Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre aplikácie KODAK MOMENTS App, KODAK Kiosk Connect App., KODAK MOMENTS HD App, KODAK Create App, KODAK Create Lite App, KODAK MOMENTS Chat &amp Print App, KODAK MOMENTS App a služby KODAK Photo Services.

Revidované: 22. apríla 2021 (ID: 2021_04_22)

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre Kodakmoments.com, pre aplikácie My KODAK MOMENTS,

KODAK Kiosk Connect, KODAK MOMENTS HD, KODAK Create, KODAK Create Lite,

KODAK MOMENTS Chat & Print App, KODAK MOMENTS App a služby KODAK Photo Services.

Spoločnosť Kodak Alaris a jej pridružené spoločnosti (spoločne „Kodak Alaris“) sa zaviazali chrániť vaše osobné údaje na internete. Zaručujeme sa zabezpečiť všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, a tiež zabezpečiť, aby boli tieto informácie využívané tak, ako chcete vy. Ak naše služby využívate z európskeho hospodárskeho priestoru, poskytuje ich Kodak Alaris Limited; ak ich využívate mimo európskeho hospodárskeho priestoru, poskytuje ich Kodak Alaris, Inc. (spoločným názvom „Kodak Alaris“).

Aktualizovali sme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby sme zabezpečili dodržiavanie zákonov o ochrane osobných údajov štátu Kalifornia (California Consumer Privacy Act – CCPA) aj všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation – GDPR) Európskej únie.

Stručne:

 • Musíme od vás získavať osobné údaje, aby sme mohli udržiavať náš vzťah a poskytovať vám uvedené služby. Tieto informácie budeme používať na tu uvedené účely a bez nich by sme vám nemohli poskytovať takéto služby. Vaše údaje budeme zhromažďovať a spracúvať iba v prípadoch, kde na to máme právny základ. Tento právny základ zhromažďovania a používania horeuvedených informácií závisí od konkrétnych informácií a kontexte ich získavania. Vaše osobné údaje však budeme bežne získavať iba v prípadoch, keď na to máme váš súhlas, kde osobné údaje potrebujeme na splnenie zmluvy uzavretej s vami alebo sa spracovanie koná v našom oprávnenom záujme a tieto záujmy nie sú v rozpore s vašimi záujmami o ochrany osobných údajov, základnými ľudskými právami a slobodou. V niektorých prípadoch máme zákonnú povinnosť získať od vás osobné údaje alebo osobné údaje môžeme potrebovať na to, aby sme chránili životne dôležité záujmy vaše alebo inej osoby (napríklad aby sme zabránili možným zločinom, vypátrali alebo identifikovali takéto činy v súvislosti so Službou alebo vyhoveli zákonným povinnostiam).
 • Vo všeobecnosti vaše údaje zlikvidujeme z nášho systému v určitej lehote od času, keď ich prestaneme potrebovať, napríklad keď vyhovieme vašej objednávke.
 • Vaše údaje nepredávame a nikdy ich nebudeme predávať. Vaše osobné údaje neposkytneme žiadnej tretej strane okrem entít, ktoré ich z nášho poverenia spracúvajú a s ktorými máme uzavretú zmluvu o ochrane osobných údajov. Konkrétne podrobnosti nájdete nižšie.
 • Je možné, že v rámci spracovania vašich údajov budeme musieť preniesť vaše osobné údaje do tretej krajiny. Takýto prenos vykonávame len do krajín, v ktorých máme so spracovateľom/poskytovateľom služieb uzavretú štandardnú zmluvu o ochrane osobných údajov, aby sme zabezpečili vhodnú ochranu vášho súkromia, základných ľudských práv a slobody.
 • Môžete nás požiadať, aby sme vám poskytli kópiu všetkých osobných údajov, ktoré máme k dispozícii.
 • Máte právo žiadať prístup a korekciu svojich osobných údajov v našich záznamoch, alebo za istých okolností žiadať ich vymazanie alebo obmedziť spracovanie vašich údajov a namietať proti ďalšiemu spracovaniu. Môže sa to týkať osobných informácií, získaných od vás v priebehu posledných 12 mesiacov. Ak však namietate proti spracovaniu alebo ho obmedzíte, je možné, že nebudeme môcť poskytnúť vami požadované služby a/alebo splniť zmluvu uzavretú s vami.
 • Nikdy vás nebudeme diskriminovať za to, že uplatňujete svoje zákonné práva.
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  Takéto požiadavky môžete adresovať našej osobe zodpovednej za ochranu osobných údajov (DPO) na adresu:

  dpo@kodakalaris.com - alebo - Data Protection Officer

  Kodak Alaris Inc.
  336 Initiative Drive
  Rochester, NY 14624
  USA

Rozsah pôsobnosti tohto vyhlásenia

Účelom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je informovať vás o tom, ako využívame vaše osobné údaje, ktoré zbierame, keď používate aplikácie My KODAK MOMENTS, KODAK Kiosk Connect, KODAK MOMENTS HD, KODAK Create, KODAK Create Lite alebo KODAK MOMENTS (ďalej len „Aplikácia Alaris“ alebo „Aplikácie Alaris“), aplikácia MKC, webová aplikácia KODAK MOMENTS.COM, aplikácia Kodak Moment Apple TV alebo partnerské aplikácie, ktoré používajú KODAK Photo Services („Partnerská aplikácia“ alebo „Partnerské aplikácie“). V tomto vyhlásení o osobných údajoch sa uvádzajú aj možnosti, ktoré máte vo vzťahu k tomu, ako sa tieto údaje používajú.

