My KODAK MOMENTS Uygulaması, KODAK Kiosk Connect Uygulaması, KODAK MOMENTS HD Uygulaması, KODAK Create Uygulaması, KODAK Create Lite Uygulaması, KODAK MOMENTS Chat & Print Uygulaması, KODAK MOMENTS Uygulaması ve KODAK Photo Services için Gizlilik Beyanı.

Düzenlenme: 5 Şubat 2020 (ID: 2020_02_05)

Kodakmoments.com sitesi ile My KODAK MOMENTS,

KODAK Kiosk Connect, KODAK MOMENTS HD, KODAK Create, KODAK Create Lite ve

KODAK MOMENTS Chat & Print Uygulaması, KODAK MOMENTS Uygulaması ve KODAK Photo Services için Gizlilik Beyanı.

Kodak Alaris ve İştirakleri (müştereken “Kodak Alaris”), çevrimiçi gizliliğinizin korunmasına büyük önem vermektedir. Tarafımıza verdiğiniz tüm kişisel bilgileri emniyetli bir şekilde koruyacağımızı ve bu bilgileri yalnızca sizin tercih ettiğiniz şekilde kullanmak üzere gerekli tüm çabayı göstereceğimizi taahhüt etmekteyiz. Avrupa Ekonomi Alanı bölgesinde hizmetlerimiz Kodak Alaris Limited tarafından, Avrupa Ekonomi Alanı dışında kalan bölgelerde Kodak Alaris Inc. (Her biri ayrı ayrı “Kodak Alaris”tir) tarafından sağlanmaktadır.

Bu Gizlilik Beyanını, hem Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (CCPA) hem de AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ile uyumluluğu sürdürmek üzere güncelledik.

Özetle:

 • İlişkimizi sürdürmek ve size aşağıda belirtilen hizmetleri sağlamak amacıyla, sizden kişisel bilgiler toplamamız gerekmektedir. Bu bilgileri yalnızca burada açıklanan amaçlarla kullanacağız ve söz konusu hizmetleri bu bilgiler olmadan sağlayamayabiliriz. Bilgilerinizi ancak bu konuda yasal bir dayanağımız olduğunda toplayacak ve işleyeceğiz. Yukarıda açıklanan bilgilerin toplanması ve kullanılmasındaki bu yasal dayanak, ilgili özel bilgilere ve bu bilgileri topladığımız bağlama bağlı olacaktır. Bununla birlikte, normalde yalnızca bize bunu yapmamız konusunda onay verdiğinizde, sizinle bir sözleşmeyi yerine getirmek için kişisel bilgilere ihtiyaç duyduğumuzda ya da işlemler meşru çıkarlarımıza uygun olduğunda ve sizin veri koruma çıkarlarınız ya da temel hak ve özgürlüklerinizle geçersiz kılınmadıkça sizden kişisel bilgiler toplayacağız. Bazı durumlarda, sizden kişisel bilgi toplamak üzere yasal bir yükümlülüğümüz de olabilir ya da bunun dışında kişisel bilgilere sizin veya diğer kişilerin önemli çıkarlarını korumak için ihtiyaç duyabiliriz (örneğin, Hizmet ile bağlantılı olarak olası bir aykırılığı önlemek, araştırmak ya da belirlemek ya da yasal yükümlülüklere uymak amacıyla).
 • Genel olarak, kişisel bilgileriniz daha fazla ihtiyaç duyulmadığında, örneğin bir sipariş yerine getirildikten sonra, sistemlerimizden gereken süre içinde silinecektir.
 • Kişisel bilgilerinizi satmamaktayız ve satmayacağız. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi, bizim için veri işleyen ve birlikte bir Veri Koruma Sözleşmesi oluşturduğumuz kuruluşlar haricinde herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmayacağız. Aşağıda özel ayrıntıları görebilirsiniz.
 • Bilgilerinizin işlenmesinde, kişisel verilerinizi üçüncü bir ülkede bulunan bir kuruluşa aktarmamız gerekebilir. Bu türden aktarımları yalnızca gizliliğiniz ile temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasına ilişkin olarak uygun korumaların temin edilmesine yardımcı olmak üzere işlemciler/hizmet sağlayıcılar ile Standart Sözleşmeye Dayalı Veri Koruma Maddelerini yürürlüğe koyduğumuz hallerde gerçekleştireceğiz.
 • Ayrıca, size elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin bir kopyasını vermemizi talep edebilirsiniz.
 • Elimizde bulunan kişisel verilerinize erişmeyi ve bu verilerin düzeltilmesini talep etme veya belli durumlarda, verilerinizi silmemizi veya verilerinizi işlemeyi kısıtlamamızı talep etme ya da verilerin daha başka işlemlerde kullanılmasına itiraz etme hakkına sahipsiniz. Bu, önceki 12 ay boyunca toplanan kişisel bilgileri içerebilir. Bununla birlikte, bilgilerinizin tarafımızdan işlenmesine itiraz etmeniz ya da bunu kısıtlamanız halinde, bu durum talep ettiğiniz hizmetleri size sağlamamızı ve/veya sizinle olan sözleşmemizi yerine getirmemizi engelleyebilir.
 • Yasalar kapsamındaki haklarınızı kullanmanızdan ötürü size karşı hiçbir zaman ayrımcılık göstermeyeceğiz.
 • Bir düzenleyici kuruma şikayette bulunma hakkına sahipsiniz
  Lütfen bu tür taleplerinizi aşağıdaki adresten Veri Koruma Sorumlumuza (DPO) yöneltin:

