Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt op 21 mei 2018 (ID: 2018_05_21)

Inleiding

Lees deze Algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zorgvuldig door aangezien ze juridische voorwaarden bevatten waarmee u akkoord gaat wanneer u de diensten gebruikt die aan u geleverd worden door Kodak Alaris Inc. en partners, waaronder de mobiele applicaties van Kodak Alaris; KODAK Kiosk Connect App, KODAK MOMENTS HD App, My KODAK MOMENTS App., KODAK Create App, KODAK Create Lite App, KODAK MOMENTS App., KODAK MOMENTS Apple TV app, MKC app en KODAKMOMENTS.COM, app.kodakmoments.com (gezamenlijk, de "Applicaties") en Kodak Photo Services Applications geleverd door Kodak Alaris en Kodak Alaris Partners (gezamenlijk de "Diensten") en u persoonlijke goederen koopt van Kodak Alaris ("fotoproducten"). Als u de service gebruikt binnen de Europese Unie, dan worden ze geleverd door Kodak Alaris Limited; Als u de service gebruikt vanuit buiten de Europese Unie, dan worden ze geleverd door Kodak Alaris, Inc. (elke afzonderlijk “Kodak Alaris”).

De Applicaties of Services staan op zichzelf en dienen te worden onderscheiden van andere goederen of diensten die door Kodak Alaris worden aangeboden. Raadpleeg het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze goederen of diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kodakalaris.com.

Door gebruik te maken van deze Applicaties of Services gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Kodak Alaris behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Indien u de Applicaties of Services na een dergelijke wijziging gebruikt, gaat u automatisch akkoord met de gewijzigde Voorwaarden. Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Kodak Alaris en u met betrekking tot de in dit document opgenomen onderwerpen en dienen ter vervanging van alle andere vormen van communicatie, hetzij mondeling of schriftelijk, die betrekking hebben op de Applicaties of Services. Gebruik de Applicaties of Services niet als u zich niet aan deze Voorwaarden wilt houden.

Licentieverleners van Kodak Alaris verwijst naar derden die licentie verlenen aan Kodak Alaris voor dergelijke Applicaties of een gedeelte ervan. Deze Voorwaarden zijn specifiek bedoeld ten voordele van Kodak Alaris en licentieverleners van Kodak Alaris.

Bepalingen die van toepassing zijn op alle gebruikers van de Applicaties en Services.

1. De Applicaties

Kodak Alaris levert applicaties waarmee u kostbare foto's kunt combineren met prachtig ontworpen tekst om verhalen te maken die u altijd zult blijven herinneren. Gebruik onze applicaties om uw verhalen er op hun mooist uit te laten zien met gebruiksvriendelijke functies en lay-outs voor het bewerken van foto's om ze te delen met vrienden en volgers. U kunt tevens prachtig afgedrukte producten maken en ze naar de winkel bij u in de buurt toesturen om ze na een uur al te kunnen gaan ophalen of ze bij u thuis laten bezorgen.

2. De Services

Kodak Alaris levert services voor digitale fotografie die de mogelijkheid bieden om op basis van partnerapplicaties fotoproducten te maken op basis van afbeeldingen op uw elektronische apparaat en bestellingen te plaatsen voor afdrukken en/of fotoproducten op een Kodak Picture Kiosk in een winkel, via internet bestellingen te plaatsen voor afdrukken en/of fotoproducten die kunnen worden afgehaald in een winkel, of via internet bestellingen te plaatsen voor afdrukken en/of fotoproducten die naar een gewenste locatie worden verzonden.

3 Accounts

Voor het gebruik van sommige services heeft u mogelijk een Alaris-account nodig. Om uw account te beveiligen, dient u uw wachtwoord vertrouwelijk te houden. U bent verantwoordelijk voor de activiteiten die plaatsvinden via of met behulp van uw account. Probeer uw wachtwoord niet te gebruiken voor applicaties van derden. Als u (a) de instellingen van uw account moet wijzigen of herstellen of (b) wetenschap heeft van onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of account, neem dan contact op met de klantenservice van Kodak Alaris.

Met een aantal van onze Applicaties of Services kunt u elektronische gegevens uploaden, versturen, opslaan, verzenden of ontvangen. U behoudt alle rechten ten aanzien van intellectueel eigendom die u met betrekking tot die inhoud heeft. Kortom, wat van u is blijft van u. Wanneer u elektronische informatie uploadt, deelt, verstuurt, opslaat, verzendt of ontvangt naar of via onze Applicaties of Services, verstrekt u Kodak Alaris (en alle partijen met wie we samenwerken) een wereldwijde licentie voor het gebruiken, beheren, opslaan, reproduceren, aanpassen, creëren van afgeleide werken (zoals het automatisch genereren van groepen afbeeldingen of andere wijzigingen waardoor uw gegevens beter met onze Services werken), communiceren, publiceren en distribueren van dergelijke elektronische informatie. Onze geautomatiseerde systemen analyseren uw elektronische informatie (inclusief afbeeldingen) om u van persoonlijk relevante functies voor fotoproducten te voorzien. Deze analyse geschiedt wanneer de elektronische informatie wordt verstuurd, ontvangen, en wanneer deze wordt opgeslagen. De rechten die u in deze licentie verleent, zijn voor het beperkte doel van het verlenen, promoten en verbeteren van onze Applicaties en Services, en voor het ontwikkelen van nieuwe. Deze licentie loopt door, ook als u stopt met het gebruik van onze Applicaties en Services. Zorg dat u de juiste bevoegdheden heeft om ons deze licentie te verlenen voor alle elektronische informatie die via onze Applicaties of Services verwerkt worden.

Als u een Alaris-account heeft, kunnen we uw Profielnaam, Profielfoto, en handelingen weergeven die u verricht op Kodak Alaris of op applicaties van derden die gekoppeld zijn aan uw account van Kodak Alaris. We zullen de keuzes respecteren die u in de instellingen maakt ten aanzien van delen en zichtbaarheid in uw Alaris-account. In het Privacybeleid vindt u meer informatie over hoe Alaris uw elektronische informatie gebruikt en opslaat.

Accounts van Alaris kunnen functies bevatten waarmee u tekst en foto's met anderen kunt delen. Dergelijke informatie kunt u op elk gewenst moment verwijderen. Informatie die via deze functies gedeeld wordt, is alleen zichtbaar voor uw volgers. Mensen kunnen u op de volgende manier volgen: (a) voor accounts die op vertrouwelijk gezet zijn, moet u toestemming verlenen aan elke volger die daar om vraagt of (b) als uw account niet op vertrouwelijk staat, dan kan iedereen u volgen die naar u op weergavenaam of e-mailadres zoekt. Behalve voor accounts in Duitsland, staan account van Alaris standaard NIET op vertrouwelijk.

Volgers kunnen het volgende zien:

 1. Weergavenaam (meestal voor-/achternaam)
 2. Profielfoto (als die door de gebruiker gebruikt wordt)
 3. Uw volgers en mensen die u volgt
 4. Uw digitale eigendommen die gedeeld worden
 5. Volgers kunnen geen e-mailadressen, betaalinformatie en verzendadressen zien.

U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten die u maakt door het gebruik van de Applicaties en Services.