Ako zbierame a používame vaše osobné údaje

Hlavným cieľom spoločnosti Kodak Alaris pri zbieraní vašich osobných údajov je:

 • zabezpečovať príjemný, personalizovaný zážitok z používania Aplikácií Alaris a partnerských aplikácií,
 • prispôsobiť jej komunikáciu tak, aby sa zhodovala s vašimi záujmami, a
 • napomáhať vývoju nových produktov a služieb, o ktoré majú zákazníci ako vy záujem.

Nižšie sa uvádza, aké typy osobných údajov zbierame a ako ich používame.

 1. Informácie, ktoré sa zhromažďujú, keď si nainštalujete aplikácie spoločnosti Alaris

Všetky osobné informácie, ktoré od vás získame, použijeme na poskytovanie služieb pre vás. Aplikácie Alaris sú mobilnými aplikáciami, ktoré vám pomáhajú vytvárať fotografické produkty z fotografií vo vašom mobilnom zariadení, a to odoslaním fotografií a iného digitálneho obsahu na server spoločnosti Kodak Alaris na vybavenie v predajni, na server spoločnosti Kodak Alaris na vybavenie v centrálnom fotografickom laboratóriu v prípade produktov, ktoré sa posielajú domov, do stánku KODAK Alaris Picture Kiosk alebo na servery prevádzkované spoločnosťou Kodak Alaris a/alebo jej poskytovateľmi služieb ukladania a spracúvania vášho digitálneho obsahu na uľahčenie používania našich sociálnych služieb (ako napríklad zdieľanie textu a obrázkov s inými používateľmi). Ak sa rozhodnete prevziať aplikácie Alaris, Kodak Alaris bude zbierať, spracúvať a používať vaše informácie spôsobmi popísanými v tomto vyhlásení. Je možné, že aplikácie Kodak Alaris budú potrebovať nasledujúce povolenia vo vašom mobilnom zariadení:

Používatelia systému APPLE iOS

Typ povolenia

Informácie zdieľané so spoločnosťou Kodak Alaris

Ako informácie používame

Lokalizačné služby

Poloha vášho zariadenia.

Vaša poloha sa využíva na vyhľadanie maloobchodných predajní vo vašej blízkosti, ktoré môžu vybaviť vašu objednávku.

Zobrazovanie oznámení

Jedinečný identifikátor vášho zariadenia, špecifický pre aplikáciu Alaris

Používa sa na posielanie správ aplikácie Alaris do vášho zariadenia, aj keď je aplikácia Alaris vypnutá.

Fotografie

Fotografie, ktoré označíte na svojom mobilnom zariadení, ich názvy a názvy priečinkov, v ktorých sa nachádzajú.

Fotografie a súvisiace údaje sa používajú na vytvorenie vašich fotografických produktov.

Facebook

Fotografie, ktoré označíte na svojom mobilnom zariadení, a ich názvy.

Fotografie a súvisiace údaje sa používajú na vytvorenie vašich fotografických produktov.

Fotoaparát

Schopnosť používať fotoaparát zariadenia.

Fotografie a súvisiace údaje sa používajú na vytvorenie vašich fotografických produktov.

Mikrofón

Schopnosť používať mikrofón zariadenia.

Počas vytvárania videa sa môže používať zvuk.

Používatelia systému ANDROID

Typ povolenia

Informácie zdieľané so spoločnosťou Kodak Alaris

Ako informácie používame

Vaša poloha – približná (zo siete operátora) a presná (cez GPS a Wi-Fi)

Poloha vášho zariadenia.

Vaša poloha sa využíva na vyhľadanie maloobchodných predajní vo vašej blízkosti, ktoré môžu vybaviť vašu objednávku.

INTERNET

Pokiaľ ide o vytváranie on-line produktov a automaticky zbierané informácie, čítajte nižšie.

Čítajte nižšie.

Čítať externé úložisko

Fotografie, ich názvy a priečinky.

Na prezentáciu fotografií, aby ste si mohli vybrať, a na vytváranie fotografických produktov.

Zapisovať na externé úložisko

Nezbierajú sa žiadne informácie.

Zapisujeme identifikačné údaje relácie, aby ste mohli reštartovať aplikáciu Alaris a pokračovať tam, kde ste pri jej zatvorení skončili.
Zapisujeme zhrnutie vašich fotografií, aby ste mohli neskôr rýchlejšie vyberať.
Zapisujeme históriu vašich objednávok.

Prístup a zmena Siete a Wi-Fi alebo Multicast stav siete Wi-Fi

Nezbierajú sa žiadne informácie.