  dpo@kodakalaris.com -veya- Veri Koruma Sorumlusu

  Kodak Alaris Inc.
  336 Initiative Drive
  Rochester, NY 14624
  ABD

Bu Bildirimin Kapsamı

Bu Gizlilik Bildiriminin amacı; sizi My KODAK MOMENTS Uygulaması, KODAK Kiosk Connect Uygulaması, KODAK MOMENTS HD Uygulaması, KODAK Create Uygulaması, KODAK Create Lite Uygulaması, KODAK MOMENTS Uygulaması, (“Alaris Uygulaması veya Alaris Uygulamaları”), MKC Uygulaması, KODAK MOMENTS.COM web Uygulaması, Kodak Moment Apple TV Uygulaması veya KODAK Photo Services Fulfillment kullanan Ortak uygulamalar (“Ortak uygulamalar veya Ortak Uygulamaları”) kullanırken tarafımızca toplanan kişisel bilgiler hakkında bilgilendirmektir. İşbu Gizlilik Bildirimi ayrıca, bu bilgilerin kullanımına ilişkin seçeneklerinizi de açıklamaktadır.

Kişisel Bilgileriniz Tarafımızdan Nasıl Elde Edilir ve Kullanılır?

Kodak Alaris'in kişisel bilgilerinizi toplamadaki birincil amaçları:

 • Alaris Uygulamalarının ve Ortak Uygulamaların kullanımını daha eğlenceli ve özel hale getirmek,
 • İletişim süreçlerini sizin ilgi alanlarınıza uyarlamak ve
 • Sizin gibi tüketicilerin tercihlerine bağlı olarak yeni ürün ve hizmetlerin gelişimine katkı sağlamaktır.

Tarafımızdan toplanan kişisel bilgi türleri ve bunların kullanılma şekli şöyledir.

 1. Alaris Uygulamalarını Yüklerken Toplanan Bilgiler

Sizden topladığımız kişisel bilgiler, size hizmet sunmamızı desteklemek üzere kullanılmaktadır. Alaris Uygulamaları; dijital içeriklerinizi sosyal uygulamalarda kullanmanız (mesaj olarak görüntüleri göndermek gibi), depolama işlemlerinizi gerçekleştirebilmeniz veya görüntüler üzerinde düzenlemeler yapmanız için Kodak Alaris sunucusuna, eve gönderilecek ürünlere yönelik merkezi fotoğraf laboratuarındaki işlem için Kodak Alaris sunucusuna, Kodak Alaris Picture kiosk'a, Kodak Alaris tarafından çalıştırılan sunuculara veya servis sunucularına resimleri göndererek, mobil cihazınızdaki erişilebilir görüntülerden fotoğraf ürünleri oluşturmanıza yardımcı olan mobil uygulamalardır. Alaris Uygulamalarını indirmeniz durumunda, Kodak Alaris bu Bildiri içeriğinde belirtilen şekilde bilgilerinizi toplayacak ve işleyecektir. Kodak Alaris Uygulamaları, mobil cihazınızda aşağıdaki izinlere gerek duyabilir:

APPLE iOS kullanıcıları

İzin Türü

Kodak Alaris ile paylaşılan bilgiler

Bilgilerin tarafımızdan kullanılma şekli

Konum Hizmetleri

Cihazınızın nerede olduğu bilgisi.

Konum bilgileri sipariş işlemini tamamlayabileceğiniz, yakınınızdaki perakende mağazaları aramak için kullanılır.