U moet periodiek inloggen op uw Alaris-account, minstens één keer per jaar, om services die aan uw Alaris-account gekoppeld zijn actief te houden. Als u gedurende deze periode niet inlogt, dan kunnen we uw account sluiten (wat inhoudt dat u geen toegang meer heeft tot alle opgeslagen afbeeldingen en alle producten of services waarvoor een Alaris-account nodig is).

Het e-mailadres of de gebruikersnaam die u gebruikt om uw Alaris-account aan te maken, zal voor u uniek blijven zolang als uw Alaris-account actief blijft. In het geval dat uw Alaris-account wordt beëindigd door u of door Alaris als gevolg van de Voorwaarden van deze Overeenkomst, kan het door u gebruikte e-mailadres of de gebruikersnaam in ons systeem opnieuw worden gebruikt en worden toegekend aan een andere gebruiker. Gebruikers met een Alaris-account moeten mogelijk beveiligingsinformatie verstrekken om hun Alaris-account te kunnen blijven gebruiken.

U bent verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. U wordt volledig verantwoordelijk gesteld voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd. U gaat ermee akkoord om direct contact op te nemen met Kodak Alaris als uw account onrechtmatig gebruikt is.

4. Leverancier van Applicaties en Services

De Applicaties en Services worden geleverd door Kodak Alaris Inc. en partners. "Partners" zijn bedrijven, partnerschappen, joint ventures of andere entiteiten die direct of indirect beheersen, worden beheerst of onder gemeenschappelijk beheer met Kodak Alaris, Inc. staan. Voor het doel van de voorgaande zin, één wettelijke entiteit beheerst een andere wettelijke entiteit betekent dat de eerste het recht heeft om meer dan 50% van de leden van de Raad van Bestuur te benoemen ten opzichte van de tweede. We kunnen uw gegevens delen met een Partner met de vereiste dat zij de gegevens niet voor marketingdoeleinden doorgeven aan een andere partij of uw gegevens gebruiken op een manier die niet overeenkomt met de door u opgegeven keuzes. Als één van onze Partners uw gegevens met ons deelt, zullen wij eveneens uw gegevens niet voor marketingdoeleinden doorgeven aan een andere partij of uw gegevens gebruiken op een manier die niet overeenkomt met de door u opgegeven keuzes

5. Leeftijdsrestricties

Om de Applicaties of Services te mogen gebruiken, moet u de wettelijke leeftijd hebben om een bindend contract af te mogen sluiten. Zonder het voorafgaande te beperken, moet u de leeftijd hebben van 16 of ouder om de Applicaties en/of Services te mogen gebruiken. Om die reden staat Kodak Alaris kinderen waarvan bekend is dat zij jonger zijn dan 16 jaar niet toe de Applicaties te downloaden of goederen en Services aan te schaffen via de websites van Kodak Alaris zonder verifieerbare toestemming van de ouders. Kodak Alaris verzamelt of vraagt niet bewust naar persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar, behalve als de ouders daar uitdrukkelijk toestemming voor geven. Kodak Alaris moedigt ouders en voogden aan om online tijd door te brengen met hun kinderen en deel te nemen aan hun interactieve activiteiten en interesses.

6. Licentieverlening

Zolang u zich aan deze Voorwaarden houdt, verleent Kodak Alaris u een niet-exclusieve licentie om onder de hieronder uiteengezette beperkingen gebruik te maken van de Applicaties of Services. Deze Algemene voorwaarden betreffen niet de verkoop van de Applicaties of andere intellectuele eigendommen. Alle rechten, aanspraken, belangen en alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de Applicaties of Services zijn eigendom van Kodak Alaris of zijn licentieverleners. Tenzij uitdrukkelijk in dit document vermeld, worden u geen rechten toegekend bij wijze van voortvloeisel, uitsluiting of anderszins, onder enig patent, auteursrecht, handelsgeheim, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht.

7. Beschikbaarheid

De Applicaties en Services zijn voor gebruikers beschikbaar via Apple App Store, Google Play store, Window Store, Windows Phone Store, de Amazon App Store, de Facebook App store of andere distributiemechanismen. De voorwaarden voor de Gebruiksrechtovereenkomst zijn in dit document opgenomen en worden beschouwd als onderdeel van deze Voorwaarden.

U mag de Applicaties of Services uitsluitend op uw eigen elektronische apparatuur gebruiken (bv. computer, mobiele telefoon, tablet, enz.). Het is niet toegestaan de Applicaties of Services verder te verspreiden of aan derden in sublicentie te geven, te verhuren of te leasen.

Kodak Alaris levert redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat de Applicaties en Services 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar zijn. Er zijn echter omstandigheden waarin de Applicaties vanwege onderhoud, upgrades, noodreparaties of vanwege storingen in telecommunicatieverbindingen en -apparatuur, buiten de macht van Kodak Alaris, wordt onderbroken. Er zullen redelijke stappen worden ondernomen om dergelijke onderbrekingen tot een minimum te beperken daar waar dit redelijkerwijs binnen de macht van Kodak Alaris ligt. U gaat ermee akkoord dat Kodak Alaris niet aansprakelijk is voor eventuele wijzigingen, onderbrekingen of beëindiging van de Applicaties of Services.

8. Juistheid, volledigheid en tijdigheid van de informatie

Ongeacht de informatie die op de Site wordt vermeld, behoudt Kodak Alaris zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving op elk gewenst moment de Applicaties of Services op te schorten, te verplaatsen of te onderbreken, of de specificaties te wijzigen, zonder dat hieruit in hoofde van Kodak Alaris enige verplichting zou voortkomen. Gebruikers dienen niet uitsluitend op de Applicaties of Services te vertrouwen of uitsluitend de Applicaties of Services als basis te gebruiken voor belangrijke beslissingen, zonder primaire informatiebronnen of bronnen te raadplegen die nauwkeuriger, vollediger of actueler zijn. Hoewel Kodak Alaris redelijke inspanningen levert om ervoor te zorgen dat alle informatie in de Applicaties of Services juist is, kan de juistheid en integriteit niet worden gegarandeerd en neemt Kodak Alaris geen verantwoordelijkheid of verplichting op zich met betrekking tot de juistheid, volledigheid of echtheid van de informatie van de Applicaties of Services.

9. Softwarefuncties

De Applicaties of Software kunnen functies bevatten waarmee Kodak Alaris u, via internet, op de hoogte kan houden van beschikbare software-upgrades, reclames, producten en diensten die u wellicht interesseren, waarmee Kodak Alaris gegevensbestanden van producten en de educatieve inhoud en de marketinginhoud in de Applicaties of Services kan bijwerken en gebruiksgegevens kan verzamelen. De Applicaties of Services kunnen tevens functies bevatten waarmee u winkelzoekerbestanden, nieuwe productthema's en productcatalogi kunt downloaden. U gaat ermee akkoord dat Kodak Alaris via deze functies voorziet in bedoelde kennisgevingen en updates, de bedoelde downloads toestaat en bedoelde gegevens verzamelt, tenzij u ervoor hebt gekozen om de functies in de Applicaties of Services uit te schakelen.

10. Privacy

Kodak Alaris doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Klik in de Applicaties op de koppeling ''Privacy'' voor het privacybeleid dat Kodak Alaris hanteert voor de Applicaties. De voorwaarden van het Privacybeleid zijn opgenomen in en worden beschouwd als onderdeel van deze Voorwaarden. Raadpleeg de leverancier van uw partnerapplicatie voor informatie over de privacy van partnerapplicaties die van Kodak Photo Services gebruikmaken.

