Privacy kennisgeving voor de My KODAK MOMENTS App, KODAK Kiosk Connect App, KODAK MOMENTS HD App, KODAK Create App, KODAK Create Lite App, KODAK MOMENTS Chat &amp Print App, KODAK MOMENTS App en KODAK Photo Services fulfillment.

Herzien: 5 feb. 2020 (ID: 2020_02_05)

Privacy kennisgeving voor Kodakmoments.com, My KODAK MOMENTS App,

KODAK Kiosk Connect App., KODAK MOMENTS HD App, KODAK Create App, KODAK Create Lite App,

KODAK MOMENTS Chat & Print App, KODAK MOMENTS App en KODAK Photo Services fulfillment.

Kodak Alaris en partners (gezamenlijk "Kodak Alaris") streven ernaar uw online persoonsgegevens te beschermen. Wij beloven de persoonlijke gegevens die u aan ons doorgeeft veilig te bewaren en om ervoor te zorgen dat we deze informatie alleen gebruiken op de door u gewenste manier. Als u onze services gebruikt binnen de Europese Unie, dan worden ze geleverd door Kodak Alaris Limited; Als u onze services gebruikt vanuit buiten de Europese Unie, dan worden ze geleverd door Kodak Alaris, Inc. (elke afzonderlijk "Kodak Alaris").

We hebben deze Privacy kennisgeving bijgewerkt zodat we blijven voldoen aan zowel de California Consumer Privacy Act (CCPA) als de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU.

In het kort:

 • We moeten persoonsgegevens van u verzamelen zodat we onze relatie kunnen voortzetten en u kunnen voorzien van de onderstaande diensten. We gebruiken deze gegevens alleen voor de hier beschreven doelen en we kunnen dergelijke diensten mogelijk niet leveren zonder de gegevens. We verzamelen en verwerken uw gegevens alleen als we daar een wettelijke basis voor hebben. De hierboven genoemde wettelijke basis voor het verzamelen en gebruiken van de gegevens is afhankelijk van de specifieke gegevens in kwestie en de context waarin we de gegevens verzamelen. In normale omstandigheden verzamelen we echter alleen persoonsgegevens van u wanneer we daartoe toestemming hebben, wanneer we de persoonsgegevens nodig hebben om een contract uit te voeren dat we met u hebben, of wanneer de verwerking in onze legitieme belangen is en niet onmogelijk wordt gemaakt door uw belangen omtrent gegevensbescherming of fundamentele rechten en vrijheden. In sommige gevallen hebben we mogelijk ook een wettelijke verplichting om persoonsgegevens van u te verzamelen, of hebben we anderszins de persoonsgegevens nodig om vitale belangen van u of een andere persoon te beschermen (bijvoorbeeld om mogelijke misstanden met betrekking tot de Dienst te onderzoeken, te voorkomen of te identificeren, of om te voldoen aan wettelijke vereisten).
 • Over het algemeen worden uw persoonsgegevens na verloop van tijd uit onze systemen verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn, bijvoorbeeld nadat een bestelling is uitgevoerd.
 • We verkopen uw persoonsgegevens niet en zullen dat ook niet gaan doen. Daarnaast delen we uw persoonsgegevens niet met derden, behalve met entiteiten die gegevens voor ons verwerken en waarmee we een Overeenkomst over gegevensbescherming zijn aangegaan. Hieronder vindt u specifieke informatie.
 • Bij het verwerken van uw gegevens geven we u persoonsgegevens mogelijk door aan een entiteit in een derde land. We voeren dergelijke doorgiften alleen uit als we een modelcontractbepaling voor gegevensbescherming hebben met de verwerker/dienstverlener, met het oog op passende maatregelen voor de bescherming van uw privacy en fundamentele rechten en vrijheden.
 • U kunt ons ook verzoeken om u een kopie te leveren van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.
 • U hebt het recht om een aanvraag in te dienen voor toegang tot of correctie van de persoonsgegevens die wij van uw hebben of om, in bepaalde omstandigheden, een aanvraag in te dienen voor het verwijderen van uw persoonsgegevens, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, of om bezwaar in te dienen tegen verdere verwerking. Dit kan betrekking hebben op persoonsgegevens die wij over de voorgaande 12 maanden over u hebben verzameld. Als u een bezwaar indient tegen onze verwerking van uw gegevens of onze verwerking van uw gegevens beperkt, dan kan dat er echter voor zorgen dat wij u niet meer kunnen voorzien van de diensten die u hebt aangevraagd en/of dat wij niet meer kunnen voldoen aan ons contract met u.
 • Wij zullen u nooit discrimineren omdat u uw wettelijke rechten uitoefent.
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
  Richt een dergelijk verzoek aan onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO), via:

  dpo@kodakalaris.com of Data Protection Officer

  Kodak Alaris Inc.
  336 Initiative Drive
  Rochester, NY 14624
  USA

Toepassingsgebied van deze verklaring

Het doel van deze Privacy kennisgeving is om u te adviseren over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken die we verzamelen wanneer u gebruik maakt van de My KODAK MOMENTS App, de KODAK Kiosk Connect App, KODAK MOMENTS HD App, KODAK Create App, KODAK Create Lite App, the KODAK MOMENTS App (de “Alaris App” of “Alaris Apps”), de MKC App, de KODAK MOMENTS.COM web app, de Kodak Moment Apple TV app, of Partner Applicaties die de KODAK Photo Services Fulfillment (“Partner App of Partner Apps”) gebruiken. Deze Privacyverklaring beschrijft verder de keuzes die u hebt met betrekking tot de wijze waarop deze informatie wordt gebruikt.