Na skontrolovanie správneho pripojenia na sieť a jeho zmeny v prípade potreby.

Správa batérie – zákaz vypnutia (Wake Lock)

Nezbierajú sa žiadne informácie.

Na udržanie mobilného zariadenia v zapnutom stave v priebehu pripojenia na kiosk alebo server spoločnosti Kodak Alaris.

Zobrazovanie oznámení

Jedinečný identifikátor vášho zariadenia, špecifický pre aplikáciu Alaris.

Používa sa na posielanie správ aplikácie Alaris do vášho zariadenia, aj keď je aplikácia Alaris vypnutá.

Fotoaparát

Nezbierajú sa žiadne informácie.

Na čítanie kódu QR s cieľom pripojiť sa na stánok alebo vytvoriť fotografické produkty.

Čítať stav telefónu

Nereverzný šifrovaný SHA256 hash čísla IMEI ID vášho zariadenia na vytvorenie jedinečného ID, ale nemôže sa použiť na zistenie, z akého zariadenia údaje pochádzajú.

Na vyhodnotenie, ako aplikáciu Alaris používate.

Mikrofón

Schopnosť používať mikrofón zariadenia.

Počas vytvárania videa sa môže používať zvuk.

Používatelia systému WINDOWS & zariadení WINDOWS Phone:

Typ povolenia

Informácie zdieľané so spoločnosťou Kodak Alaris

Ako informácie používame

Vaša poloha – približná (zo siete operátora) a presná (cez GPS a Wi-Fi)

Poloha vášho zariadenia.

Vaša poloha sa využíva na vyhľadanie maloobchodných predajní vo vašej blízkosti, ktoré môžu vybaviť vašu objednávku.

INTERNET

Pokiaľ ide o vytváranie on-line produktov a automaticky zbierané informácie, čítajte nižšie.

Čítajte nižšie.

Čítať externé úložisko

Fotografie, ich názvy a priečinky.

Na prezentáciu fotografií, aby ste si mohli vybrať, a na vytváranie fotografických produktov.

Zapisovať na externé úložisko

Nezbierajú sa žiadne informácie.

Zapisujeme identifikačné údaje relácie, aby ste mohli reštartovať aplikáciu Alaris a pokračovať tam, kde ste pri jej zatvorení skončili.
Zapisujeme zhrnutie vašich fotografií, aby ste mohli neskôr rýchlejšie vyberať.


Zapisujeme históriu vašich objednávok.

Prístup k sieti a Wi-Fi

Nezbierajú sa žiadne informácie.

Na skontrolovanie správneho pripojenia na sieť.

Správa batérie – zákaz vypnutia (Wake Lock)

Nezbierajú sa žiadne informácie.

Na udržanie mobilného zariadenia v zapnutom stave v priebehu pripojenia na kiosk alebo server spoločnosti Kodak Alaris.

Zobrazovanie oznámení

Jedinečný identifikátor vášho zariadenia, špecifický pre aplikáciu Alaris.

Používa sa na posielanie správ aplikácie Alaris do vášho zariadenia, aj keď je aplikácia Alaris vypnutá.

Čítať stav telefónu

Nereverzný šifrovaný SHA512 hash čísla IMEI ID vášho zariadenia na vytvorenie jedinečného ID, ale nemôže sa použiť na zistenie, z akého zariadenia údaje pochádzajú.

Na vyhodnotenie, ako aplikáciu Alaris používate.

 

 1. Informácie, ktoré sa zhromažďujú a používajú, keď si nainštalujete partnerské aplikácie
 2. Kodak Alaris si nezhromažďuje žiadne informácie pri nainštalovaní partnerskej aplikácie. Ak chcete zistiť, ktoré informácie partner zbiera, prezrite si zásady ochrany osobných údajov konkrétnej aplikácie partnera.