Anlık Bildirimler

Cihazınız için benzersiz, Alaris Uygulamasına özel, bir tanımlayıcı

Bu, Alaris Uygulaması çalışmadığında da cihazınıza Alaris Uygulaması mesajları göndermek için kullanılır.

Fotoğraflar

Mobil aygıtınızda seçtiğiniz resimler, resim adları, bulundukları klasörlerin adları.

Resimler ve ilişkili veriler fotoğraf ürünlerinizin oluşturulmasında kullanılır.

Facebook

Mobil aygıtınızda seçtiğiniz resimler ve resimlerinin adları.

Resimler ve ilişkili veriler fotoğraf ürünlerinizin oluşturulmasında kullanılır.

Kamera

Cihaz kamerasını kullanma özelliği.

Resimler ve ilişkili veriler fotoğraf ürünlerinizin oluşturulmasında kullanılır.

Mikrofon

Cihaz mikrofonunu kullanma özelliği.

Video oluşturma esnasında ses kullanılabilir.

ANDROID kullanıcıları

İzin Türü

Kodak Alaris ile paylaşılan bilgiler

Bilgilerin tarafımızdan kullanılma şekli

Konum Bilgileriniz - Yaklaşık (Ağ tabanlı) ve Cine (GPS ve Wi-Fi tabanlı)

Cihazınızın nerede olduğu bilgisi.

Konum bilgileri sipariş işlemini tamamlayabileceğiniz, yakınınızdaki perakende mağazaları aramak için kullanılır.

INTERNET

Çevrimiçi ürünlerin oluşturulması ve Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler için aşağıdaki bölümlere bakın.

Aşağıdaki bölümlere bakın.

Harici Depolamayı Okuma

Görüntüler, adları ve klasörleri.

Seçmeniz için görüntüleri size göstermek ve fotoğraf ürünleri oluşturmak için kullanılır.

Harici Depolamaya Yazma

Herhangi bir bilgi toplanmaz.

Alaris Uygulamasını yeniden başlattıktan sonra Alaris Uygulamasında kaldığınız yerden devam edebilmeniz için oturum kimlik verilerini yazarız.
Daha sonraki kullanımlarda daha hızlı seçim olanağı sağlamak için görüntüleriniz hakkında özet bilgi yazarız.
Siparişlerinizin geçmişini yazarız.

Ağ ve Wi-Fi veya Wi-Fi Çok Noktaya Yayın Erişim ve Durumu Değiştirme

Herhangi bir bilgi toplanmaz.

Düzgün ağ bağlantısını kontrol etmek ve gerektiğinde değiştirmek için kullanılır.

Güç Yönetimi – Uyanma Kilidi

Herhangi bir bilgi toplanmaz.

Mobil aygıtın bir kiosk veya Kodak Alaris sunucusuna bağlıyken kapanmasını engellemek için kullanılır.

Anlık Bildirimler

Cihazınız için benzersiz, Alaris Uygulamasına özel, bir tanımlayıcı.

Bu, Alaris Uygulaması çalışmadığında da cihazınıza Alaris Uygulaması mesajları göndermek için kullanılır.

Kamera

Herhangi bir bilgi toplanmaz.

Kiosk ile bağlantı sağlamak ve kendi fotoğraf ürünlerinizi oluşturmak üzere QR kodunu okumak için kullanılır.

Telefon Durumunu Okuma

ID IMEI numarasının geri alınamaz, şifrelenmiş SHA256 sağlaması benzersiz bir kimlik oluşturmak için kullanılır ancak, verilerin alındığı aygıtı belirlemek için kullanılamaz.

Alaris Uygulamasını kullanmanızı değerlendirmek için kullanılır.

Mikrofon

Cihaz mikrofonunu kullanma özelliği.

Video oluşturma esnasında ses kullanılabilir.

WINDOWS & WINDOWS Telefon kullanıcıları:

İzin Türü

Kodak Alaris ile paylaşılan bilgiler

Bilgilerin tarafımızdan kullanılma şekli

Konum Bilgileriniz - Yaklaşık (Ağ tabanlı) ve Fine (GPS ve Wi-Fi tabanlı)

Cihazınızın nerede olduğu bilgisi.

Konum bilgileri sipariş işlemini tamamlayabileceğiniz, yakınınızdaki perakende mağazaları aramak için kullanılır.

INTERNET

Çevrimiçi ürünlerin oluşturulması ve Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler için aşağıdaki bölümlere bakın.

Aşağıdaki bölümlere bakın.

Harici Depolamayı Okuma

Görüntüler, adları ve klasörleri.