Hoe we uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken

De belangrijkste doelen van Kodak Alaris bij het verzamelen van uw persoonlijke informatie zijn:

 • het zorgen voor een leuke, persoonlijke ervaring tijdens het gebruik van de Alaris Apps en Partner Apps.
 • onze communicatie afstemmen op uw interesses, en
 • informatie verzamelen waardoor wij nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen die zijn afgestemd op wensen en behoeften van klanten als u.

Hieronder vindt u een overzicht van de soorten persoonlijke informatie die wij verzamelen en hoe we die informatie gebruiken.

 1. Informatie die verzameld wordt wanneer u Alaris Apps installeert

Persoonsgegevens die wij over u verzamelen worden gebruikt ter ondersteuning van onze levering van diensten aan u. De Alaris Apps zijn mobiele applicaties die u helpen fotoproducten te maken van afbeeldingen die op uw mobiele telefoon staan door de afbeeldingen en andere digitale gegevens naar een server van Kodak Alaris te sturen om in een winkel ontwikkeld te worden, naar een server van Kodak Alaris om ontwikkeld te worden in een centraal fotolaboratorium voor producten die verstuurd worden naar een huisadres, naar een Kodak Picture kiosk, of naar servers die door Kodak Alaris en/of zijn serviceproviders gebruikt worden voor het opslaan en verwerken van uw digitale gegevens om ervoor te zorgen dat u gebruik kunt maken van onze sociale functies (zoals het met anderen delen van tekst en afbeeldingen). Als u besluit om de Alaris Apps te downloaden, dan zal Kodak Alaris uw gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken op de manier zoals in deze Kennisgeving omschreven staat. De Kodak Alaris Apps moet mogelijk gebruikmaken van de volgende bevoegdheden op uw mobiele telefoon:

Gebruikers van Apple iOS

Soort toestemming

Informatie die met Kodak Alaris wordt gedeeld

De wijze waarop wij deze informatie gebruiken

Locatiediensten

De locatie van uw toestel.

Informatie over uw locatie wordt gebruikt om te zoeken naar verkooppunten bij u in de buurt die uw opdracht kunnen uitvoeren.

Pushmeldingen

Een uniek, Alaris App-specifieke identificatie voor uw apparaat

Deze wordt gebruikt om Alaris App-berichten naar uw apparaat te sturen, zelfs als de Alaris App niet actief is.

Foto's

De afbeeldingen die u selecteert op uw mobiele apparaat, de namen van deze afbeeldingen, de namen van de mappen waarin deze afbeeldingen zijn opgeslagen.

De afbeeldingen en de daarbij behorende gegevens worden gebruikt om uw fotoproducten te maken.

Facebook

De afbeeldingen die u selecteert op uw mobiele apparaat en de namen van deze afbeeldingen.

De afbeeldingen en de daarbij behorende gegevens worden gebruikt om uw fotoproducten te maken.

Camera

De mogelijkheid om de camera van het apparaat te gebruiken.

De afbeeldingen en de daarbij behorende gegevens worden gebruikt om uw fotoproducten te maken.

Microfoon

De mogelijkheid om de microfoon van het apparaat te gebruiken.

Het geluid kan worden gebruikt tijdens het maken van een video.

ANDROID-gebruikers

Soort toestemming

Informatie die met Kodak Alaris wordt gedeeld

De wijze waarop wij deze informatie gebruiken

Uw locatie – Bij benadering (op basis van netwerk) en Cine (op basis van GPS en Wi-Fi)

De locatie van uw toestel.

Informatie over uw locatie wordt gebruikt om te zoeken naar verkooppunten bij u in de buurt die uw opdracht kunnen uitvoeren.

INTERNET

Zie de gedeeltes hieronder over Online producten en Automatisch verzamelde informatie.

Zie de gedeeltes hieronder.

Externe opslag lezen

Afbeeldingen, de namen ervan en de mappen waarin ze zijn opgeslagen.

Wordt gebruikt om u afbeeldingen voor te stellen die u kunt gebruiken voor het maken van fotoproducten.

Externe opslag schrijven

Er worden geen gegevens verzameld.