11. Handelsmerken

Alle merk-, product- en servicenamen die in deze Web-dienst worden gebruikt en die verwijzen naar Kodak Alaris en /of de Partners of derden en hun producten en diensten zijn de eigendom van Kodak Alaris en de licentieverlener of Partners en/of de desbetreffende externe partijen. Niets in de Applicaties of Services dient te worden opgevat als het aan een andere persoon overdragen van een licentie of recht van Kodak Alaris en/of Partners of een ander bedrijf met betrekking tot dergelijke afbeeldingen, logo's of namen.

12. Copyright

Tenzij anders vermeld, is Kodak Alaris eigenaar van de auteurs- en databaserechten in de Applicaties of Services. Tenzij anders vermeld, zijn Kodak Alaris of zijn dochterondernemingen en licentieverleners de eigenaars van de inhoud van alle sjablonen, afbeeldingen, kaders of achtergronden die in deze Applicaties of Services staan of via deze Applicaties of Services worden verstrekt. Het is niet toegestaan deze inhoud geheel of gedeeltelijk in welke materiële vorm dan ook (inclusief via fotokopieën of elektronische opslag op een willekeurig medium) te publiceren, distribueren, extraheren, opnieuw te gebruiken of te reproduceren.

Het is niet toegestaan om de Applicaties of Services anderszins te kopiëren dan uitdrukkelijk in deze Voorwaarden wordt vermeld. U mag de broncode van de Applicaties of Services niet aan reverse-engineering onderwerpen, decompileren, deassembleren of op andere wijze proberen te achterhalen, of delen van de Applicaties of Services gebruiken voor ongeacht welk ander doel dan datgene waarvoor het door Kodak Alaris is verschaft, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door Kodak Alaris. Het is niet toegestaan de Applicaties of Services te wijzigen, aan te passen, te vertalen of om ervan afgeleide producten te maken.

U wordt als eigenaar beschouwd van en/of u bezit de toegangsrechten tot alle afbeeldingen die u met behulp van de Applicaties of Services opent op uw elektronische apparaat. U dient ofwel alle rechten tot, aanspraken op en belangen in de auteursrechten van de afbeeldingen te hebben, ofwel uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen van de auteursrechthebbende om de bedoelde afbeeldingen te kopiëren en te gebruiken voor alle doeleinden ten aanzien van de Applicaties of Services, waarbij de afbeeldingen geen schending of inbreuk mogen vormen op de rechten (met inbegrip van andere intellectuele eigendomsrechten, privacy-, morele of openbaarmakingsrechten) van anderen. Professionele afbeeldingen die u hebt verkregen van professionele fotografen of die beschikbaar zijn gemaakt via websites, tijdschriften, boeken of andere bronnen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet via de Applicaties of Services worden gebruikt. U gaat ermee akkoord dat u Kodak Alaris, zijn dochterondernemingen en licentiegevers schadeloos zult stellen voor en vrijwaren van elke aansprakelijkheid en alle schadevergoedingen, met inbegrip van honoraria van advocaten, die kunnen voortvloeien uit juridische stappen die verband houden met het bovenstaande.

U of de eigenaar behoudt alle rechten van alle afbeeldingen en fotoproducten die u Kodak Alaris via de Applicaties of Services ter beschikking hebt gesteld. U verleent Kodak Alaris een niet-exclusieve, kosteloze licentie om deze afbeeldingen te gebruiken, te kopiëren, te verspreiden en te tonen, zodat wij uw bestellingen kunnen weergeven en uitvoeren.

13. Bewaken van inhoud

U begrijpt, erkent en gaat ermee akkoord dat alle inhoud door Kodak Alaris (en door onze leveranciers en uitvoerders) onderworpen kan worden aan een onderzoek en dat de inhoud onder de van toepassing zijnde wetgeving valt, met inbegrip van de wetten waarbij inbreuk op auteursrechten, pornografie, kinderpornografie of kindermisbruik wordt verboden. Als er naar de exclusieve beoordeling en onder discretionaire bevoegdheid van Kodak Alaris sprake is van potentiële schendingen van wetgeving, wordt een dergelijke potentiële schending mogelijk gemeld bij de gerechtelijke instanties.

Veel wetgeving verbiedt de verspreiding van inhoud die inbreuk maakt op auteursrechten van anderen of die obsceen of pornografisch materiaal bevat. Bestellingen met inhoud die als obsceen, pornografisch of anderszins aanstootgevend worden beschouwd, mogen niet naar u worden teruggezonden. Bovendien behoudt Kodak Alaris (en onze leveranciers en uitvoerders) zich te allen tijde het recht voor om de inhoud te beoordelen, de inhoud openbaar te maken zo dit nodig is om te voldoen aan wetgeving, voorschriften of overheidsverzoeken, en te weigeren om bestellingen te verwerken of uit te voeren die naar onze exclusieve beoordeling en discretionaire bevoegdheid aanstootgevend zijn of een schending betekenen van deze Voorwaarden.

14. Diensten, websites en netwerken van derden.

Als onderdeel van uw gebruik van de Applicaties of Services hebt u toegang tot diensten en websites van Kodak Alaris en van derden (tezamen en afzonderlijk, “Web-diensten”). Voor het gebruik van de Web-diensten hebt u mogelijk internettoegang nodig waarvoor u aanvullende gebruiksvoorwaarden moet accepteren. U erkent en gaat ermee akkoord dat, hoewel Kodak Alaris en/of genoemde derden momenteel mogelijk geen vaste bovengrens hebben ingesteld voor het aantal zendingen dat u verstuurt of ontvangt via de Web-diensten of voor de hoeveelheid opslagruimte die voor de voorziening van de Web-diensten wordt gebruikt, Kodak en/of genoemde derden dergelijke bovengrenzen te allen tijde kunnen instellen, naar de exclusieve beoordeling en discretionaire bevoegdheid van Kodak Alaris en/of genoemde derden. Bovendien kunnen de Applicaties een publiek lokaal Wi-Fi-netwerk of mobiel netwerk gebruiken voor het verzenden van afbeelding en/of bestellingen om te worden afgedrukt. U erkent en accepteert alle risico van het gebruik van deze netwerken.

15. Intellectuele eigendomsrechten van anderen

Kodak Alaris respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vraagt dit tevens van onze bezoekers. Als u denkt dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op auteursrechten, dan kunt u ons dit melden via de link “Contact opnemen” in het Help-menu. De melding moet ALLE volgende items bevatten:

 1. een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk die geclaimd is en waarop naar uw mening inbreuk is gepleegd;
 2. een beschrijving van de locatie binnen de Applicaties waar het materiaal zich bevindt waarop naar uw mening een inbreuk is gemaakt;
 3. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 4. een verklaring waarin u aangeeft gegronde redenen te hebben dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet is geautoriseerd;
 5. een verklaring waarin u, op straffe van meineed, aangeeft dat bovenstaande informatie in uw kennisgeving accuraat is en dat u de auteursrechthebbende bent of bent geautoriseerd om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk zou zijn gemaakt; en
 6. een fysieke of elektronische handtekening van de auteursrechthebbende of de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar.