Seçmeniz için görüntüleri size göstermek ve fotoğraf ürünleri oluşturmak için kullanılır.

Harici Depolamaya Yazma

Herhangi bir bilgi toplanmaz.

Alaris Uygulamasını yeniden başlattıktan sonra Alaris Uygulamasında kaldığınız yerden devam edebilmeniz için oturum kimlik verilerini yazarız.
Daha sonraki kullanımlarda daha hızlı seçim olanağı sağlamak için görüntüleriniz hakkında özet bilgi yazarız.


Siparişlerinizin geçmişini yazarız.

Ağ ve Wi-Fi Erişimi

Herhangi bir bilgi toplanmaz.

Uygun ağ bağlantısını kontrol etmek için kullanılır.

Güç Yönetimi – Uyanma Kilidi

Herhangi bir bilgi toplanmaz.

Mobil aygıtın bir kiosk veya Kodak Alaris sunucusuna bağlıyken kapanmasını engellemek için kullanılır.

Anlık Bildirimler

Cihazınız için benzersiz, Alaris Uygulamasına özel, bir tanımlayıcı.

Bu, Alaris Uygulaması çalışmadığında da cihazınıza Alaris Uygulaması mesajları göndermek için kullanılır.

Telefon Durumunu Okuma

ID IMEI numarasının geri alınamaz, şifrelenmiş SHA512 sağlaması benzersiz bir kimlik oluşturmak için kullanılır ancak, verilerin alındığı aygıtı belirlemek için kullanılamaz.

Alaris Uygulamasını kullanmanızı değerlendirmek için kullanılır.

 

 1. Ortak Uygulamalar Yüklendiğinde Toplanılan ve Kullanılan Bilgiler
 2. Ortak uygulaması yüklenirken Kodak Alaris tarafından bilgi toplanmaz. Ortağın hangi bilgileri topladığını öğrenmek için lütfen Ortak uygulamasının gizlilik politikasına bakın.