Wij gebruiken sessie-id-gegevens zodat u bij herstarten van de Alaris App verder kunt werken op het punt in de workflow waar u de Alaris App had verlaten.
We maken een samenvatting van uw afbeeldingen, zodat bij toekomstig gebruik snellere selectie mogelijk is.
Wij houden een overzicht bij van uw opdrachten.

Toegang tot en wijzigen van netwerk en Wi-Fi of Wi-Fi Multicast State

Er worden geen gegevens verzameld.

Wij gebruiken dit om de netwerkverbinding te controleren en deze indien nodig te wijzigen.

Energiebeheer - Sluimerstandblokkering

Er worden geen gegevens verzameld.

Sluimerstandblokkering wordt gebruikt om te voorkomen dat het mobiele toestel in sluimerstand gaat als het verbinding heeft met een kiosk of een server van Kodak Alaris.

Pushmeldingen

Een uniek, Alaris App-specifieke identificatie voor uw toestel.

Deze wordt gebruikt om Alaris App-berichten naar uw apparaat te sturen, zelfs als de Alaris App niet actief is.

Camera

Er worden geen gegevens verzameld.

Gebruiken om een QR-code te lezen om verbinding te maken met een kiosk en om uw fotoproducten te maken.

Telefoonstatus aflezen

Een versleutelde SHA256-hash die niet ongedaan kan worden gemaakt, voor uw ID IMEI-nummer van uw apparaat om een unieke ID aan te maken, maar deze kan niet worden gebruikt om vast te stellen van welk apparaat de gegevens afkomstig zijn.

Wordt gebruikt om uw gebruik van de Alaris App te evalueren.

Microfoon

De mogelijkheid om de microfoon van het apparaat te gebruiken.

Het geluid kan worden gebruikt tijdens het maken van een video.

Gebruikers van WINDOWS & WINDOWS Phone:

Soort toestemming

Informatie die met Kodak Alaris wordt gedeeld

De wijze waarop wij deze informatie gebruiken

Uw locatie – Bij benadering (op basis van netwerk) en Fine (op basis van GPS en Wi-Fi)

De locatie van uw toestel.

Informatie over uw locatie wordt gebruikt om te zoeken naar verkooppunten bij u in de buurt die uw opdracht kunnen uitvoeren.

INTERNET

Zie de gedeeltes hieronder over Online producten en Automatisch verzamelde informatie.

Zie de gedeeltes hieronder.

Externe opslag lezen

Afbeeldingen, de namen ervan en de mappen waarin ze zijn opgeslagen.

Wordt gebruikt om u afbeeldingen voor te stellen die u kunt gebruiken voor het maken van fotoproducten.

Externe opslag schrijven

Er worden geen gegevens verzameld.

Wij gebruiken sessie-id-gegevens zodat u bij herstarten van de Alaris App verder kunt werken op het punt in de workflow waar u de Alaris App had verlaten.
We maken een samenvatting van uw afbeeldingen, zodat bij toekomstig gebruik snellere selectie mogelijk is.


Wij houden een overzicht bij van uw opdrachten.

Toegang tot netwerk en Wi-Fi

Er worden geen gegevens verzameld.

Gebruiken om te zoeken naar een goede netwerkverbinding.

Energiebeheer - Sluimerstandblokkering

Er worden geen gegevens verzameld.

Sluimerstandblokkering wordt gebruikt om te voorkomen dat het mobiele toestel in sluimerstand gaat als het verbinding heeft met een kiosk of een server van Kodak Alaris.

Pushmeldingen

Een uniek, Alaris App-specifieke identificatie voor uw toestel.

Deze wordt gebruikt om Alaris App-berichten naar uw apparaat te sturen, zelfs als de Alaris App niet actief is.

Telefoonstatus aflezen

Een versleutelde SHA512-hash die niet ongedaan kan worden gemaakt, voor uw ID IMEI-nummer van uw apparaat om een unieke ID aan te maken, maar deze kan niet worden gebruikt om vast te stellen van welk apparaat de gegevens afkomstig zijn.

Wordt gebruikt om uw gebruik van de Alaris App te evalueren.

 

 1. Informatie die verzameld en gebruikt wordt wanneer u Alaris Apps installeert
 2. Wanneer u een Partner App installeert, worden geen gegevens door KODAK Alaris verzameld. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende Partner App om vast te stellen welke informatie de partner verzamelt.