Neem voor de partnerapplicaties van Kodak Photo Services contact op met de leverancier van de betreffende applicatie voor meer informatie met betrekking tot auteursrechten.

Kodak Alaris is niet verplicht om in de Applicaties of Services beschikbaar materiaal, met inbegrip van materiaal dat u ons hebt geleverd, te versturen, door te sturen, over te dragen, te verspreiden of anderszins te verstrekken; tevens hebben wij te allen tijde het absolute recht ongeacht welk materiaal uit de Applicaties of Services te verwijderen en/of het gebruik van de Applicaties of Services te blokkeren, naar onze exclusieve beoordeling.

16. Wijzigingen van de Voorwaarden

Kodak Alaris behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Als u de Applicaties of Services blijft gebruiken terwijl de Applicaties of Services aangeven dat er wijzigingen zijn aangebracht in deze Voorwaarden, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben geaccepteerd.

17. Toegang en gebruik

U gaat ermee akkoord dat de door u aan Kodak Alaris verstrekte informatie juist, accuraat, actueel en volledig is. U gaat er tevens mee akkoord dat u deze informatie te allen tijde accuraat en actueel houdt. Dit is vooral van belang met betrekking tot uw e-mailadres, aangezien dit het voornaamste communicatiemiddel is voor Kodak Alaris is om met u te communiceren over uw gebruik van de Applicaties of Services. U gaat ermee akkoord dat Kodak Alaris niet verantwoordelijk is voor eventuele door u opgelopen schade of niet-ontvangen informatie als gevolg van het feit dat u geen geldig en functionerend e-mailadres hebt verstrekt. Kodak Alaris behoudt zich het recht voor om naar zijn exclusieve oordeel u de toegang tot de Applicaties of Services te weigeren en/of te weigeren uw bestelling uit te voeren.

18. Beleid voor gegevensopslag

De Applicaties bieden geen langetermijnopslag van digitale afbeeldingen of fotoproducten die met behulp van de Applicaties of Services zijn gemaakt. Afbeeldingen die opgeslagen zijn in combinatie met Alaris-accounts worden geleverd voor het gemak van klanten. U dient op uw eigen systeem altijd uw originele afbeeldingen en informatie te bewaren, of daarvan een back-up te maken. U dient de Service niet als enige opslaglocatie voor uw gegevens te gebruiken. Zonder de vrijwaring te beperken die uiteengezet is in Lid 30, vrijwaart Kodak Alaris zich uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het verlies van elektronische informatie door het gebruik van de Applicaties, Accounts of Services.

19. Opstellen van een bindend contract

Wanneer u in een winkel voor uw online bestelling betaalt, bent u verantwoordelijk voor de betaling wanneer u uw bestelling afhaalt. Er is geen sprake van een contract tussen u en Kodak Alaris aangaande de levering van diensten of producten, tenzij en totdat Kodak Alaris uw bestelling heeft geaccepteerd. Uw bestelling wordt geaccepteerd wanneer uw bestelling naar de door u gekozen winkel is verzonden om te worden uitgevoerd. Wanneer u een e-mailadres opgeeft, krijgt u een e-mail waarin wordt bevestigd dat uw bestelling is geaccepteerd. Kodak Alaris behoudt zich het recht voor om uw bestelling om welke reden dan ook te allen tijde te annuleren.

Wanneer u via de Applicaties een bestelling plaatst, kunt u worden verplicht om een geldig e-mailadres te vermelden, via welke wij met u kunnen communiceren over de status van uw bestelling en u eventuele andere kennisgevingen, bekendmakingen of andere berichten met betrekking tot uw bestelling kunnen verstrekken. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor door u opgelopen schade of niet ontvangen informatie, als gevolg van het feit dat u of een derde partij geen geldig en functionerend e-mailadres hebt verstrekt.

Producten die via deze Applicaties of Services besteld zijn, zijn aangepaste producten die door u zijn ontworpen en op uw voorkeuren zijn afgestemd. Wanneer u een bestelling heeft geplaatst, kunt u deze niet meer via de Applicatie annuleren. Als u een bestelling na het plaatsen ervan wilt annuleren, neem dan contact op met de klantenservice van Kodak Alaris. Gezien de gewoonlijke aard van producten, behouden we ons het recht voor om elk verzoek tot annulering af te wijzen. Wanneer u een bestelling plaatst bij een externe leverancier, dan gelden ook de algemene voorwaarden van die leverancier, zoals voorwaarden betreffende acceptatie en betaling van bestellingen.

20. Beschikbaarheid van producten

De ontvangst van uw bestelling biedt geen garantie dat Kodak Alaris u de gekozen producten en diensten kan leveren. Alle producten en diensten in de Applicaties of Services zijn afhankelijk van beschikbaarheid; daarom behoudt Kodak Alaris zich het recht voor om de hoeveelheid geleverde producten te beperken, alleen een deel van de bestelling te leveren of bestellingen op te delen, de beschikbaarheid en de duur van speciale aanbiedingen te wijzigen of deze op enig tijdstip te beëindigen. In het onwaarschijnlijke geval dat een product of dienst die door u is besteld niet beschikbaar is, nemen wij zo snel mogelijk per e-mail contact met u op om u op de hoogte te stellen van de verwachte beschikbaarheidsdatums.

De hoogte-breedteverhouding van de producten die u hebt besteld kan verschillen van de hoogte-breedteverhouding van uw digitale afbeeldinggegevens, wat kan resulteren in voltooide producten die niet de gehele digitale afbeelding gebruiken.

21. Prijzen en levering

Prijzen die worden weergegeven in de Applicaties of Services zijn exclusief toepasselijke belastingen (waaronder omzetbelasting), bezorgkosten en bankkosten. Voor bestellingen die buiten de Verenigde Staten geplaatst zijn, bevatten de getoonde prijzen geen btw. Alle prijzen worden vermeld in de valuta die van toepassing zijn op de winkel die is aangewezen voor het ophalen van het product of het bezorgadres voor bestellingen die thuis bezorgd moeten worden. Prijzen zijn geldig totdat Kodak Alaris ze wijzigt. Kosten voor verzending en verwerking zullen tijdens het betalingsproces bij uw bestelling worden opgeteld.

Kodak Alaris doet al het mogelijke om actuele en nauwkeurige informatie te verschaffen over onze producten, diensten en prijzen, maar we geven geen garantie over de juistheid van deze informatie. Informatie over producten en diensten kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Prijzen kunnen op elk gewenst moment worden gewijzigd voordat wij uw bestelling hebben geaccepteerd. Wanneer een grote fout wordt aangetroffen in de beschrijving of beschikbaarheid van een product of dienst met betrekking tot uw openstaande bestelling, of een fout wordt aangetroffen in de prijsstelling, zal Kodak Alaris contact met u opnemen met betrekking tot de gecorrigeerde informatie en u vragen of u alsnog wilt dat Kodak Alaris uw bestelling uitvoert.

Kodak Alaris zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw bestelling zo snel mogelijk wordt uitgevoerd, maar Kodak Alaris kan niet garanderen dat er geen vertragingen zullen optreden in de levering en zal noch aansprakelijk noch verantwoordelijk zijn voor vertragingen die redelijkerwijs buiten onze macht liggen. Alle datums die gespecificeerd zijn voor levering van welke producten dan ook zijn slechts schattingen.