 1. Çevrimiçi Bir Ürün Oluştururken veya Sipariş Ederken Toplanılan ve Kullanılan Bilgiler
  • Siz baskı işlemi sırasında bir fotoğraf ürünü üzerinde çalışırken Alaris Uygulaması, bir Kodak Alaris sunucusunu kullanır. Uygulamayı kullanarak fotoğraf ürünleri üzerindeki işinize devam edebilmeniz için, mobil aygıtınızda yerel olarak bir Kodak Alaris oturum kimliği depolanır. Uygulamayı yeniden başlattığınızda bu bilgiler silinir. Sipariş verildikten sonra oturum bilgileri silinir.
  • Siz bir fotoğraf ürünü üzerinde çalışırken seçilen her fotoğrafa ilişkin şu bilgiler de Kodak Alaris’e gönderilir: fotoğraf görüntüsü ve görüntü dosyasında bulunan ilişkili görüntü etiketleri. Bu bilgiler, Kodak Alaris'te geçici olarak tutulur ve takip eden herhangi bir etkinlik olmayan 2 gün içinde veya Alaris Uygulamasını yeniden kullanmaya başladığınızda silinir. Mevcut siparişinizi desteklemek ve gelecekteki bir siparişi tekrarlamanıza izin vermek için bu bilgiler, bir fotoğraf ürününün bastırılması sırasında geçici olarak Kodak Alaris'te saklanır. 30 gün sonra silinir. Bir fotoğraf ürününü saklama ve paylaşma sırasında bilgiler, geçici olarak Kodak Alaris'te saklanır ve saklayıp paylaştığınız fotoğraf ürününü sildiğinizde, bunlar da silinir.
  • Bir fotoğraf ürününü bastırmak üzere gönderirken, Alaris Uygulaması, tanımlama bilgilerini vermenizi isteyebilir. Bu veriler, adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi içerebilir. Bu veriler, fotoğraf ürününüzle ilişkilendirilir ve ardından sipariş tamamlandıktan veya iptal edildikten 6 ay sonra silinir.
  • Ortak uygulamaları kullanılırken Kodak Alaris görüntüleri, sipariş bilgisini ve adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı ve e-posta adresinizi içerebilecek veriler toplar. Bu veriler, fotoğraf ürününüzle ilişkilendirilir ve ardından sipariş tamamlandıktan veya iptal edildikten 6 ay sonra silinir.
 1. Hesap Oluşturduğunuzda Toplanılan ve Kullanılan Bilgiler
  • Sosyal özelliklere sahip olan hizmetlerimiz gibi bazı hizmetlerimizi kullanabilmeniz için Alaris Hesabı oluşturmanız gerekebilir. Hesap oluşturduğunuzda adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya kredi kartınız gibi kişisel bilgilerinizi isteyebiliriz. Ayrıca, adınızı içerebilecek ve paylaşmak istediğiniz fotoğrafları ve metinleri seçebileceğiniz herkes tarafından görülebilir bir profil oluşturmanızı da isteyebiliriz.
  • Bazı hizmetlerimiz üçüncü parti sosyal medya ağlarında (Facebook hesabınızın hizmetlerimiz ile ilişkilendirilmesi, arkadaşlar ve kişiler listelerin, doğum günü cinsiyet ve benzeri profil bilgilerinin uygulamalar arasında paylaşılması gibi) saklanılan bilgileri kullanarak hesap oluşturmanıza veya ayarlamanıza olanak sağlayabilir. Üçüncü parti hizmetler aracılığı ile topladığımız bilgiler, ilgili üçüncü parti uygulamalardaki hesap ve gizlilik ayarlarınıza, üçüncü parti uygulamaların gizlilik ilkelerine göre belirlenir. Bu nedenle ilgili ilkeleri kontrol etmeniz ve tercihlerinize göre ayarlarınızı yapılandırmanızı öneririz.
  • Hesap oluşturduğunuzda topladığımız bilgileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanırız:
   • Ürünlerimizi ve hizmetlerimizi size istediğiniz kişiselleştirmeler ile sunmak,
   • Hizmetlerimizin sunduğu işlevselliği paylaşımlı olarak kullanabilmenizi (mümkün olduğu ortamlarda) ve diğer kullanıcılar ile etkileşimde bulunabilmenizi sağlamak,
   • Hangi kullanıcıların sizi takip edebileceğini seçmenize olanak sunmak ve diğer kullanıcıları takip edebilmenizi sağlamak,
   • Talep ve isteklerinizi yerine getirebilmek,
   • Siparişinizi yerine getirebilmek,
   • Kendi ürünlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında ilginizi çekebilecek olanları hakkında e-posta ve SMS yolu ile sizlere bilgiler sunmak (yasal olarak gerekli olan yerlerde izniniz alınarak).
 1. Sosyal Özelliklerimiz Kullanıldığında Toplanan ve Kullanılan Bilgiler
 2. Alaris Hesapları, diğerleriyle metin ve görüntüler paylaşmanıza izin veren sosyal özellikler içerebilir. Bu tarz içerikler sizin tarafınızdan dilediğiniz zaman silinebilir. Bu özellikler üzerinden paylaşılan içerikler sadece takipçileriniz tarafından görüntülenebilir. İnsanlar sizi aşağıdaki yollarla takip edebilirler: (a) özel moda ayarlanmış hesaplar için, takip talebinde bulunanları onaylamanız gerekir veya (b) hesabınızı özel moda ayarlamadıysanız, izi ekran adı veya e-posta adresine göre aratan herkes sizi takip edebilir.

  Takipçiler aşağıdakileri görüntüleyebilir:

  1. Ekran adı (genellikle Adı/Soyadı)
  2. Profil resmi (kullanıcı kendine bir tane seçtiyse)
  3. Takipçileriniz ve takip ettiğiniz kişiler
  4. Paylaştığınız dijital varlıklarınız
  5. Takipçiler, e-posta adresini, ödeme bilgilerini ve posta adreslerini göremezler.

  Alaris Hesabınızda belirlediğiniz görünürlük ayarlarında ve paylaşım ayarları ile belirlediğiniz seçimlerinize riayet ederiz. İlgili seçimlerinizi dikkatlice yapmanızı öneririz.

  Sosyal özellikli hizmetlerimizi kullanmaya karar verirseniz, kişisel bilgileriniz bir bulut saklama ortamında (üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları tarafından çalıştırılan sunucular da dahil olmak üzere) saklanılır. Biz ve bağlı şirketlerimiz o ortamdan ilgili bilgileri alarak talep ettiğiniz hizmeti sunar, kalite güvencenizi sağlar ve teknik çalışmalar doğrultusunda kullanırız. Avrupa Birliği tarafından yeterli görülmeyen düzeyde veri koruması sunulan ülkelerden bilgilerinize erişim sağlanabiliyor olsa da, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