 1. Informácie, ktoré sa zhromažďujú a používajú, keď vytvárate alebo objednávate fotografický produkt on-line
  • Keď pracujete na tlači fotografického produktu, Aplikácia Alaris používa server spoločnosti Kodak Alaris. Identifikátor relácie spoločnosti Kodak Alaris sa uchováva lokálne na vašom mobilnom zariadení, takže môžete pokračovať v práci na fotografických produktoch pomocou aplikácie. Tieto údaje sa vymažú, keď aplikáciu znovu spustíte. Informácie o relácii sa vymažú po zadaní objednávky.
  • Keď pracujete na fotografickom produkte, do spoločnosti Kodak Alaris sa posielajú aj nasledovné informácie o každej označenej fotografii: obrázok fotografie a súvisiace popisné štítky (tagy), ktoré obsahuje obrázkový súbor. Tieto informácie sa dočasne uchovajú v spoločnosti Kodak Alaris a vymažú sa po dvoch dňoch neaktivity alebo keď znova začnete používať Aplikáciu Alaris. Keď vytlačíte fotografický produkt, tieto informácie sa dočasne uchovajú v spoločnosti Kodak Alaris kvôli podpore vašej objednávky a možnosti opätovnej objednávky v budúcnosti. Po 30 dňoch sa vymažú. Keď fotografický produkt uchováte a zdieľate, tieto informácie sa dočasne uchovajú v spoločnosti Kodak Alaris a potom vymažú, keď vymažete fotografický produkt, ktorý ste uchovávali a zdieľali.
  • Keď fotografický produkt pošlete do tlače, Aplikácia Alaris vás môže požiadať o identifikačné údaje. Tieto údaje zahŕňajú vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Údaje budú priradené k vašej objednávke fotografického produktu a 6 mesiacov po jej dokončení alebo zrušení budú vymazané.
  • Pri používaní partnerských aplikácií zbiera spoločnosť Kodak Alaris obrázky, informácie o objednávke a údaje, ktoré môžu obsahovať vaše meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Údaje budú priradené k vašej objednávke fotografického produktu a 6 mesiacov po jej dokončení alebo zrušení budú vymazané.
 1. Informácie, ktoré sa zhromažďujú a používajú, keď si vytvoríte konto
  • Na používanie niektorých z našich služieb si možno budete musieť vytvoriť konto Alaris, napríklad ak budete chcieť využívať naše sociálne služby. Ak tak urobíte, môžeme vás požiadať o osobné informácie, akými sú vaše meno, e-mailová adresa, telefónne číslo alebo platobná karta. Môžeme sa vás tiež opýtať, či si želáte vytvoriť verejne viditeľný profil, ktorý môže obsahovať vaše meno a umožní vám určiť, ktoré fotografie chcete zdieľať a ktorý text chcete pridať.
  • Niektoré naše služby vám umožnia aj vytvoriť konto využitím informácií uložených v sociálnych sietiach tretích strán, napríklad pripojením vášho konta Facebook k našim službám, čo umožní získať informácie s vášho konta Facebook ako sú priatelia a kontakty, profilovú fotografiu, dátum narodenia, pohlavie alebo iné informácie súvisiace s vašim profilom a ďalšie informácie, ktoré ste určili na zdieľanie „s každým“ na Facebooku (alebo podobnej platforme tretej strany). Informácie, ktoré získame od služieb tretích strán závisia od nastavení konta/ochrany osobných údajov tretích strán a smerníc tretích strán o ochrane osobných údajov, preto dbajte na to, aby ste prečítali tieto smernice a upravili svoje nastavenia podľa svojich predstáv.
  • Informácie, ktoré zhromaždíme pri vytváraní vášho konta, používame na:
   • poskytovanie a prispôsobenie našich produktov a služieb
   • umožnenie používania funkcie zdieľania v rámci našich služieb (kde to je k dispozícii) a interakcie s inými používateľmi
   • umožnenie vybrať, ktorým jednotlivcom umožníte, aby vás sledovali (ak využívate niektoré z našich sociálnych služieb) a umožnenie sledovať iných
   • vybavovanie vašich otázok a požiadaviek
   • spravovanie vašej objednávky
   • poskytovanie informácií o našich produktoch a službách, o ktorých predpokladáme, že vás budú zaujímať, e-mailom a správou SMS (s vašim predbežným súhlasom, kde to zákon vyžaduje).
 1. Informácie, ktoré sa zhromažďujú a používajú počas využívania našich sociálnych služieb
 2. Kontá Alaris môžu obsahovať sociálne funkcie, ktoré vám umožnia zdieľať text a obrazy s inými. Takýto obsah môžete kedykoľvek odstrániť. Obsah zdieľaný pomocou takýchto funkcií bude viditeľný iba pre vašich nasledovateľov. Ostatní vás môžu nasledovať nasledovnými spôsobmi: (a) pre kontá, ktoré sú v privátnom režime, musíte schváliť každú žiadosť o nasledovanie, (b) ak nemáte konto v privátnom režime, každý, kto vás vyhľadá podľa mena alebo e-mailovej adresy, vás bude môcť nasledovať.

  Nasledovatelia budú môcť vidieť:

  1. Zobrazované meno (väčšinou Meno/Priezvisko)
  2. Profilový obrázok (ak si používateľ vyberie nejaký)
  3. Vaši nasledovatelia a tí, ktorých nasledujete
  4. Vaše zdieľané digitálne portfólio
  5. Nasledovatelia nebudú vidieť e-mailové adresy, platobné informácie a doručovacie adresy.

  Rešpektujeme vaše voľby týkajúce sa obmedzovania zdieľania alebo viditeľnosti v rámci vášho konta Alaris a odporúčame, aby ste svoje nastavenia ochrany osobných údajov zvolili starostlivo, vrátane toho, či si želáte, aby vaše konto Alaris bolo viditeľné pre ostatných.

  Ak sa rozhodnete pre používanie našich sociálnych služieb, uložíme si a spracujeme vaše osobné údaje v cloudovom ukladacom priestore (vrátane serverov prevádzkovaných poskytovateľmi služieb tretích strán vo vašom mene) a my aj naše partnerské spoločnosti spracujeme a použijeme vaše informácie, aby sme vám mohli poskytnúť požadované služby, pre potreby technických operácií, zabezpečenia kvality alebo v súvislosti s poskytovaním zákazníckej podpory v prípade problémov. Keďže vaše údaje môžu byť prístupné na tieto účely aj z krajín, ktoré neposkytujú rovnakú úroveň ochrany ako sa považuje za adekvátne v Európskej únii, implementujeme vhodné ochranné prvky na zabezpečenie vašich osobných informácií.