22. Betaling

U betaalt voor uw bestelling wanneer u deze plaatst of wanneer u deze ophaalt in een winkel, zoals is bepaald in het beleid van de winkel of leverancier. U dient zich te houden aan de betalingsvoorwaarden van de betreffende winkel of leverancier.

23. Btw

De winkels heffen en dragen belasting af over producten waar in de winkel voor is betaald bij het ophalen ervan, zoals wettelijk is vereist. Kodak Alaris zal belastingen inhouden en restitueren zoals de wet dat voorschrijft voor bestellingen die thuis bezorgd moeten worden.

24. Toepasselijk handelsgebied

De Applicaties die via Apple App Store, Google Play Store, Windows Phone Store, Amazon App Store, Facebook App store of andere distributiemechanismen worden geleverd, mogen alleen worden gebruikt in rechtsgebieden waar winkels zijn die via de Applicaties of Services geplaatste bestellingen kunnen opnemen en uitvoeren. Dit betekent dat u er zeker van moet zijn dat u bestelde producten daadwerkelijk zult kunnen ophalen bij een deelnemende winkelier. Noch Kodak Alaris, noch winkeliers zullen verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor geplaatste bestellingen die opgehaald moeten worden in winkels die ver liggen van uw locatie en/of winkels die om andere redenen onbereikbaar zijn voor u.

25. Retourbeleid

Het retourbeleid wordt volledig gedekt door het retourbeleid van de winkelier of de partner die door u is aangewezen om daar uw bestelling op te halen of een Kodak Photo Services partner. Net als tussen u en Kodak Alaris, wijst Alaris Kodak alle aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de hand voor het retourneren van producten en/of het terugbetalen van geld met betrekking tot bestellingen die in de winkel opgehaald moeten worden.

Voor bestellingen die thuis bezorgd moeten worden, accepteert Kodak Alaris retourzendingen en betaalt alleen de kosten terug bij problemen ten aanzien van de kwaliteit als gevolg van productiefouten of als de levering buiten een redelijk levertermijn geschiedt. Als het product tijdens de verzending beschadigd raakt, dan is de enige remedie dat Kodak Alaris het product opnieuw maakt. Wanneer een probleem met de productkwaliteit veroorzaakt wordt door de beeldkwaliteit van de aangeleverde beeldkwaliteit door de klant, dan behoudt Kodak Alaris zich het recht voor om retourzendingen of restituties te accepteren. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is uiteengezet, wijst Alaris Kodak alle aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid van de hand voor het retourneren van producten en/of het terugbetalen van geld met betrekking tot bestellingen die thuis bezorgd moeten worden.

26. Gebruik

U gaat ermee akkoord dat u de Applicaties of Services niet zult gebruiken:

 1. voor onrechtmatige doeleinden;
 2. om materiaal te laten afdrukken of anderszins te sturen of verspreiden dat (i) onjuist, frauduleus, obsceen, beledigend, godslasterlijk, pornografisch, onwettig, bedreigend, gevaarlijk, misleidend of schadelijk is, de privacy of publiciteitsrechten schendt, lasterlijk, eerrovend, ordinair, illegaal of op andere manier kwetsend is en dat (ii) een strafbaar feit kan vormen of hiertoe kan aanzetten, de rechten kan schenden van partijen of anderszins kan leiden tot aansprakelijkheid of wetten kan overtreden;
 3. om materiaal te laten afdrukken of anderszins te versturen of verspreiden waar u het recht niet toe hebt op grond van een overeenkomst of fiduciaire relatie, of dat inbreuk maakt op copyright, handelsmerk, patent of ander intellectueel eigendom of moreel recht, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, Kodak Alaris en haar dochterondernemingen;
 4. om minderjarigen op welke manier dan ook te kwetsen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot het afdrukken van inhoud die wetten overtreedt inzake kinderpornografie, seksuele uitbuiting van kinderen en het verbod op het afbeelden van minderjarigen die seksueel gedrag vertonen;
 5. om digitale berichtkenmerken te vervalsen of identificatie anderszins te manipuleren om de herkomst te verbergen van inhoud die via de Applicaties of Services wordt verstuurd;
 6. om materiaal te versturen dat waarschijnlijk schadelijk zal zijn voor computersystemen van Kodak Alaris of anderen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot materiaal dat virussen, programmacodes, wormen, gegevens of andere bestanden of programma's bevat die bedoeld zijn om de Applicaties of Services te beschadigen of er onbevoegde toegang tot te krijgen waardoor de Applicaties of Services defect of beschadigd kunnen raken of er fouten of storingen kunnen optreden;
 7. voor commerciële doeleinden;
 8. om ongevraagde of onbevoegde advertenties, promotiemateriaal, ongewenste e-mail, politiek campagnemateriaal, spam, kettingbrieven, piramideconstructies, of iedere andere vorm van dienstaanbiedingen te plaatsen;
 9. om zich als iemand anders of een andere organisatie voor te doen, of anderszins uw relatie met een persoon of organisatie onjuist weer te geven; of
 10. om schermnamen te verkrijgen, te onderscheppen of te verzamelen, om persoonlijke gegevens te verkrijgen, te onderscheppen of op te slaan van andere gebruikers van de Applicaties of Services, of om het wachtwoord, de schermnaam of andere registratie-informatie van een gebruiker op te vragen of proberen te achterhalen zonder diens uitdrukkelijke medeweten en toestemming.

  U gaat er bovendien mee akkoord het volgende niet te doen:

 11. deze Applicaties of Services, of aan deze Applicaties verbonden netwerken of servers te verstoren of te onderbreken (of dit te proberen), of u te onttrekken aan vereisten, procedures, beleidsregels of voorschriften van aan deze Applicaties verbonden netwerken; of
 12. onjuiste of misleidende informatie te verschaffen aan Kodak Alaris waarmee u uw identiteit probeert te verbergen, of informatie die u niet openbaar mag maken; of
 13. de Applicaties of Services, of delen daarvan door te verkopen.

27. Schadeloosstelling

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u persoonlijk verantwoordelijk bent voor uw gedrag met betrekking tot het gebruik van de Applicaties of Services. U gaat ermee akkoord Kodak Alaris en zijn functionarissen, directieleden, contractanten, leveranciers, gelieerde bedrijven, joint ventures, zakelijke partners, licentieverleners, werknemers, agenten en iedere externe informatieverstrekker aan de Applicaties of Services schadeloos te stellen en te behoeden voor en te vrijwaren van alle mogelijke vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, onkosten, schade en kosten (met inbegrip van, doch niet beperkt tot directe, incidentele en gevolgschade en morele en indirecte schade), alsook de redelijke advocatenkosten en gerechtskosten die het gevolg zijn van of voortvloeien uit (a) afbeeldingen of andere inhoud die u verstuurt via de Applicaties of Services, (b) gebruik, misbruik of onmogelijkheid van gebruik door u of andere personen die toegang hebben tot de Applicaties of Services via uw account, (c) enige schending van deze Servicevoorwaarden, of (d) enige schending van rechten van een externe partij. Als u een technische storing veroorzaakt in de Applicaties of Services, of de systemen die de Applicaties of Services aan u of anderen overbrengen, gaat u ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor alle vormen van verlies, aansprakelijkheid, onkosten, schade en kosten, waaronder redelijke advocatenkosten en gerechtskosten die voortvloeien uit deze storing.

