea utilizării Aplicaţiei Alaris de către dvs. Aceste date vor fi înregistrate sub formă de module cookie şi semnalizatoare web. Utilizăm serviciul de analiză web Localytics pentru a urmări gradul de utilizare a Aplicaţiilor Alaris. Dacă nu vă daţi acordul pentru utilizarea modulelor cookie de performanţă pentru urmărirea utilizării, funcţia de analiză nu va colecta informaţii.
  • Module cookie: modulele cookie reprezintă mici fragmente de informaţii stocate de către Aplicaţia Alaris în dispozitivul dvs. mobil în scopurile menţionate mai jos.
  • „Modulele cookie strict necesare” Kodak Alaris sunt utilizate în principal după cum urmează:

   • pentru a gestiona şi a prezenta informaţiile site-ului şi imaginile afişate pe computerul dvs.;
   • pentru a furniza informaţii specifice în funcţie de interesele dvs. şi
   • pentru a gestiona imagini asociate cu produse foto, cum ar fi pe un ecran al căruciorului de cumpărături.

   Aplicaţiile Alaris utilizează Localytics, un serviciu de analiză web. Dacă v-aţi dat consimţământul, Localytics utilizează „modulele cookie de performanţă”, care sunt fişiere text plasate pe dispozitivul dvs. mobil pentru a ajuta Aplicaţia Alaris să analizeze modul în care utilizatorii o folosesc. Informaţiile generate de modulul cookie cu privire la modul în care utilizaţi Aplicaţia Alaris vor fi transmise la Localytics, care le va stoca pe servere din Statele Unite, o țară care nu asigură nivelul de protecție a datelor considerat adecvat în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, am implementat măsuri de siguranță adecvate pentru a ne asigura că Localytics va utiliza aceste informaţii numai în numele Kodak Alaris, în calitate de operator al Aplicaţiei Alaris, și numai în scopul evaluării utilizării Aplicaţiei Alaris de către dvs., al compilării de rapoarte privind activitatea Aplicaţiei Alaris şi al furnizării altor servicii Aplicaţiei Kodak Alaris legate de activitatea Aplicaţiei Alaris şi utilizarea internetului.

   Aplicaţiile Alaris utilizează, de asemenea, Fabric, un serviciu de analiză web al Twitter Inc. care transmite informaţii despre utilizarea de către dvs. a aplicaţiei. Fabric colectează informaţii, statistici şi date despre întreruperi funcţionale referitoare la utilizarea de către dvs. a aplicaţiei Alaris. Aceste informaţii nu conţin informaţiile dvs. personale şi sunt utilizate de noi pentru îmbunătăţirea aplicaţiei.

   Puteţi împiedica utilizarea serviciile Localytics şi Fabric debifând setarea corespunzătoare în ecranul de configurare al Aplicaţiei Alaris.

  • Semnalizatoare web: De asemenea, Aplicaţiile Alaris pot plasa mici fişiere „gif de urmărire” sau „semnalizatoare” pe multe dintre ecranele Aplicaţiilor noastre Alaris. Cu consimţământul dvs., utilizăm aceste semnalizatoare în asociere cu module cookie pentru a colecta date privind utilizarea Aplicaţiilor noastre Alaris, inclusiv, dar fără a se limita la data şi ora utilizării, ecranele sau funcţiile utilizate, tipul sistemului de operare (de ex., iOS sau Android) şi numele de domeniu al furnizorului de servicii internet al utilizatorului (de ex., Verizon). Aceste informaţii sunt colectate cu privire la mii de utilizări ale Aplicaţiilor Alaris şi sunt analizate în mod global. Aceste informaţii sunt utile, de exemplu, la urmărirea funcţionării Aplicaţiei noastre Alaris.
 1. Atunci când utilizaţi WhatsApp pentru a comanda produse foto
  • Descrierea şi scopul prelucrării datelor
  • Cu serviciul Kodak Alaris Chat & Print pe WhatsApp, Kodak Alaris oferă clienţilor finali ai partenerilor săi posibilitatea de a comanda produse foto de la partenerii săi prin WhatsApp. Cu condiţia ca clienţii finali să fi dat declaraţia corespunzătoare de consimţământ, aceştia pot să contacteze Kodak Alaris prin canalul lor WhatsApp şi să trimită imagini la partenerii Kodak Alaris pentru procesare. Atunci când imaginile sunt transmise prin WhatsApp către partenerii Kodak Alaris, date cu caracter personal sub forma imaginilor pot fi prelucrate de către WhatsApp. Kodak Alaris şi partenerii săi nu transmit niciun fel de date cu caracter personal către WhatsApp (nici nu transmit numerele de telefon ale clienţilor finali prin care aceştia pot contacta Kodak Alaris, dar care sunt deja disponibile pe WhatsApp, nici nu trimit imagini de la Kodak Alaris la WhatsApp sau alte date precum date de adresă).