 1. Informatie die verzameld en gebruikt wordt als u online een fotoproduct maakt of bestelt
  • Als u in de afdrukworkflow werkt aan een fotoproduct, gebruikt de Alaris App een server van Kodak Alaris. Een Kodak Alaris-sessie-id wordt lokaal opgeslagen op uw mobiele apparaat, zodat u met de App verder kunt werken aan fotoproducten. Deze informatie wordt verwijderd op het moment dat u de App opnieuw opstart. Informatie over de sessie wordt verwijderd op het moment dat de bestelling geplaatst is.
  • Als u bezig bent een fotoproduct te bewerken, wordt de volgende informatie over iedere geselecteerde foto ook naar Kodak Alaris gestuurd: de afbeelding en de bijbehorende afbeeldingslabels die zijn opgenomen in het afbeeldingsbestand. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen bij Kodak Alaris en wordt verwijderd als deze gedurende 2 dagen niet gebruikt is, of als u de Alaris App opnieuw gaat gebruiken. Wanneer u een fotoproduct afdrukt, wordt deze informatie tijdelijk opgeslagen bij Kodak Alaris om uw huidige bestelling te ondersteunen en u in staat te stellen herhaalbestellingen te plaatsen. Deze informatie wordt na 30 dagen verwijderd. Wanneer u een fotoproduct opslaat en deelt, wordt deze informatie tijdelijk bij Kodak Alaris opgeslagen en wordt deze vervolgens weer verwijderd wanneer het opgeslagen en gedeelde fotoproduct wordt verwijderd.
  • Als u een fotoproduct verstuurt om te worden afgedrukt, kan de Alaris App u vragen om identificatiegegevens. Gevraagde gegevens kunnen bijvoorbeeld uw voornaam, uw achternaam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres zijn. Deze gegevens worden gerelateerd aan uw bestelling van een fotoproduct. Zes maanden nadat de bestelling is voltooid of geannuleerd, worden ze verwijderd.
  • Bij gebruik van partnerapplicaties, verzamelt Kodak Alaris de afbeeldingen, bestelinformatie en gegevens betreffende uw voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden gerelateerd aan uw bestelling van een fotoproduct. Zes maanden nadat de bestelling is voltooid of geannuleerd, worden ze verwijderd.
 1. Informatie die verzameld en gebruikt wordt wanneer u een account aanmaakt
  • Om sommige van onze services te kunnen gebruiken, dient u een Alaris-account aan te maken, bijvoorbeeld als u onze sociale functies wilt gebruikt. Hierbij kunnen wij u vragen naar uw persoonlijke gegevens, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer of creditcard. We kunnen u ook vragen of u een voor iedereen zichtbaar profiel wilt maken met daarin uw naam en zullen u toestaan om aan te geven welke foto's u wilt delen, evenals tekst die u wilt toevoegen.
  • Voor sommige van onze services mag u ook een account aanmaken met behulp van de informatie die u opgeslagen heeft op externe netwerken voor sociale media, door bijvoorbeeld uw Facebook-account aan onze services te koppelen, zodat wij informatie van uw Facebook-account kunnen overnemen, zoals uw vrienden of contacten, uw profielfoto, geboortedatum, geslacht, of andere, profiel-gerelateerde informatie en andere informatie waarvoor u op Facebook (of vergelijkbaar platform van derden) heeft aangegeven deze met "iedereen" te willen delen. De informatie die we van services van derden overnemen, hangt af van uw account/privacy-instellingen bij deze derden en het privacybeleid van hen. Zorg er daarom ook voor dat u dat beleid controleert en uw instellingen op uw voorkeuren afstemt.
  • Wanneer u een account aanmaakt, gebruiken we de informatie die we verzameld hebben om:
   • u te voorzien van onze producten en diensten en deze persoonlijk op u af te stemmen;
   • u de mogelijkheid te bieden om de functionaliteit van onze diensten te delen (waar mogelijk) en om te communiceren met andere eindgebruikers;
   • u te laten kiezen wie u mogen volgen (als u een van onze sociale functies gebruikt) en u de mogelijkheid te bieden anderen te volgen;
   • uw verzoeken en vragen af te kunnen handelen;
   • uw bestelling te administreren;
   • u informatie over onze producten en diensten te sturen die volgens ons voor u interessant kunnen, via e-mail en Sms (met uw goedkeuring vooraf waar dat wettelijk verplicht is).
 1. Informatie verzameld en gebruikt wanneer onze sociale functies gebruikt worden
 2. Accounts van Alaris kunnen functies bevatten waarmee u tekst en foto's met anderen kunt delen. Dergelijke informatie kunt u op elk gewenst moment verwijderen. Informatie die via deze functies gedeeld wordt, is alleen zichtbaar voor uw volgers. Mensen kunnen u op de volgende manier volgen: (a) voor accounts die op vertrouwelijk gezet zijn, moet u toestemming verlenen aan elke volger die daar om vraagt of (b) als uw account niet op vertrouwelijk staat, dan kan iedereen u volgen die naar u op weergavenaam of e-mailadres zoekt.

  Volgers kunnen het volgende zien:

  1. Weergavenaam (meestal voor-/achternaam)
  2. Profielfoto (als die door de gebruiker gebruikt wordt)
  3. Uw volgers en mensen die u volgt
  4. Uw digitale eigendommen die gedeeld worden
  5. Volgers kunnen geen e-mailadressen, betaalinformatie en verzendadressen zien.