28. Feedback van klanten

Kodak Alaris wil niet van u via de Applicaties of Services vertrouwelijke informatie of informatie ontvangen inzake eigendomsrechten. Alle opmerkingen, suggesties, ideeën, verzoeken om verbeteringen, feedback, aanbevelingen of andere informatie die aan Kodak Alaris wordt verschaft in het kader van het functioneren of de inhoud van deze Applicaties of Services worden als niet-vertrouwelijk beschouwd en als niet-eigendomsgegevens.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Kodak Alaris of zijn respectieve leveranciers de enige eigenaar(s) zal (zullen) zijn van alle informatie of gegevens en alle informatie die u verstrekt met betrekking tot de prestaties van de Applicaties of Services en van alle suggesties voor het verbeteren of wijzigen van de Applicaties of Services. U gaat er bovendien mee akkoord eventuele aanvullende documenten uit te voeren als dat voor Kodak Alaris of zijn respectieve leveranciers nodig is voor het verkrijgen, behouden of uitoefenen van zijn eigendomsrechten.

29. Beëindiging

Deze Voorwaarden zijn van kracht totdat ze worden beëindigd. U kunt deze Voorwaarden op elk willekeurig moment beëindigen door de Applicaties of partnerapplicaties en alle kopieën ervan in welke vorm dan ook te verwijderen van of anderszins te vernietigen op uw apparaat. Deze Voorwaarden zullen ook automatisch worden beëindigd als u zich niet aan een voorwaarde of bepaling houdt. U gaat ermee akkoord dat Kodak Alaris naar eigen goeddunken ook tijdelijk of definitief deze Voorwaarden mag beëindigen met voorafgaande kennisgeving aan u en/of de Applicaties of Services (zoals bepaald in Paragraaf 11) mag beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Na beëindiging, om welke reden dan ook, gaat u ermee akkoord de Applicaties of partnerapplicaties die van de Services gebruikmaken van uw apparaat te verwijderen en alle kopieën ervan in welke vorm dan ook te vernietigen. Bepalingen die vanwege hun aard na beëindiging van deze Voorwaarden voortduren, zullen van kracht blijven.

Kodak Alaris behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken uw toegang tot of gebruik van de Applicaties te beëindigen als u zich niet houdt aan deze Voorwaarden, of als een bevoegde regelgevende instantie ons verzoekt dit te doen.

30. Vrijwaring van garantie en beperkte aansprakelijkheid

DE APPLICATIES OF SERVICES WORDEN GELEVERD IN DE BESTAANDE TOESTAND EN BESCHIKBAARHEID, ZONDER WELKE GARANTIE DAN OOK. ALLE UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF UIT REGELGEVING VOORTVLOEIENDE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN EN ZONDER ENIGE BEPERKINGEN, GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN ENIGE RECHTEN OF NIET-INBREUKMAKENDHEID, WORDEN UITDRUKKELIJK AFGEWEZEN. VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJST KODAK ALARIS ALLE GARANTIES AF VOOR DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN PRESTATIES VAN DE APPLICATIES OF SERVICES. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES DIE DE APPLICATIES OF SERVICES UITVOEREN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN WERKEN, OF DAT DE APPLICATIES OF SERVICES, OF DE SERVERS DIE DEZE ONDERSTEUNEN, GEEN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZULLEN BEVATTEN. WIJ GARANDEREN NIET DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN INHOUD MET BETREKKING TOT PRODUCTEN IN DEZE APPLICATIES OF SERVICES.

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT TOEGANG TOT WELK MATERIAAL DAN OOK VIA DE APPLICATIES OF SERVICES WORDT VERKREGEN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO EN DAT U VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK BENT VOOR VERLIES OF BESCHADIGING VAN DE INHOUD OF AFBEELDING DIE U OPENT, OF BESCHADIGING VAN UW COMPUTERSYSTEEM DIE OF GEGEVENSVERLIES DAT KAN VOORTVLOEIEN UIT HET OPENEN VAN ENIG MATERIAAL. ALS HET EEN FOUT VAN KODAK ALARIS BETREFT, ZOALS VERZENDING VAN EEN ONJUIST OF DEFECT PRODUCT, ZAL KODAK ALARIS HET VERVANGEN EN ALLEEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ZOVER VASTGESTELD IN HET RETOURBELEID IN DEZE VOORWAARDEN.

UITGEZONDERD HETGEEN UITDRUKKELIJK WORDT AANGEGEVEN IN DE VOORAFGAANDE PARAGRAAF, ZAL KODAK ALARIS VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE WETGEVING, NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, MORELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF SCHADE WAARBIJ PRIVAATRECHTELIJKE BOETES KUNNEN WORDEN TOEGEKEND, DIE VOORTVLOEIT UIT (I) HET GEBRUIK OF ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN DE APPLICATIES OF SERVICES VAN KODAK ALARIS, (II) TRANSACTIES DIE ZIJN UITGEVOERD VIA OF ONDERSTEUND WORDEN DOOR DE APPLICATIES OF SERVICES, (III) VORDERINGEN DIE TE WIJTEN ZIJN AAN FOUTEN, OMISSIES, OF ANDERE ONJUISTHEDEN IN DE APPLICATIES, (IV) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW VERZENDINGEN OF GEGEVENS, OF (V) ALLE ANDERE ZAKEN MET BETREKKING TOT DE APPLICATIES OF SERVICES, OF PRODUCTEN DIE WORDEN AANGEBODEN IN DE APPLICATIES OF SERVICES, ZELFS ALS KODAK ALARIS IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BOVENGENOEMDE VRIJWARINGEN, VRIJSTELLINGEN EN BEPERKINGEN ZULLEN OOK VAN KRACHT ZIJN ALS ALLE BEPERKTE MOGELIJKHEDEN TOT VERHAAL NIET AAN HUN WEZENLIJKE DOEL BEANTWOORDEN.

OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN, ZIJN SOMMIGE VAN BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP U. IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN IS DE AANSPRAKELIJKHEID VAN KODAK ALARIS BEPERKT EN WORDEN GARANTIES VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN DE WETGEVING UITGESLOTEN, MAAR ZULLEN PER GEVAL NOOIT MEER ZIJN DAN $ 100,00.

31. Algemeen

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Kodak Alaris en u betreffende uw gebruik van de Applicaties of Services of het leveren van producten met behulp van de Applicaties of Services. Wanneer Kodak Alaris nalaat een in deze Voorwaarden vermeld recht of een vermelde voorwaarde na te leven, betekent dit niet dat afstand wordt gedaan van dit recht of deze voorwaarde. Wanneer een rechter bepaalt dat een of meerdere rechten of voorwaarden in deze Voorwaarden ongeldig zijn, gaat u ermee akkoord dat de resterende Voorwaarden naleefbaar zijn.

32. Omstandigheden waarover we redelijkerwijze geen controle hebben

Kodak Alaris is niet aansprakelijk voor vertragingen met betrekking tot prestaties die worden veroorzaakt door omstandigheden waarover we redelijkerwijze geen controle hebben en zal desgevallend recht hebben op meer tijd om zijn verplichtingen na te komen. Voorbeelden zijn stakingen, problemen met leveranciers/transport/productie, wisselkoersschommelingen, maatregelen van overheidswege en natuurrampen. Als deze omstandigheden langer dan een maand voortduren, mag elke partij zonder compensatie een overeenkomst voor de aanschaf van producten beëindigen.