 1. Informácie automaticky zhromaždené aplikáciami Alaris a spôsob používania týchto informácií
  • Pri inštalácii vás môžeme požiadať o súhlas so sledovaním vášho používania aplikácie Alaris. Tieto údaje budeme zaznamenávať vo forme súborov cookie a webových majákov. Na sledovanie informácií o vašom používaní aplikácie Alaris využívame službu analýzy webu Localytics. Ak nebudete súhlasiť s používaním výkonnostných súborov cookie na sledovanie používania, analytická funkcia nebude informácie zbierať.
  • Súbory cookies: Súbory cookies sú drobné informácie, ktoré aplikácia Alaris uchováva na vašom mobilnom zariadení na účely uvedené nižšie.
  • „Absolútne potrebné súbory cookie“ spoločnosti Kodak Alaris sa používajú hlavne na:

   • správu a poskytovanie informácií o stránke a obrázkov zobrazovaných vo vašom počítači,
   • poskytovanie informácií, ktoré sú charakteristické pre vaše záujmy, a
   • správu fotografií súvisiacich s fotografickými produktmi, ako napríklad na obrazovke s nákupným košíkom.

   Naše aplikácie Alaris využívajú webovú analytickú službu Localytics. Ak na to poskytnete svoj súhlas, služba Localytics používa „výkonnostné súbory cookie“, čo sú textové súbory uložené vo vašom mobilnom zariadení. Ich účelom je pomáhať aplikácii Alaris analyzovať, ako používatelia aplikáciu používajú. Služba Localytics prenesie informácie generované súbormi cookies o vašom používaní aplikácie Alaris a uloží ich na servery v Spojených štátoch, v krajine, ktorá neposkytuje rovnakú úroveň ochrany ako sa považuje za adekvátne v Európskej únii. Používame však vhodné ochranné prvky, aby sme zabezpečili, že Localytics tieto informácie použije iba v mene prevádzkovateľa aplikácie Alaris na vyhodnotenie používania aplikácie Alaris, vytvorenie správ o jej aktivite a poskytovanie ďalších služieb pre aplikáciu Kodak Alaris vo vzťahu k aktivite aplikácie Alaris a jej používaniu na internete.

   Niektoré aplikácie Alaris využívajú aj službu analýzy webu Fabric od spoločnosti Twitter Inc., ktorá posiela informácie o tom, ako využívate aplikáciu. Fabric zbiera informácie a štatistiky a údaje o zrútení programu počas vášho používania aplikácie Alaris. Tieto informácie neobsahujú vaše osobné údaje a využívajú sa na zlepšovanie aplikácie.

   Využívanie služieb Localytics a Fabric môžete vypnúť zrušením označenia príslušného nastavenia na obrazovke nastavení aplikácie Alaris.

  • Webové majáky: Do mnohých obrazoviek v našich aplikáciách Alaris umiestňujeme aj malé „sledovacie súbory GIF“ alebo „majáky“. S vaším súhlasom tieto majáky používame v súvislosti so súbormi cookies na zbieranie údajov o používaní našich aplikácií Alaris vrátane dátumu a času použitia, použitých obrazoviek alebo funkcií, typu operačného systému (napr. iOS alebo Android) a názvu domény poskytovateľa internetových služieb používateľa (napr. Verizon). Tieto informácie zbierame o tisíckach jednotlivých použití aplikácií Alaris a analyzujeme ich ako celok. Informácie sú užitočné napríklad pre sledovanie výkonnosti našej aplikácie Alaris.
 1. Používanie WhatsApp pre objednávanie fotografických produktov
  • Popis a rozsah spracúvanie údajov
  • Prostredníctvom služby Kodak Alaris Chat & Print v aplikácii WhatsApp, Kodak Alaris ponúka konečným spotrebiteľom svojich partnerom možnosť objednávať fotografické produkty od svojich partnerov cez WhatsApp. Za predpokladu, že koneční spotrebitelia dali príslušné vyhlásenie o súhlase, môžu kontaktovať Kodak Alaris cez svoj kanál WhatsApp a posielať obrázky partnerom Kodak Alaris pre spracovanie. Keď sa obrázky posielajú cez WhatsApp partnerom Kodak Alaris, WhatsApp môže spracúvať osobné údaje na obrázkoch. Spoločnosť Kodak Alaris ani jej partneri neposielajú žiadne osobné údaje do spoločnosti WhatsApp (neposielajú ani telefónne čísla konečných spotrebiteľov, ktoré im umožnia kontaktovať predovšetkým Kodak Alaris, ale sú k dispozícii u spoločnosti WhatsApp, a neposielajú obrázky z Kodak Alaris do WhatsApp, ani iné údaje ako sú napríklad adresy).