   Prin acordul pentru a fi contactat de Kodak Alaris şi de partenerii săi prin WhatsApp, clientul final este de acord cu calea de transmisie şi cu riscurile descrise. Kodak Alaris, ca deţinător al serviciului pe WhatsApp, nu poate şterge numărul de telefon transmis de către clientul final. Imaginile transmise pot fi şterse de Kodak Alaris în urma solicitării clientului final. În caz contrar, imaginile transmise sunt şterse automat după 7 zile. Condiţiile de utilizare WhatsApp se pot găsi la adresa https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#terms-of-service. Politica de confidenţialitate WhatsApp Inc. se poate găsi aici: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.

   Alte date cu caracter personal nu sunt transferate prin WhatsApp în timpul procesului de comandă. Nu introduceţi niciun fel de informaţii cu caracter personal în WhatsApp fără a vi se solicita acest lucru.

  • Temeiul juridic, obiecţiile şi ştergerea
  • Comunicarea dintre clientul final şi partenerii Kodak Alaris prin WhatsApp se bazează pe consimţământul explicit al clientului final cu privire la procesul de transmitere, temeiul juridic fiind Art. 6 par. 1 a) DSGVO/GDPR. Kodak Alaris nu are nicio influenţă asupra transmiterii către WhatsApp, a stocării, a ştergerii şi a prelucrării de ordin general a acestor date pe şi de către WhatsApp.

  • În ceea ce priveşte comanda, partenerii Kodak Alaris prelucrează datele clientului final în temeiul unui contract; temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este Art. 6 par. 1 b) DSGVO/GDPR. În scopul prelucrării datelor, partenerii Kodak Alaris transmit datele cu caracter personal ale clienţilor finali către furnizorii de servicii utilizaţi pentru procesarea comenzilor de produse foto. Datele legate de această comandă (cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, datele referitoare la plată şi datele imaginii) sunt stocate în scopul procesării comenzii, precum şi pentru gestionarea posibilelor reclamaţii şi a comenzilor repetate lansate partenerilor şi sunt şterse ulterior. Perioada de stocare privind datele cu caracter personal la partenerii Kodak Alaris va fi de până la 10 ani, din cauza obligaţiilor fiscale şi a celor impuse de legislaţia comercială (dacă a fost plasată o comandă). Perioada de stocare începe la data de 1 ianuarie a anului următor comenzii şi se încheie 10 ani mai târziu. Datele vor fi şterse în mod corespunzător după această perioadă.
 1. Informații privind plățile
  • Dacă achiziţionaţi un produs sau un serviciu prin intermediul Aplicațiilor Alaris, un procesator de plăţi terţ (precum PayPal) poate colecta informaţiile privind facturarea şi pe cele financiare de care au nevoie pentru procesarea debitărilor. Acestea pot include adresa poştală, adresa de e-mail şi informaţii financiare. Procesatorii noştri de plăţi terţi ne pot distribui informaţii fără caracter financiar legate de achiziţii, precum numele, adresa de expediere şi articolele achiziționate, pentru a vă finaliza comanda.
 1. Distribuirea informaţiilor dvs.
 2. Informaţiile dvs. cu caracter personal nu vor fi închiriate sau vândute niciunui terţ. Compania Kodak Alaris are dreptul să distribuie informaţiile dvs. cu caracter personal după cum urmează:

  • companiilor care lucrează în numele nostru: încheiem contracte cu alte companii, care să efectueze în numele nostru activităţi de asistenţă pentru alte companii, ceea ce poate presupune un acces limitat la informaţiile dvs. cu caracter personal. Solicităm acestor companii să utilizeze informaţiile exclusiv pentru a furniza serviciile contractate; li se interzice transferul informaţiilor către o altă parte, cu excepţia necesităţii de furnizare a respectivelor servicii. Câteva exemple ale acestor activităţi de asistenţă pentru alte companii includ finalizarea comenzilor, procesarea cupoanelor, procesarea premiilor şi a reducerilor, executarea sondajelor pentru clienţi şi gestionarea sistemelor de informaţii. De asemenea, putem pune la dispoziţia anumitor furnizori de servicii informaţii agregate fără caracter personal.
  • companiile afiliate la Kodak Alaris: avem dreptul să distribuim informaţiile dvs. altor companii din grupul de companii Kodak Alaris în scopurile procesării, analizei sau stocării informaţiilor personale sau în orice alt scop necesar pentru a vă furniza serviciile, cu condiţia să nu vă transfere informaţiile altor părţi în scop comercial sau să vă utilizeze informaţiile contra opţiunilor exprimate de dvs. În mod similar, dacă una dintre Firmele afiliate ne distribuie informaţiile dvs., nu le vom transfera către o altă parte în scopuri comerciale şi nu le vom utiliza contrar opţiunilor exprimate de dvs.
  • Partenerii aplicaţiilor Kodak Alaris: putem încheia acorduri cu furnizori de Aplicaţii ale partenerilor pentru a oferi posibilităţi de imprimare utilizând reţeaua noastră de prestare de servicii fotografice. Aceste Aplicaţii ale partenerilor creează produse fotografice şi utilizează Serviciile foto Kodak în acest scop. Aceşti parteneri ne transmit informaţiile necesare pentru procesarea comenzii; inclusiv numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, bunurile cuprinse în comandă şi informaţii despre produse. În unele cazuri, serviciul nostru fotografic poate aduna aceste informaţii pentru parteneri, transmiţându-le înapoi acestora. Este posibil să distribuim informaţiile dvs. unui partener, cu condiţia ca aceasta să nu le transfere către o altă parte în scopuri comerciale şi să nu le utilizeze contrar opţiunilor exprimate de dvs. În mod similar, dacă unul dintre partenerii noştri ne distribuie informaţiile dvs., nu le vom transfera către o altă parte în scopuri comerciale şi nu le vom utiliza contrar opţiunilor exprimate de dvs. Consultaţi politica de respectare a confidenţialităţii a Aplicaţiei partenerului pentru detalii.
  • Transferuri în cadrul activităţii companiei: compania Kodak Alaris îşi rezervă dreptul de a transfera informaţiile dvs. cu caracter personal în corelare cu vânzarea sau transferul integral sau parţial al întreprinderii sau al activelor noastre. Dacă întreprinderea este vândută sau transferată, compania Kodak Alaris va transfera aceste informaţii către noul deţinător al întreprinderii. În anumite cazuri, aceasta poate semnifica faptul că noua organizaţie nu va putea să continue furnizarea către dvs. a serviciilor sau a produselor pe care le furniza compania Kodak Alaris.
  • Aplicarea legii: Kodak Alaris are dreptul să divulge terţilor informaţii personale fără consimţământul dvs. pentru oricare dintre motivele următoare: pentru a respecta legile, reglementările sau deciziile instanţelor, pentru a coopera în investigaţiile autorităţilor guvernamentale, pentru a ajuta la prevenirea fraudelor sau pentru a pune în aplicare ori a proteja drepturile companiei Kodak Alaris sau ale filialelor sale.
  • Consimţământul dvs.: în toate celelalte cazuri, compania Kodak Alaris va obţine consimţământul dvs. explicit înainte de a distribui terţilor informaţiile dvs. De exemplu, compania Kodak Alaris poate să organizeze o ofertă sau un concurs comun împreună cu un terţ şi veţi fi întrebat cu privire la distribuirea informaţiilor dvs. cu caracter personal terţului respectiv.
  • Reţineţi că unele dintre companiile afiliate ale grupului, furnizorii de servicii şi alţi terţi identificaţi mai sus se pot afla în teritorii din afara Spaţiului Economic European. Cu toate acestea, unde este cazul, vom lua măsuri pentru a ne asigura că informaţiile dvs. cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu această Notificare privind confidenţialitatea şi legislaţia locală în vigoare.