  We zullen de keuzes die u maakt respecteren ten aanzien van uw instellingen in uw Alaris-account ten aanzien van het beperken van delen en uw zichtbaarheid, en u dient uw privacy-instellingen zorgvuldig te kiezen, inclusief of u uw Alaris-account wel of niet zichtbaar voor anderen wilt maken.

  Als u besluit om onze sociale functies te gebruiken, dan zorgen wij dat uw persoonlijke gegevens via een opslagtoepassing in de cloud opgeslagen en verwerkt worden (inclusief op servers die andere providers namens ons in beheer hebben), en wij en onze groep partnerbedrijven zullen uw informatie verwerken en gebruiken om u de gevraagde diensten te leveren, en indien nodig voor technische werkzaamheden, kwaliteitsborging of in relatie tot een incidentmelding van een klant. Aangezien uw informatie voor deze doeleinden geraadpleegd kan worden vanuit landen die niet de mate van informatiebeveilging hanteren zoals dat binnen de Europese Unie wel het geval is, zullen wij de juiste beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

 1. Informatie die Alaris Apps automatisch verzamelen en hoe deze informatie gebruikt wordt
  • Tijdens de installatie wordt u gevraagd toestemming te geven voor het bijhouden van uw gebruik van de Alaris App. Deze informatie wordt geregistreerd in de vorm van cookies en webbeacons. Wij gebruiken Localytics, een online analyseprogramma, om uw gebruik van de Alaris Apps te volgen. Als u geen toestemming geeft voor het gebruiken van cookies om uw gebruik bij te houden, zal Google Analytics geen informatie verzamelen.
  • Cookies: Cookies zijn kleine hoeveelheden data die door de Alaris App voor de hieronder vermelde doeleinden op uw mobiele toestel worden opgeslagen.
  • "Strikt noodzakelijke cookies" voor Kodak Alaris worden in eerste instantie als volgt gebruikt:

   • Informatie over de site en de weergegeven foto's op uw computer beheren en weergeven
   • Informatie leveren die past bij uw interesses, en
   • Afbeeldingen beheren die gerelateerd zijn aan fotoproducten zoals in een online winkelwagentje

   Onze Alaris Apps maken gebruik van Localytics, een online analyseprogramma. Als u daarvoor uw toestemming gegevens heeft, maakt Localytics gebruik van "prestatiecookies"; dit zijn tekstbestanden die op uw mobiele toestel worden geplaats zodat de Alaris App kan analyseren hoe u de Alaris App gebruikt. De informatie die de cookie genereert op basis van hoe u de Alaris App gebruikt, zal worden verstuurd naar en opgeslagen worden door Localytics op servers in de Verenigde Staten, een land waar informatiebeveiliging minder hoog is dan binnen de EU. Wij beschikken echter over voldoende beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat Localytics deze informatie uitsluitend gebruikt namens de beheerder van de Alaris App om uw gebruik van de Alaris App te evalueren, om rapporten over activiteiten op de Alaris App op te stellen en om beheerders van apps andere diensten met betrekking tot app-activiteiten en internetgebruik aan te bieden.

   Sommige Alaris Apps maken ook gebruik van Fabric, een online analyseprogramma van Twitter Inc. die informatie verzamelt en verstuurt over de manier waarop u de app gebruikt. Fabric verzamelt informatie en statistische gegevens en crashdata over uw gebruik van de Alaris app. Van deze informatie maken uw persoonlijke gegevens geen deel uit en wordt alleen gebruikt om de app te verbeteren.

   U kunt het gebruik van Localytics en Fabric voorkomen door de betreffende instelling in het scherm Instellingen van de Alaris App uit te schakelen.

  • Webbeacons: Alaris Apps kunnen op veel schermen van onze Alaris App ook kleine "tracker gifs" of "beacons" plaatsen. Met uw toestemming gebruiken wij deze beacons, gerelateerd aan onze cookies, om niet-persoonsgerelateerde informatie over het gebruik van onze Alaris Apps te verzamelen, waaronder de datum en het tijdstip van gebruik, gebruikte schermen en functies, het type besturingssysteem (bijvoorbeeld iOS of Android), en de domeinnaam van de ISP van de gebruiker (bijvoorbeeld Verizon). Deze informatie wordt over duizenden gebruikssessies verzameld en wordt als geheel geanalyseerd. Deze informatie is bijvoorbeeld nuttig om de prestaties van onze Alaris App bij te kunnen houden.
 1. Fotoproducten bestellen via WhatsApp
  • Beschrijving en reikwijdte van de gegevensverwerking
  • Met de Kodak Alaris Chat & Print-dienst op WhatsApp, biedt Kodak Alaris de eindklanten van zijn partners de mogelijkheid om fotoproducten te bestellen van zijn partners via WhatsApp. Als de eindklanten de overeenkomstige verklaring van instemming hebben gegeven, kunnen ze contact opnemen met Kodak Alaris via het WhatsApp-kanaal en afbeeldingen verzenden naar partners van Kodak Alaris voor verwerking. Wanneer afbeeldingen via WhatsApp worden overgedragen naar partners van Kodak Alaris, worden persoonsgegevens mogelijk verwerkt door WhatsApp, in de vorm van afbeeldingen. Kodak Alaris en zijn partners verzenden zelf geen persoonsgegevens naar WhatsApp. Bovendien verzenden zij ook geen telefoonnummers van eindklanten, waarmee zij in contact kunnen komen met Kodak Alaris, maar die al beschikbaar zijn via WhatsApp, en verzenden zij geen afbeeldingen of andere gegevens, zoals adresgegevens, van Kodak Alaris naar WhatsApp).