   Ak konečný spotrebiteľ súhlasí s tým, že ho bude spoločnosť Kodak Alaris a jej partneri kontaktovať cez WhatsApp, súhlasí s trasou prenosu k popisovaným rizikám. Kodak Alaris ako vlastník služby na WhatsApp nemôže odstrániť telefónne číslo odoslané konečným spotrebiteľom. Kodak Alaris môže odstrániť prenesené obrazy na požiadanie konečného spotrebiteľa. Inak sa prenesené obrazy automaticky vymažú po 7 dňoch. Podmienky využívania služieb WhatsApp sa nachádzajú na adrese https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#terms-of-service. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti WhatsApp Inc. sa nachádzajú na adrese: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.

   Iné osobné údaje sa neprenášajú cez WhatsApp počas objednávacieho procesu. Nezadávajte žiadne osobné údaje do aplikácie WhatsApp, o ktoré vás nežiadame.

  • Právny základ, námietky a vymazanie
  • Komunikácia medzi konečným spotrebiteľom a partnermi Kodak Alaris cez WhatsApp je založený na výslovnom súhlase konečného spotrebiteľa s prenosom, právnym základom je čl. 6 par. 1 a) DSGVO/GDPR. Spoločnosť Kodak Alaris nemá vplyv na prenos do spoločnosti WhatsApp, na uloženie, vymazanie a všeobecné spracovanie týchto údajov spoločnosťou WhatsApp.

  • V súvislosti s objednávkou partneri spoločnosti Kodak Alaris spracúvajú údaje konečného spotrebiteľa na základe zmluvy; právnym základom spracovania údajov je čl. 6 para. 1 b) DSGVO/GDPR. V rámci spracovania objednávky partneri spoločnosti Kodak Alaris odovzdajú osobné údaje konečného spotrebiteľa poskytovateľom služieb kvôli spracovaniu fotografických objednávok. Údaje súvisiace s objednávkou (ako meno, adresa, telefónne číslo, platobné údaje a obrazové údaje) sa ukladajú pre účely vybavenia objednávky, možných sťažností a doobjednávaní u partnerov, a následne sa odstránia. Úložná doba osobných údajov u partnerov Kodak Alaris je 10 rokov kvôli daňovým a komerčným povinnostiam (v prípade objednávky). Úložná doba sa začína 1. januára roku nasledujúceho po objednávke a končí po 10 rokoch. Údaje sa po tomto období odstránia
 1. Informácie o platbách
  • Ak si zakúpite produkt alebo službu prostredníctvom aplikácií Alaris, externý spracovateľ platieb (ako napríklad Paypal) môže zhromažďovať účtovné a finančné informácie, ktoré potrebuje k spracovaniu účtov. Môžu sem patriť vaša poštová adresa, e-mailová adresa a finančné informácie. Externý spracovateľ platieb môže s nami zdieľať nefinančné informácie súvisiace s vašimi platbami, ako napríklad vaše meno, adresa doručenia a položky zakúpené na vybavenie vašej objednávky.
 1. Zdieľanie vašich údajov
 2. Nebudeme vaše údaje prenajímať ani predávať žiadnej tretej osobe. Kodak Alaris môže vaše osobné údaje zdieľať tak, ako sa uvádza nižšie:

  • Spoločnosti pracujúce v našom mene: Uzatvárame zmluvy s inými spoločnosťami, aby v našom mene vykonávali podpornú obchodnú činnosť, a to môže znamenať, že budú mať obmedzený prístup k vašim osobným údajom. Od týchto spoločností vyžadujeme, aby údaje používali len na poskytovanie zmluvne dohodnutých služieb – údaje nesmú poskytovať inej osobe, pokiaľ to nie je potrebné na poskytovanie príslušných služieb. Podporná obchodná činnosť zahŕňa napríklad vybavovanie objednávok, kupónov, výhier a rabatov, uskutočňovanie zákazníckych prieskumov a správu informačných systémov. Súhrnné neosobné údaje môžeme poskytovať aj vybraným poskytovateľom služieb.
  • Pridružené spoločnosti Kodak Alaris: Vaše údaje môžeme poskytnúť ďalším spoločnostiam v rámci skupiny Kodak Alaris pre účely spracovania, analýzy, ukladania alebo na iné účely potrebné na poskytovanie služieb pod podmienkou, že vaše údaje neprevedú inej osobe na marketingové účely ani ich nepoužije v rozpore s tým, ako ste to výslovne určili. Rovnako ak jedna z našich pridružených spoločností poskytne vaše údaje nám, neprevedieme ich inej osobe na marketingové účely ani ich nepoužijeme v rozpore s tým, ako ste to výslovne určili.
  • Aplikácie partnerov spoločnosti Kodak Alaris: Niekedy uzatvárame zmluvy s poskytovateľmi partnerských aplikácií s cieľom poskytnúť možnosti tlače prostredníctvom našej siete na poskytovanie fotografických služieb. Tieto partnerské aplikácie vytvárajú fotografické produkty a na ich výrobu využívajú služby Kodak Photo Services. Partneri nám predávajú informácie potrebné na spracovanie objednávky, vrátane mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, položiek objednávky a informácií o výrobe. V niektorých prípadoch môže naša fotografická služba tieto informácie zozbierať a poslať ich späť partnerovi. Vaše údaje môžeme poskytnúť partnerovi pod podmienkou, že vaše údaje neprevedie inej osobe na marketingové účely ani ich nepoužije v rozpore s tým, ako ste to výslovne určili. Rovnako ak jeden z našich partnerov poskytne vaše údaje nám, neprevedieme ich inej osobe na marketingové účely ani ich nepoužijeme v rozpore s tým, ako ste to výslovne určili. Podrobnosti nájdete v zásadách zabezpečenia ochrany osobných údajov jednotlivých partnerských aplikácií.
  • Prevody podniku: Spoločnosť Kodak Alaris si vyhradzuje právo previesť vaše osobné údaje v súvislosti s predajom alebo prevodom celého svojho podniku alebo jeho časti, resp. všetkých svojich aktív alebo ich časti. V prípade predaja alebo prevodu podniku spoločnosť Kodak Alaris prevedie také údaje novému vlastníkovi podniku. V niektorých prípadoch to môže znamenať, že nová organizácia nebude schopná ďalej vám poskytovať služby alebo produkty, ktoré vám poskytovala spoločnosť Kodak Alaris.
  • Vymáhanie právnymi predpismi: Spoločnosť Kodak Alaris môže poskytnúť vaše osobné údaje tretím osobám bez vášho súhlasu z nasledovných dôvodov: s cieľom dodržať právny predpis alebo súdny príkaz, poskytovať súčinnosť pri štátnom vyšetrovaní, pomôcť zabrániť podvodu alebo vymáhať alebo chrániť práva spoločnosti Kodak Alaris alebo jej dcérskych spoločností.
  • S vaším súhlasom: V akomkoľvek inom prípade musí spoločnosť Kodak Alaris získať váš výslovný súhlas, než vaše údaje poskytne tretej osobe. Spoločnosť Kodak Alaris môže napríklad zrealizovať spoločnú ponuku alebo súťaž s treťou osobou a vtedy sa vás opýta, či môže vaše osobné údaje poskytnúť tejto tretej osobe.
  • Pripomíname, že niektoré spoločnosti z partnerskej skupiny a ďalšie tretie strany uvedené vyššie môžu mať sídlo mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. V takýchto prípadoch však prijmeme opatrenia, aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje sú chránené v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov a miestnymi zákonmi.

 1. Vaše možnosti získať tieto informácie od nás
 2. Počas používania fotografickej aplikácie Kodak Alaris, prípadne používaní partnerskej aplikácie vám spoločnosť Kodak Alaris môže poslať e-mail alebo iné oznámenie v súvislosti s vašimi objednávkami a s odpoveďami na vaše otázky alebo z iných dôvodov súvisiacich so spravovaním zmluvného vzťahu s vami.

  Môžeme sa rozhodnúť, že vám cez vaše mobilné zariadenie pošleme marketingové e-maily a iné oznámenia s informáciami o produktoch a službách skupiny Kodak Alaris o ktorých predpokladáme, že vás budú zaujímať, ale k takej komunikácii si vždy zabezpečíme váš súhlas, kde to zákon vyžaduje. Znenie vyhlásenia, ku ktorému vyjadrujete súhlas, máte kedykoľvek k dispozícii po odoslaní požiadavky na kontaktnú adresu uvedenú v časti „Ako s nami skontaktovať“ nižšie.

  Odber marketingových komunikácii môžete kedykoľvek zrušiť a odvolať svoj súhlas (ak ste dali) s platnosťou do budúcnosti, ak nás kontaktujete na adrese uvedenej v časti „Ako s nami skontaktovať“ nižšie alebo využitím funkcie ponúknutej v poslednej správe, ktorú ste od nás dostali.

 1. Ako môžete údaje odstrániť
 2. Môžete požiadať spoločnosť Kodak Alaris, aby odstránila všetky vaše údaje, ktoré uchováva v súvislosti s používaním aplikácie Alaris, a to tak, že sa obrátite na našu kanceláriu pre ochranu osobných údajov. Podrobnosti sa uvádzajú v časti „Ako sa s nami skontaktovať“ nižšie. O spôsobe odstránenia údajov z partnerských aplikácií, si prečítajte v zásadách ochrany osobných údajov jednotlivých partnerských aplikácií.

  Odstránené informácie môžu zostať v našich záložných kópiách do 100 dní.

 1. Ochrana vašich údajov
 2. Spoločnosť Kodak Alaris prijíma rôzne administratívne, manažérske a technické bezpečnostné opatrenia s cieľom pomôcť chrániť vaše osobné údaje. Kodak Alaris uplatňuje normy vnútornej kontroly, ktoré sa výslovne týkajú zaobchádzania s osobnými údajmi. Patria medzi ne určité kontrolné prvky, ktorých účelom je chrániť údaje zozbierané cez internet.