33. Garanties op het gebied van exportwetgeving.

U mag de Applicaties of Services niet gebruiken of anderszins exporteren of opnieuw exporteren, behalve zoals is toegestaan door de wetgeving van het rechtsgebied waarin de Applicaties of Services zijn verkregen. In het bijzonder (maar zonder beperking) mogen de Applicaties of Services niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd (a) naar (of aan een staatsburger of inwoner van) landen waartegen de VS een embargo hebben ingesteld (zoals onder andere Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Servië, Soedan en Syrië) of (b) personen op de Specially Designated Nationals List van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Denied Persons List of de Entity List van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door het gebruik van de Applicaties of Services, verklaart en garandeert u dat u zich niet in een dergelijk land bevindt, niet onder het gezag van een dergelijk land staat of geen staatsburger of inwoner van een dergelijk land bent of niet op een dergelijke lijst staat.

34. Overnames door de overheid

Dit Artikel 34 is van toepassing op alle gevallen waarin de Applicaties of Services zijn verworven door of voor de nationale overheid, of door een hoofdaannemer of onderaannemer (op welk niveau dan ook) krachtens een contract, toewijzing, coöperatieve overeenkomst of andere activiteit met de nationale overheid. De Applicaties of Services zijn een "commercieel artikel" omdat deze term gedefinieerd staat in 48 C.F.R. 2.101 (oktober 2004) bestaande uit "commerciële computersoftware" en "commerciële softwaredocumentatie" omdat dergelijke termen worden gebruikt in 48 C.F.R. 227.7202-1, 227.7202-3, 227.7202-4 (oktober 2004). Als u deel uitmaakt van de Amerikaanse overheid of een afdeling of agentschap daarvan, dan worden de licenties voor de Applicaties of Services verstrekt (a) als alleen een commercieel artikel en (b) met alleen de rechten die hieronder worden toegewezen.

35. Diversen

Het eigendom en risico op verlies van producten die online zijn besteld via de Applicaties of Services worden bij levering van deze producten door ons aan de winkel of de leverancier aan u overgedragen, of waar de bestelling bezorging bevat voor het bezorgen op het adres dat u ons verstrekt heeft. Kodak Alaris kan de in dit document opgenomen rechten en verantwoordelijkheden zonder kennisgeving aan u toewijzen. Kodak Alaris behoudt zich het specifieke recht voor om het stellen van de beschikbaarheid van de Applicaties of Services over te dragen aan een ander bedrijf binnen de Kodak-groep. Als enig onderdeel van deze Voorwaarden als ongeldig of niet-naleefbaar wordt beoordeeld, wordt de ongeldige of niet-naleefbare voorwaarde beschouwd als te zijn vervangen door een geldige, naleefbare voorwaarde die het meest overeenkomt met de bedoeling van de oorspronkelijke voorwaarde. De resterende Voorwaarden blijven van kracht.

37. Toepasselijke wetgeving en rechtsgebieden

Als u de service gebruikt binnen de Europese Unie, dan worden ze geleverd door Kodak Alaris Limited en zijn op deze Voorwaarden en uw gebruik van de applicaties de wetten van Engeland en Wales van toepassing zonder rekening te houden met beginselen van collisie. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zijn onderhevig aan de exclusieve bevoegdheid van de gerechtelijke instanties in Engeland en Wales.

Als u de service gebruikt vanaf buiten de Europese Unie, dan worden ze geleverd door Kodak Alaris Inc. en zijn op deze Voorwaarden en uw gebruik van de applicaties de wetten van Engeland en Wales van toepassing zonder rekening te houden met beginselen van collisie. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden zijn onderhevig aan de exclusieve bevoegdheid van de gerechtelijke instanties in de Verenigde Staten.

38. Contact opnemen met ons

Als u met ons contact moet opnemen of vragen of opmerkingen over deze Algemene voorwaarden of de Applicaties of Services of de producten heeft, of als u een klacht heeft, neem dan contact met ons op via de "Support"-link aan de onderkant van deze pagina.

Neem voor ondersteuning van partnerapplicaties die van Kodak Photo Services gebruikmaken contact op met de leverancier van de betreffende applicatie.

39. Territoriale restricties

De informatie die binnen de Service verstrekt is, is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door personen of entiteiten in een jurisdictie of land waar dergelijke distributie of dergelijk gebruik onwetmatig of onrechtmatig is. We behouden ons het recht voor om aan elke persoon, elk geografisch gebied, of elke jurisdictie, te allen tijde en naar ons eigen oordeel, de beschikbaarheid van de Service of een deel ervan te beperken, en om de hoeveelheid gegevens, programma's, producten, services of andere functies te beperken die Kodak Alaris levert.

40. De volgende Bepaling is van toepassing als u producten van Kodak Alaris koopt voor levering in de Europese Unie en in het geval van een conflict of ongelijkheid met andere bepalingen in deze Voorwaarden gelden de bepalingen in deze Bepaling.

 1. SOFTWARE-RICHTLIJNEN EUROPESE GEMEENSCHAP (91/250/EEG) Indien u deze Applicaties heeft verworven in een land van de Europese Gemeenschap, dan kan niets uit deze Voorwaarden worden opgevat als een beperking van de rechten die gelden volgens de software-richtlijn van de Europese Gemeenschap (91/250/EEG).
 2. PRIJS EN BETALING

  2.1 Waar vindt u de prijs voor het product. De prijs van het product (inclusief btw) is de prijs die op de bestelpagina's staat op het moment dat u de bestelling plaatst. We treffen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat prijs van het aan u geadviseerde product correct is. In Bepaling 21 van de Voorwaarden staat beschreven wat wij doen als we een fout in de prijsstelling constateren voor het product dat u besteld heeft.

  2.2 Bezorgkosten. De bezorgkosten zijn zoals die in de Applicatie worden weergegeven.

 3. LEVEREN VAN DE PRODUCTEN

  3.1 Wanneer leveren wij de producten. Wij leveren u de producten zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en in elk geval binnen 30 dagen na de dag dat we uw bestelling ontvangen hebben. Als de levering van onze producten vertraagd wordt door oorzaken die buiten onze macht liggen, dan nemen we daarover zo snel mogelijk contact met u op en zullen we alle redelijke stappen ondernemen om de gevolgen ervan tot een minimum te beperken. Stel dat dit gebeurt, dan zijn wij niet aansprakelijk voor vertragingen als gevolg van het voorval, maar als er een kans bestaat dat de vertraging te lang gaat duren, dan kunt u met ons contact opnemen om uw bestelling te annuleren waarna wij u alle kosten restitueren voor alle producten die u wel besteld maar niet ontvangen heeft.

  3.2 Als u niet thuis bent wanneer het product bezorgd wordt. Als ten tijde van de bezorging niemand op het bezorgadres aanwezig is om de bezorging in ontvangst te nemen en de bezorging past niet door de brievenbus, dan laten wij een notitie achter met daarop de informatie over hoe u een nieuwe bezorgafspraak kunt maken of op welk adres u de betreffende producten kunt ophalen.