 1. Opţiunile dvs. privind primirea de notificări de la noi
 2. Atunci când utilizaţi o Aplicaţie fotografică Kodak Alaris sau Aplicaţia unui partener, Kodak Alaris vă poate trimite mesaje de e-mail sau alte notificări referitoare la comenzi şi ca răspuns la întrebările dvs. ori după cum este necesar pentru a gestiona relaţia contractuală cu dvs.

  În plus, putem decide să vă trimitem pe dispozitivul mobil e-mailuri de marketing şi alte notificări cu informaţii referitoare la produse şi servicii ale grupului Kodak Alaris care considerăm că v-ar putea interesa, dar vă vom solicita întotdeauna consimţământul pentru astfel de tipuri de comunicate dacă acest lucru este impus de legislaţia în vigoare. Puteţi obţine oricând acces la textul eventualelor declaraţii de consimţământ pe care le-aţi făcut trimiţând o solicitare la adresa de contact furnizată în secţiunea „Cum ne puteţi contacta” de mai jos.

  Puteţi să renunţaţi oricând la comunicatele de marketing şi să retrageţi eventualele declaraţii de consimţământ pentru acestea cu efect în viitor, contactându-ne la adresa indicată în secţiunea „Cum ne puteţi contacta” de mai jos. De asemenea, puteţi utiliza funcţionalitatea oferită în ultimul comunicat primit de la noi.

 1. Cum puteţi elimina informaţiile
 2. Puteţi solicita companiei Kodak Alaris să elimine toate datele dvs. asociate Aplicaţiei Alaris stocate de către compania Kodak Alaris prin trimiterea unei notificări către departamentul nostru privind confidenţialitatea. Consultaţi secţiunea „Cum ne puteţi contacta” de mai jos pentru detalii. Consultaţi politica de confidenţialitate a Aplicaţiei partenerului pentru detalii privind eliminarea datelor din Aplicaţiile partenerilor.

  Este posibil ca informaţiile eliminate să fie păstrate în copiile noastre de rezervă timp de maximum 100 de zile.

 1. Protejarea informaţiilor dvs.
 2. Compania Kodak Alaris implementează o serie de măsuri administrative, de gestionare şi tehnice de securitate pentru a contribui la protejarea informaţiilor dvs. cu caracter personal. Compania Kodak Alaris are Standarde interne de control care se referă în mod special la gestionarea informaţiilor cu caracter personal. Acestea includ anumite măsuri de control pentru a contribui la protejarea informaţiilor pe care le colectăm online.

  Angajaţii companiei Kodak Alaris beneficiază de formare pentru a înţelege şi a respecta aceste măsuri de control, iar noi comunicăm angajaţilor noştri Notificarea privind confidenţialitatea, practicile şi orientările noastre. Totuşi, deşi ne străduim să vă protejăm informaţiile cu caracter personal, şi dvs. trebuie să luaţi măsuri pentru a vă proteja informaţiile. Vă îndemnăm să luaţi toate măsurile de precauţie pentru a vă proteja informaţiile cu caracter personal în timp ce navigaţi pe internet. Consultaţi politica de confidenţialitate a Aplicaţiei partenerului pentru detalii despre modul în care aceştia vă protejează informaţiile.

  Cu toate acestea, pe baza prezenţei noastre internaţionale, cât şi a celei a furnizorilor noştri, putem să stocăm şi/sau să procesăm informaţiile dvs. personale în diferite ţări, în special SUA şi Uniunea Europeană.  Vă asigurăm că toate facilităţile, sistemele şi reţelele pe care le folosim beneficiază de o securitate adecvată a informaţiilor şi de protecţia vieţii private şi, de asemenea, că drepturile dvs. şi căile de atac corelate sunt întotdeauna disponibile, indiferent de locaţia datelor dvs.