 1. Alaris Uygulamalarının Otomatik Olarak Topladığı Bilgiler ve İlgili Bilgilerin Kullanımı
  • Kurulum sırasında Alaris Uygulaması kullanımınızın takibine ilişkin verilerin kaydı için onayınız istenebilir. Bu veriler Tanımlama Bilgileri ve web işaretleri biçiminde kaydedilir. Alaris Uygulamaları kullanımınızı izlemek için bir web analiz hizmeti kullanmaktayız. Kullanım takibi amaçlı performans tanımlama bilgilerinin kullanılmasına izin vermezseniz, analytics işlevi bilgi toplamaz.
  • Tanımlama Bilgileri: Alaris Uygulaması tarafından mobil aygıtınızda aşağıdaki amaçlar ile depolanan küçük bilgi parçalarıdır.
  • Kodak Alaris “kesinlikle gerekli tanımlama bilgileri” öncelikle aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kullanılır:

   • Site bilgilerini ve bilgisayarınızda görüntülenen resimleri yönetmek ve sunmak;
   • İlgi alanlarınıza özel bilgiler vermek ve
   • Alışveriş sepeti ekranında olduğu gibi resimleri fotoğraf ürünleriyle ilişkili şekilde yönetmek.

   Alaris Uygulamalarımız bir internet analiz hizmeti olan Localytics'i kullanır. Onay vermeniz durumunda Localytics, Alaris Uygulamasının, kullanıcılar tarafından Alaris Uygulamasının kullanılma şeklini analiz etmesine yardımcı olmak için, mobil aygıtınızda bulunan metin dosyaları olan "performans tanımlama bilgilerini" kullanır. Alaris Uygulamasını kullandığınızda ilgili tanımlama bilgileri oluşturulur, Localytics tarafından ABD’de yer alan sunuculara iletilir ve orada saklanılır. Bu ülke, Avrupa Birliği tarafından yeterli veri güvenliğini sunmayan bir ülke olarak görülmektedir. Localytics’in bu bilgileri sadece Kodak Alaris adına Alaris Uygulaması operatörü tarafından Alaris Uygulaması kullanımınızı değerlendirmek, Alaris Uygulaması etkinliğine yönelik raporlar derlemek ve Kodak Alaris Uygulaması operatörlerine Alaris Uygulaması etkinliği ve İnternet kullanımıyla ilgili hizmetler sağlamak amacıyla kullanmasını sağlayacak gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

   Bazı Alaris uygulamaları, uygulamayı kullanımınıza ilişkin bilgileri aktaran Twitter inc.nin web analizi hizmeti olan Fabric'i de kullanır. Fabric, Alaris uygulamasını kullanımınıza ilişkin bilgiler ve istatistikler ile çökme verilerini toplar. Bu bilgiler size ait kişisel bilgileri içermez ve bizim tarafımızdan uygulamayı geliştirmek amacıyla kullanılır.

   Alaris Uygulamasının kurulum ekranından uygun ayarlama seçimini kaldırarak, Localytics ve Fabric kullanımını engelleyebilirsiniz.

  • Web İşaretçileri: Alaris Uygulamaları birçok ekrana küçük "takip grafikleri" veya "işaretçiler" de koyabilir. Bu işaretçileri, tanımlama bilgileriyle bağlantılı olarak kullanım tarihi ve saati, işletim sistemi türü (iOS veya Android gibi) ve Internet servis sağlayıcısının alan adı (Verizon gibi) dahil, ancak bunlarla sınırlı olmayan Alaris Uygulaması kullanımına ilişkin verileri toplamak için kullanmaktayız. Bu bilgiler, binlerce Alaris Uygulaması kullanımına ilişkin toplanmakta ve bir bütün olarak analiz edilmektedir. Bu bilgiler örneğin, Alaris Uygulamamızın performansının takibi gibi amaçlar için kullanılır.
 1. Fotoğraf ürünlerinin sipariş edilmesinde WhatsApp kullanıldığında
  • Veri işlemenin açıklaması ve kapsamı
  • WhatsApp üzerindeki Kodak Alaris Chat & Print hizmetiyle, Kodak Alaris iş ortaklarının son müşterilerine, WhatsApp üzerinden iş ortaklarından fotoğraf ürünleri sipariş edebilme olanağı sağlamaktadır. Son müşteriler, ilgili onay beyanını vermiş olmaları kaydıyla, kendi WhatsApp kanalları üzerinden Kodak Alaris ile iletişime geçebilir ve Kodak Alaris iş ortaklarına işlenmek üzere görüntüler gönderebilirler. Görüntüler WhatsApp üzerinden Kodak Alaris’in iş ortaklarına iletildiğinde, görüntü biçimindeki kişisel veriler WhatsApp tarafından işlenebilir. Kodak Alaris ve iş ortakları, WhatsApp’a kendileri herhangi bir kişisel veri iletmemektedir (son müşterilerin Kodak Alaris ile ilk başta iletişime geçmesine olanak sağlayan, fakat WhatsApp’ta zaten bulunan telefon numaralarını iletmemekte ya da Kodak Alaris’ten WhatsApp’a görüntü ya da adres verisi gibi diğer verileri göndermemektedir).