  3.3 Als u geen nieuwe bezorgafspraak maaktAls u volgens afspraak de producten van ons niet in ontvangst kunt nemen of u, na een vergeefse poging daartoe geen nieuwe bezorgafspraak maakt of u haalt de producten niet op conform de achtergelaten notitie, dan zullen wij met u contact opnemen voor verdere instructies en u voor verdere bezorging extra bezorgkosten in rekening brengen. Als wij ondanks onze redelijke inspanningen geen contact met u kunnen opnemen of geen nieuwe bezorgafspraak kunnen maken, of u haalt de producten niet op, dan zijn wij gerechtigd om kosten voor opslag in rekening brengen.

  3.4 Wanneer u eigenaar van een product wordt en daarvoor verantwoordelijk bent. U bent eigenaar van een product als wij daarvoor de volledige betaling ontvangen hebben. Het product wordt uw verantwoordelijkheid op het moment dat wij het product hebben kunnen overhandigen op het door u verstrekte bezorgadres of op het moment waarop u het product in ontvangst neemt wanneer u het product bij ons bent komen ophalen.

 4. UW RECHT OM UW BESTELLING TE ANNULEREN, OM PRODUCTEN TE LATEN REPAREREN OF UW RECHT OP RESTITUTIE
 5. 4.1 Defecte of onjuist omschreven producten. Wij zijn wettelijk verplicht om producten te leveren die voldoen aan de overeenkomst tussen u en ons en van voldoende kwaliteit zijn, geschikt voor het doel en niet defect of onjuist omschreven zijn. Voor inwoners van de EU (anders dan die in het VK), als u binnen twee jaar na levering constateert dat het product defect is, dan zullen wij het product kosteloos voor u repareren of vervangen. Als het product niet gerepareerd of vervangen kan worden, dan heeft u recht op restitutie. Niets in deze voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten.

  Uitsluitend voor inwoners van het VK geeft het veld hieronder een overzicht van uw belangrijkste wettelijke rechten met betrekking tot het product.

  4.2 Uw bestelling annuleren vanwege iets wat wij hebben gedaan of gaan doen. als u uw bestelling voor de producten wilt annuleren vanwege een reden beschreven in (a) t/m (d) hieronder , dan zullen wij u alle kosten vergoeden voor betaalde producten die wij nog niet geleverd hebben. De redenen zijn:

  1. we hebben u ingelicht over een fout in de prijs of de omschrijving van een product dat u besteld heeft en wilt de bestelling annuleren;
  2. er bestaat een kans op grote vertraging in de levering van producten die buiten onze macht liggen;
  3. we hebben het leveren van producten om technische redenen stopgezet, of hebben u ingelicht dat wij dat om technische redenen zullen gaan doen, in beide gevallen voor een periode van meer dan 30 dagen; of
  4. u heeft het wettelijke recht om het contract te beëindigen vanwege iets dat wij fout hebben gedaan.

  4.3 Uw recht om van gedachten te veranderen. Voor de meeste producten die online gekocht worden, heeft u een wettelijk recht om binnen 14 dagen van gedachten te veranderen en uw geld terug te krijgen. U heeft echter niet het recht om van gedachten te veranderen met betrekking tot goederen en/of producten die speciaal volgens uw persoonlijke specificaties gemaakt zijn. Als u het recht heeft om van gedachten te veranderen, dan heeft u vanaf het moment dat u (of een vervanger namens u) de goederen en/of producten in ontvangst genomen heeft 14 dagen de tijd om uw bestelling te annuleren. In dat geval moet u contact met ons opnemen om ons over uw besluit tot annulering in te lichten, zie de volgende paragraaf “Annuleren van uw bestelling”.

 6. ANNULEREN VAN UW BESTELLING
 7. 5.1 Vertel ons dat u uw bestelling wilt annuleren. Als u het recht heeft om uw bestelling te annuleren, neem dan telefonisch contact op met de klantenservice op 0800 1004083. Vermeld uw naam, woonadres, gegevens van de bestelling en, indien beschikbaar, uw telefoonnummer en e-mailadres.

  5.2 Producten retourneren na verzending of ontvangt. Als u uw recht wilt uitoefenen om producten te weigeren, zoals vermeld in paragraaf 5.1 van deze Bepaling nadat ze naar u verzonden zijn, dan moet u deze producten naar ons terugsturen. U moet deze producten vervolgens via de post naar het volgende adres naar ons terugsturen:

  Kodak Alaris Ltd. Hemel One, Boundary Way, Hemel Hempstead HP2 7YU, VK

  of ons in de gelegenheid stellen de producten bij u op te komen halen. Bel de klantenservice op 0800 1004083.

  5.3 Wanneer betalen wij de kosten voor retourzendingen. Wij betalen de kosten voor retourzendingen als:

  1. de producten defect of verkeerd omschreven zijn, of
  2. u annuleert de bestelling vanwege een van de redenen die in paragraaf 5.2 van deze Bepaling beschreven staat.

  In alle andere gevallen bent u verantwoordelijk voor de kosten van retourzendingen. Hiervoor zullen wij u de kosten daarvoor in rekening brengen.

  5.4 Hoe betalen wij u terug. Wij betalen u de prijs terug die u voor de producten betaald heeft, inclusief de bezorgkosten voor de goedkoopste optie die wij voor levering bieden, en zo snel als redelijk mogelijk via de methode die u voor de betaling gehanteerd heeft.

 8. ALS ER EEN PROBLEEM MET HET PRODUCT IS

  6.1 Hoe vertelt u ons over problemen. Neem gerust contact met ons op als u vragen of opmerkingen over het product heeft. Via de "Support"-link aan de onderkant van deze pagina kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

 9. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE DOOR U GELEDEN SCHADE OF VERLIES

  7.1 We hebben een verantwoordelijkheid naar u voor voorziene verliezen en schades die door ons veroorzaakt zijn. Als wij ons niet aan de Voorwaarden houden, dan hebben wij een verantwoordelijkheid naar u toe voor schade of verlies dat u geleden heeft en die een voorzien gevolg zijn van het feit dat wij onze verplichtingen niet konden nakomen of niet redelijkerwijs professioneel gehandeld hebben ten aanzien van zorg en vakkundigheid, maar we zijn niet verantwoordelijk voor schade of verlies die onvoorzien was. Verlies of schade is te voorzien als het duidelijk is als een van beide onvermijdelijk is, of als zowel u als wij ten tijde van het opstellen van het contract wisten dat de kans hierop aanwezig was.

  7.2 We zijn niet aansprakelijk voor winstderving. We leveren de producten uitsluitend voor niet-zakelijke doeleinden. Als u producten gebruikt voor commerciële, zakelijke of verkoopdoeleinden, dan kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor winstderving, verlies van bedrijfsresultaten, bedrijfsonderbreking of verlies van bedrijfskansen.

  7.3 Overlijden of persoonlijk letsel. Niets in deze Voorwaarden beperkt ons in of ontslaat ons van onze aansprakelijkheid jegens dood of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.

 10. ANDERE BELANGRIJKE VOORWAARDEN:

  8.1 Niemand anders ontleent rechten krachtens dit contract. Het contract voor verkoop is tussen u en ons. Niemand anders heeft rechten om Voorwaarden van dit contract te bekrachtigen.

© 2018 Kodak Alaris Inc. De handelsmerken en de huisstijl van Kodak worden gebruikt onder licentie van de Eastman Kodak Company.