 1. Păstrarea caracterului exact al informaţiilor dvs.
 2. Puteţi trimite un e-mail la adresa specificată în secţiunea „Cum ne puteţi contacta” de mai jos pentru a solicita o modificare a informaţiilor dvs. sau o copie a informaţiilor cu caracter personal pe care le-am colectat cu privire la dvs. online. Pentru a vă proteja confidenţialitatea, este necesară dovada identităţii. Consultaţi politica de confidenţialitate a Aplicaţiei partenerului pentru detalii despre modul de corectare a informaţiilor pe care aceştia le-ar putea deţine.

 1. Drepturile dvs.
 2. Conform legislaţiei în vigoare, aveţi dreptul să accesaţi şi să solicitaţi informaţii despre informaţiile personale stocate de Kodak Alaris şi, după caz, dreptul de a avea datele respective actualizate, rectificate, exportate şi făcute disponibile sau şterse ori de a avea obiecţii cu privire la procesarea lor din motive legitime. De asemenea, aveţi dreptul să depuneţi o reclamaţie la autoritatea de supraveghere corespunzătoare.  Pentru a vă exercita drepturile sau în caz că aveţi vreo întrebare cu privire la colectarea şi utilizarea informaţiilor cu caracter personal în temeiul acestei Notificări privind confidenţialitatea, contactaţi Kodak Alaris conform indicaţiilor din secţiunea „Cum ne puteţi contacta” de mai jos.

 1. Cum ne puteţi contacta
 2. Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare despre intimitatea dvs. atunci când utilizaţi o aplicaţie Kodak Alaris, o aplicaţie a unui partener sau site-ul web contactaţi-ne prin poştă la adresa:

  Kodak Alaris Inc.
  336 Initiative Drive
  Rochester, NY 14624
  Attn: Data Privacy Office

Sau contactaţi-ne prin e-mail la:DPO@kodakalaris.com


 


Departamentul privind confidenţialitatea datelor al companiei Kodak Alaris va colabora cu dvs. pentru a soluţiona orice probleme pe care le aveţi cu privire la prezenta notificare.

Compania respectă EU-U.S. Privacy Shield Framework stabilit de U.S. Department of Commerce privind colectarea, utilizarea, utilizarea şi păstrarea informaţiilor personale din ţările membre ale Uniunii Europene. Compania a certificat faptul că aderă la principiile privind intimitatea din Privacy Shield în baza Notice, Choice, Accountability for Onward Transfer, Security, Data Integrity and Purpose Limitation, Access, and Recourse, Enforcement and Liability. Pentru a afla mai multe despre programul Privacy Shield şi pentru a vedea certificarea companiei, accesaţi site-ul web Privacy Shield.

De asemenea, compania participă la programele Scutul de confidenţialitate şi Sfera de siguranţă ale Direct Marketing Association. Pentru informaţii suplimentare despre programele acestei asociaţii, accesaţi https://thedma.org/resources/compliance-resources/privacy-shield-safe-harbor-guide/ În plus, consumatorii se pot înregistra şi/sau pot contacta DMA Privacy Shield Line la adresa:

DMA

 Privacy Shield Line 
 1615 L Street NW, Suite 1100 
 Washington, DC 20036
 SUA

După cum se explică detaliat în Principiile Scutului de confidenţialitate, vă va fi pusă la dispoziţie inclusiv o opţiune de arbitraj obligatoriu pentru a formula plângeri restante, nerezolvate prin niciun alt mijloc.

Compania Kodak Alaris îşi rezervă dreptul de a modifica prezenta Notificare privind confidenţialitatea în mod periodic, prin publicarea unei notificări privind actualizarea pe paginile de ajutor.

© 2021 Kodak Alaris Inc. Mărcile comerciale Kodak şi Kodak Moment, precum şi imaginea comercială Kodak sunt utilizate sub licenţă din partea Eastman Kodak Company.