  Zamestnanci spoločnosti Kodak Alaris sú vyškolení tak, aby tieto kontrolné prvky chápali a uplatňovali ich, a sú poučení o našom vyhlásení o ochrane osobných údajov a o našich postupoch a usmerneniach. Hoci sa však usilujeme chrániť vaše osobné údaje, aj vy musíte podnikať kroky na ich ochranu. Vyzývame vás, aby ste počas používania internetu podnikli všetky bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť svoje osobné údaje. O ochrane osobných údajov pri partnerských aplikáciách si prečítajte v zásadách ochrany osobných údajov jednotlivých partnerských aplikácií.

  Na základe medzinárodnej prítomnosti našej a našich dodávateľov môžeme ukladať a spracúvať vaše osobné údaje v rôznych krajinách, predovšetkým v Spojených štátoch a v Európskej únii.  Uisťujeme vás, že všetky naše zariadenia, systémy a siete využívajú zabezpečovanie informácií a aplikujú bezpečnostné opatrenia vhodnej úrovne, a vaše práva a súvisiaca právna ochrana sú vždy zabezpečené bez ohľadu na umiestnenie údajov.

 1. Presnosť vašich údajov
 2. Ak chcete požiadať o zmenu svojich údajov alebo o kópiu osobných údajov, ktoré sme o vás zozbierali on-line, pošlite e-mail na adresu uvedenú v časti „Ako sa s nami skontaktovať“ nižšie. Na ochranu vašich osobných údajov sa vyžaduje preukázanie totožnosti. O opravách informácií, ktoré majú partnerské aplikácie, si prečítajte v zásadách ochrany osobných údajov jednotlivých partnerských aplikácií.

 1. Vaše práva
 2. V súlade s platnými zákonmi máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ktoré má Kodak Alaris k dispozícii, a ak je to relevantné, v odôvodnených prípadoch nechať tie údaje aktualizovať, opraviť, exportovať a sprístupniť alebo odstrániť alebo nesúhlasiť s ich spracovaním. Máte navyše právo vzniesť sťažnosť na príslušnom dozornom úrade.  Ak chcete využiť svoje práva, alebo ak máte nejaké otázky ohľadom zhromažďovaní a použití osobných údajov, kontaktujte spoločnosť Kodak Alaris na adrese uvedenej v časti „Ako sa s nami skontaktovať“ nižšie.

 1. Ako sa s nami skontaktovať
 2. Ak potrebujete ďalšie informácie v súvislosti s ochranou osobných údajov pri používaní aplikácie Kodak Alaris, partnerskej aplikácie alebo webovej stránky, kontaktujte nás na adrese:

  Kodak Alaris Inc.
  336 Initiative Drive
  Rochester, NY 14624
  Attn: Data Privacy Office

Alebo nás kontaktujte e-mailom:DPO@kodakalaris.com


 


Kancelária spoločnosti Kodak Alaris pre ochranu osobných údajov bude s vami spolupracovať pri vyriešení akýchkoľvek otázok, ktoré máte v súvislosti s týmto vyhlásením.

Spoločnosť vyhovuje požiadavkám programov Štít na ochranu osobných údajov pre EÚ a USA podľa špecifikácie Ministerstva obchodu USA v súvislosti so zhromažďovaním, používaním a uchovávaním osobných informácií občanov členských krajín Európskej únie. Spoločnosť má osvedčenie, ktoré potvrdzuje, že spĺňa požiadavky princípov Štítu na ochranu osobných údajov v súvislosti s prehlásením, slobodným výberom, zodpovednosťou za prenos, zabezpečením, integritou údajov a obmedzením účelu, prístupom a právnymi prostriedkami, vymáhateľnosťou a záväzkov. Ak hľadáte ďalšie informácie o programe Štít na ochranu osobných údajov alebo chcete zobraziť osvedčenie spoločnosti, navštívte webovú stránku Štítu na ochranu osobných údajov.

Spoločnosť sa zúčastňuje aj programov Štít na ochranu osobných údajov a Bezpečný prístav asociácie Direct Marketing Association. Ďalšie informácie o ich programe sú k dispozícii na adrese https://thedma.org/resources/compliance-resources/privacy-shield-safe-harbor-guide/ Spotrebitelia sa okrem toho môžu zaregistrovať a/alebo inak skontaktovať s linkou Bezpečného prístavu asociácie DMA:

DMA

 Privacy Shield Line 
 1615 L Street NW, Suite 1100 
 Washington, DC 20036
 USA

Princípy Štítu na ochranu osobných údajov uvádzajú aj to, že budete mať k dispozícii možnosť záväznej arbitráže na riešenie sťažností, ktoré nie je možné riešiť iným spôsobom.

Spoločnosť Kodak Alaris si vyhradzuje právo z času na čas zmeniť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov uverejnením aktualizácie na stránkach pomoci.

© 2021 Kodak Alaris Inc. Obchodné známky Kodak, Kodak Moments a obchodná úprava Kodak sa používajú v rámci licencie od spoločnosti Eastman Kodak Company.