   Door in te stemmen om gebonden te zijn aan Kodak Alaris en zijn partners via WhatsApp, gaat de eindklant akkoord met het pad van doorgifte en de omschreven risico's. Kodak Alaris kan, als eigenaar van de dienst op WhatsApp, het telefoonnummer dat door de eindklant is verzonden, niet verwijderen. De verzonden afbeeldingen kunnen door Kodak Alaris worden verwijderen op verzoek van de eindklant. Zo niet, dan worden de verzonden afbeeldingen na 7 dagen automatisch verwijderd. De gebruiksvoorwaarden van WhatsApp zijn beschikbaar via: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#terms-of-service. Het privacybeleid van WhatsApp Inc. is hier beschikbaar: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.

   Andere persoonsgegevens worden tijdens het bestelproces niet overgedragen via WhatsApp. Voer alleen persoonsgegevens in WhatsApp in als u daarom wordt gevraagd.

  • Wettelijke basis, bezwaar en verwijdering
  • De communicatie tussen de eindklant en de partners van Kodak Alaris via WhatsApp is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de eindklant voor dit verzendproces. De wettelijke basis is Art. 6, lid 1 a) DSGVO/AVG. Kodak Alaris heeft geen invloed op de verzending naar WhatsApp, de opslag, verwijdering en algemene verwerking van deze gegevens op en via WhatsApp.

  • Met betrekking tot de bestelling verwerken de partners van of Kodak Alaris de gegevens van de eindklant op basis van een contract. De wettelijke basis van de verwerking is Art. 6, lid 1 b) DSGVO/AVG. Binnen de reikwijdte van de verwerking van bestellingen, geven de partners van Kodak Alaris de persoonsgegevens van de eindklant door naar de dienstleverancier die wordt ingezet voor het verwerken van fotobestellingen. De gegevens over deze bestelling (zoals naam, adres, telefoonnummer, betaalgegevens en afbeeldingsgegevens) worden opgeslagen met als doel de verwerking van de bestelling en het behandelen van mogelijke klachten en herhaalde bestellingen bij de partners, en worden daarna verwijderd. De opslagperiode voor persoonsgegevens die de partners van Kodak Alaris hanteren is maximaal 10 jaar, vanwege verplichtingen ten aanzien van belasting- en commerciële wetgeving. De opslagperiode start op 1 januari in het jaar na het jaar waarin de bestelling plaatsvond en eindigt 10 jaar later. De gegevens worden na die periode verwijderd
 1. Betalingsgegevens
  • Als u een product of dienst via de Alaris Apps aanschaft, dan kan een extern betaalsysteem, zoals Paypal worden gebruikt voor het verzamelen van de factuur- en financiële gegevens die ze nodig hebben om de betaling te innen. Dit kan uw postadres, e-mailadres en financiële informatie zijn. De betaalsystemen van onze externe partijen mogen niet-financiële informatie met ons delen ten aanzien van uw aankopen, zoals uw naam, afleveradres en de gekochte producten of diensten om uw bestelling te verwerken.
 1. Uw gegevens delen
 2. Uw persoonlijke gegevens worden niet verhuurd of verkocht aan derden. Kodak Alaris kan uw persoonlijke gegevens als volgt delen:

  • Bedrijven die namens ons werken: We gaan contracten aan met andere bedrijven voor het namens ons uitvoeren van ondersteunende zakelijke functies, waarvoor mogelijk beperkte toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig is. We eisen van deze bedrijven dat ze de gegevens uitsluitend gebruiken voor het leveren van de overeengekomen services; het is de bedrijven niet toegestaan de informatie aan een andere partij door te geven behalve als dat nodig is voor het leveren van deze services. Voorbeelden van ondersteunende zakelijke functies zijn het uitvoeren van bestellingen, het verwerken van coupons, prijzen en kortingen, het houden van enquêtes onder klanten en het beheer van informatiesystemen. We kunnen ook gecombineerde, niet-persoonlijke gegevens beschikbaar stellen aan bepaalde serviceproviders.
  • Dochterondernemingen van Kodak Alaris: We mogen uw informatie delen met andere bedrijven binnen de Kodak Alaris-groep voor het doel van verwerken, analyseren of opslaan van uw persoonlijke informatie of anderzijds noodzakelijk voor het leveren van de diensten aan u, met de eis dat ze uw persoonlijke informatie niet aan andere partijen mogen doorgeven voor marketingdoeleinden, of uw informatie mogen gebruiken in strijd met de expliciete keuzes die u heeft ingesteld. Als een van onze dochterondernemingen uw gegevens met ons deelt, zullen wij eveneens uw gegevens niet voor marketingdoeleinden doorgeven aan een andere partij of uw gegevens gebruiken op een manier die niet overeenkomt met de door u opgegeven keuzes.
  • Kodak Alaris App Partners: We kunnen een overeenkomst afsluiten met leveranciers van Partner App voor het leveren van afdrukmogelijkheden met behulp van ons netwerk van uitvoerders van Photo Services. Deze Partner Apps creëren fotoproducten en gebruiken Kodak Photo Services om fotoproducten te maken. Deze partners verstrekken ons informatie die wij nodig hebben om de bestelling te verwerken; waaronder naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bestelinformatie en productinformatie. In sommige gevallen kan onze fotoservice deze informatie voor de partner verzamelen om aan de partner te verstrekken. We kunnen uw gegevens delen met een partner, met de vereiste dat zij de gegevens niet voor marketingdoeleinden doorgeven aan een andere partij of uw gegevens gebruiken op een manier die niet overeenkomt met de door u opgegeven keuzes. Als een van onze partijen uw gegevens met ons deelt, zullen wij eveneens uw gegevens niet voor marketingdoeleinden doorgeven aan een andere partij of uw gegevens gebruiken op een manier die niet overeenkomt met de door u opgegeven keuzes. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende Partner App voor meer informatie daarover.
  • Bedrijfsoverdracht: Kodak Alaris behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens over te dragen in samenhang met de verkoop of overdracht van al onze activiteiten of activa of een deel daarvan. Als het bedrijf wordt verkocht of overgedragen, draagt Kodak Alaris dergelijk gegevens over aan de nieuwe eigenaar van het bedrijf. In bepaalde gevallen betekent dit dat de nieuwe organisatie u niet meer de services of producten kan leveren die Kodak Alaris verstrekte.
  • Handhaving van de wet: Kodak Alaris kan uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming doorgeven aan derden om een van de volgende redenen: de wet, een voorschrift of een gerechtelijk bevel naleven, meewerken aan overheidsonderzoeken, fraude helpen voorkomen en de rechten van Kodak Alaris of de dochterbedrijven van Kodak Alaris afdwingen of beschermen.
  • Met uw toestemming: In alle andere gevallen zal Kodak Alaris uw uitdrukkelijke instemming vragen voordat uw gegevens worden gedeeld met derden. Kodak Alaris kan bijvoorbeeld een gezamenlijke aanbieding of wedstrijd organiseren met een derde partij. In dat geval wordt u gevraagd of uw persoonlijke gegevens mogen worden gedeeld met die derde partij.
  • Merk op dat sommige van de aangesloten groepsmaatschappijen, dienstverleners en andere hierboven genoemde derden kunnen zijn gevestigd in gebieden die buiten de Europese Economische Ruimte vallen. Waar dit van toepassing is, zullen wij maatregelen treffen dat uw persoonlijke informatie beschermd wordt conform deze Privacyverklaring en de van toepassing zijnde plaatselijke wetgeving.

 1. Uw keuzes voor het ontvangen van berichten van ons
 2. Wanneer u een Kodak Alaris Photo-applicatie of Partner-applicatie gebruikt, kan Kodak Alaris u een e-mail of andere notificatie over uw bestellingen en in reactie op uw vragen toesturen, of indien anderzijds verplicht om de contractuele relatie met u te onderhouden.

  Voorts kunnen wij besluiten om u marketinge-mails en andere notificaties via uw mobiele telefoon toe te sturen over producten en diensten van de Kodak Alaris-groep die volgens ons voor u interessant kunnen zijn, maar zullen we voor dergelijke communicatie waar dit wettelijk verplicht is vooraf altijd uw toestemming vragen. U mag de inhoud van uw verklaringen te allen tijde inzien door een verzoek in te dienen via contactgegevens onder het gedeelte "Contact met ons opnemen" hieronder.

  U kunt te allen tijde aangeven om in de toekomst geen marketingberichten meer te willen ontvangen, en alle eventueel afgegeven verklaringen daaromtrent intrekken) door contact met ons op te nemen via het gedeelte "Contact met ons opnemen" hieronder of gebruik te maken van de functionaliteit in het laatste bericht dat u van ons ontvangen heeft.

 1. Informatie verwijderen
 2. U kunt Kodak Alaris vragen alle informatie te verwijderen die in de Alaris App is opgeslagen door contact op te nemen met de afdeling persoonsbescherming van Kodak Alaris. Zie het gedeelte 'Contact met ons opnemen' hieronder voor informatie. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende Partner App voor meer informatie over hoe u uw gegevens uit Partner Apps kunt laten verwijderen.

  Verwijderde gegevens kunnen tot 100 dagen blijven bestaan in onze back-upkopieën.

 1. De bescherming van uw gegevens
 2. Kodak Alaris implementeert allerlei administratieve, beheersmatige en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Kodak Alaris werkt met Internal Control Standards die specifiek betrekking hebben op het verwerken van persoonlijke gegevens. Deze omvatten bepaalde instellingen die de online verzamelde informatie helpen beveiligen.

  Medewerkers van Kodak Alaris zijn getraind om te werken conform deze instellingen en wij zorgen dat onze medewerkers op de hoogte zijn van onze Privacyverklaring, werkmethoden en richtlijnen. Hoewel wij ernaar streven om uw persoonlijke gegevens te beveiligen, moet u ook zelf stappen ondernemen ter bescherming van uw informatie. Wij raden u aan om alle voorzorgsmaatregelen te nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen terwijl u op internet bent. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende Partner App voor meer informatie over hoe u uw gegevens door hen beschermd worden.

  Hoewel wij op basis van zowel onze eigen internationale aanwezigheid als die van onze leveranciers uw persoonlijke gegevens in verschillende landen in de eerste plaats de Verenigde Staten en de Europese Unie kunnen opslaan en/of verwerken.  Wij verzekeren u dat alle faciliteiten, systemen en netwerken die wij gebruiken, gebruik maken van toepasselijke informatiebeveiliging en privacywaarborging en dat uw rechten en bijbehorende rechtsmiddelen altijd beschikbaar zijn, ongeacht de locatie van uw gegevens.

 1. Uw gegevens bijhouden
 2. U kunt een e-mail sturen aan het adres dat genoemd wordt in het gedeelte "Contact met ons opnemen" hieronder, met uw verzoek tot het wijzigen van de over u opgeslagen informatie of om een kopie van de persoonlijke informatie die we online over u hebben verzameld. Om uw privacy te beschermen is een identiteitsbewijs nodig. Raadpleeg het privacybeleid van de betreffende Partner App voor meer informatie over hoe u verouderde of onjuiste gegevens in de Apps kunt laten corrigeren.

 1. Uw rechten
 2. Conform de toepasselijke wetgeving heeft u het recht tot inzage en het opvragen van uw persoonlijke informatie die door Kodak Alaris opgeslagen is en deze informatie te wijzigen, te rectificeren, te exporteren of beschikbaar te maken of te verwijderen, of om legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking ervan. U hebt daarnaast het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit  Neem om van uw rechten gebruik te maken, of in geval van vragen over het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke informatie krachtens deze Privacyverklaring contact met Kodak Alaris op, zoals aangegeven onder het gedeelte "Contact met ons opnemen" hieronder.

 1. Contact met ons opnemen
 2. Als u meer wilt weten hoe het met uw privacy gesteld is wanneer u een Kodak Alaris-applicatie, partner applicatie of website gebruikt, stuur uw verzoek dan schriftelijk per reguliere post op naar:

  Kodak Alaris Inc.
  336 Initiative Drive
  Rochester, NY 14624
  Attn: Data Privacy Office

Of neem contact met ons op via email;data-privacy@kodakalaris.com


 


De afdeling Data Privacy van Kodak Alaris zal dan proberen om samen met u de problemen die u met deze verklaring hebt, op te lossen.

Het Bedrijf voldoet aan het EU-VS-privacy Shield kader zoals beschreven door het Amerikaanse ministerie van handel wat betreft het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens uit lidstaten van de Europese Unie. Het Bedrijf heeft verklaard zich te houden aan het Privacy Shield Privacy Principles op basis van Kennisgeving, Keuze, Aansprakelijkheid voor doorsturen van informatie, Beveiliging, Data-integriteit en Beperking van gebruiksdoeleinden, Toegang, en Verhaal, Handhaving en Aansprakelijkheid. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en voor inzage in de certificering van het bedrijf naar de Privacy Shield-website.

Het bedrijf werkt ook mee aan Direct Marketing Association Privacy Shield en de Safe Harbor-programma's. Meer informatie over hun programma's staat op https://thedma.org/resources/compliance-resources/privacy-shield-safe-harbor-guide/ Bovendien kunnen consumenten zich registreren of anderzijds contact opnemen met de DMA Privacy Shield-lijn via:

DMA

 Privacy Shield Line 
 1615 L Street NW, Suite 1100 
 Washington, DC 20036
 USA

Zoals verder uitgelegd staat in de Privacy Shield Principles, zal voor u ook een optie voor bindende arbitrage beschikbaar worden gesteld voor het indien van overige klachten die via andere wegen niet verholpen zijn.

Kodak Alaris behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen door een bijgewerkte verklaring te plaatsen op de help-pagina's.

© 2020 Kodak Alaris Inc. De handelsmerken Kodak en Kodak Moment en de huisstijl van Kodak worden gebruikt onder licentie van Eastman Kodak Company.