   Kodak Alaris ve iş ortakları tarafından sizinle WhatsApp üzerinden iletişime geçilmesini kabul ederek, son müşteri iletim yolu ile ilgili açıklanan riskleri kabul eder. Kodak Alaris, WhatsApp üzerindeki hizmetin sahibi olarak, son müşteri tarafından iletilen telefon numarasını silemez. İletilen görüntüler son müşterinin talebi üzerine Kodak Alaris tarafından silinebilir. Aksi takdirde, iletilen görüntüler 7 gün sonra silinecektir. WhatsApp’ın kullanım şartları https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#terms-of-service adresinde bulunabilir. WhatsApp Inc.’nin gizlilik politikası şu adreste bulunabilir: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy.

   Sipariş süreci esnasında WhatsApp üzerinden diğer kişisel veriler iletilmez. Lütfen sizden istenmeden herhangi bir kişisel bilginizi WhatsApp’a girmeyin.

  • Yasal dayanak, itiraz ve silme
  • Son müşteri ile Kodak Alaris’in iş ortakları arasında WhatsApp üzerinden sağlanan iletişim son müşterinin bu iletim sürecine açık rızasına dayanır; yasal dayanak: Madde 6 paragraf 1 a) DSGVO/GDPR. Kodak Alaris’in, WhatsApp’a iletim, bu verilerin WhatsApp üzerinde saklanması, WhatsApp’tan silinmesi ve WhatsApp üzerinde genel olarak işlenmesi üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

  • Sipariş ile ilgili olarak, Kodak Alaris’in iş ortakları, son müşterinin verilerini sözleşmeyi esas alarak işler; verilerin işlenmesi için yasal dayanak: Madde 6 paragraf 1 b) DSGVO/GDPR. Sipariş işleme kapsamında, Kodak Alaris’in iş ortakları, son müşterilerin kişisel verilerini fotoğraf siparişlerinin işlenmesi için kullanılan hizmet sağlayıcılara aktarır. Bu siparişle ilgili veriler (ad, adres, telefon numarası, ödeme verileri ve resim verileri gibi) siparişin işlenmesi amacıyla ve olası şikayetlerin ve tekrarlanan siparişlerin iş ortakları ile ele alınması amacıyla saklanır ve ardından silinir. Kişisel veriler için Kodak Alaris’in iş ortaklarındaki saklama süresi, vergi ve ticari yasa yükümlülükleri nedeniyle 10 yıla kadar olacaktır (bir sipariş verilmiş ise). Saklama süresi, siparişin ardından 1 Ocak’ta başlar ve 10 yıl sonra sona erer. Veriler bu süreden sonra uygun biçimde silinecektir.
 1. Ödeme Bilgileri
  • Alaris Uygulamaları aracılığı ile bir ürün ya da hizmet aldığınızda, üçüncü parti bir ödeme hizmetleri sağlayıcısı (Paypal vb.) gerekli olan fatura ve mali bilgilerini toplayabilir. Bu bilgilere posta adresiniz, e-posta adresiniz ve mali bilgileriniz dahil olabilir. Üçüncü parti ödeme hizmeti sağlayıcıları, mali bilgileriniz dışında alış verişleriniz ile ilgili bilgilerinizi, adınızı, teslimat adresinizi ve satın alınan öğeler bilgilerini dilediğiniz hizmetlerin sağlanabilmesi için paylaşabilirler.
 1. Bilgilerinizin Paylaşımı
 2. Kişisel bilgileriniz hiçbir üçüncü şahsa kiralanmaz veya satılmaz. Kodak Alaris, kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtildiği gibi paylaşabilir:

  • Adımıza çalışan şirketler: Bizim adımıza iş destek fonksiyonları yürüten diğer şirketlerle anlaşmalı olarak çalışmaktayız ve bu süreç söz konusu şirketlerin kişisel verilerinize sınırlı olarak erişmesini gerektirebilir. Bu şirketlerin bilgileri, yalnızca üzerinde anlaşılan hizmetleri sağlamak üzere kullanması şart koşulmakta olup, bilgilerin bu hizmetlerin sağlanması amacı dışında başka şahıslara aktarılması yasaktır. Bu iş destek fonksiyonlarına örnek olarak sipariş işlemleri, kupon işlemleri, ödül ve indirim işlemleri, müşteri anketi düzenleme ve bilgi sistemleri yönetimi verilebilir. Aynı zamanda belirli hizmet sağlayıcılara da toplu halde kişisel olmayan bilgiler sağlayabiliriz.
  • Kodak Alaris'in İştirakleri: Kodak Alaris grubu bünyesindeki diğer şirketler ile bilgilerinizi analiz, işleme ve saklama amacı ile ya da sizlere gerekli olması durumunda hizmet sunabilme amacıyla paylaşabiliriz. Bu paylaşım sonucu bilgileriniz, farklı taraflara pazarlama amacı ile paylaşılamaz ya da istekleriniz dışında kullanılamaz. Bununla birlikte, İştiraklerden biri bilgilerinizi bizimle paylaşırsa, bilgilerinizi pazarlama maksadıyla başka bir şahsa aktarmaz veya belirtmiş olduğunuz tercihler dışında kullanmayız.
  • Kodak Alaris Uygulama Ortakları: Ortak App Uygulaması sağlayıcılarımızla anlaşma yaparak Photo Services Fulfilment ağımızı kullanarak fotoğraf bastırma olanağı sağlayabiliriz. Bu Ortak App Uygulamaları fotoğraf ürünleri oluşturur ve fotoğraf ürünlerini oluşturmak için Kodak Photo Services kullanır. Bu ortaklar, siparişi tamamlamak için gerekli bilgileri bize iletirler; bunlar arasında ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, sipariş bilgileri ve ürün bilgileri yer alır. Bazı durumlarda fotoğraf hizmetimiz bu bilgileri ortağımız için toplayabilir ve kendilerine iletir. Pazarlama amacıyla başka bir şahsa aktarılmaması ya da belirtmiş olduğunuz tercihlerin dışında kullanılmaması koşuluyla, bilgilerinizi herhangi bir ortak ile paylaşabiliriz. Bununla birlikte, ortaklardan biri bilgilerinizi bizimle paylaşırsa, bilgilerinizi pazarlama maksadıyla başka bir şahsa aktarmaz veya belirtmiş olduğunuz tercihler dışında kullanmayız. Ayrıntılar için lütfen İlgili Ortak Uygulamasının gizlilik politikasına bakın.
  • İş Devirleri: Kodak Alaris, bilgilerinizi işletmemizin veya varlıklarımızın tümünün veya bir kısmının satılması ya da devredilmesiyle bağlantılı olarak aktarma hakkını saklı tutar. İş satılırsa veya devredilirse, Kodak Alaris bu bilgileri yeni iş sahibine iletecektir. Bazı durumlarda bu, yeni kuruluşun size Kodak Alaris tarafından sağlanan hizmet veya ürünleri sağlamaya devam edemeyeceği anlamına gelebilir.
  • Hukuki Yaptırım: Kodak Alaris, şu nedenlerin herhangi biri sebebiyle kişisel bilgilerinizi izniniz olmadan üçüncü şahıslara ifşa edebilir: Yasalara, mevzuata veya mahkeme kararına uymak, Resmi tahkikat işbirliğinde bulunmak, dolandırıcılığı önlemeye yardımcı olmak veya Kodak Alaris'in ya da yan kuruluşlarının haklarını kullanmak veya korumak.
  • İzniniz ile: Diğer tüm durumlarda, Kodak Alaris bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmadan önce açık izninizi alacaktır. Örneğin, Kodak Alaris üçüncü bir şahısla ortak bir teklif veya yarışma yürütebilir ve size, kişisel bilgilerinizin bu söz konusu üçüncü şahısla paylaşılıp paylaşılamayacağı sorulur.
  • Grup şirketleri dahilindeki bazı iştiraklerimizin, hizmet sağlayıcıların ya da üçüncü tarafların Avrupa Ekonomi Alanı bölgesi merkezli olmadığını lütfen dikkate alın. Ancak durum böyle olduğunda kişisel bilgilerinizin güvenliğini bu Gizlilik Bildirimi ve yürürlükteki yerel yasalar uyarınca koruyacağız.

 1. Bizden Bildirim Almaya İlişkin Tercihleriniz
 2. Bir Kodak Alaris Fotoğraf Uygulaması veya Ortak Uygulaması kullanılırken Kodak Alaris size siparişleriniz hakkında ve sorularınızın cevaplarını içeren veya tarafınızla kurulan sözleşme ilişkisi açısından gerekli hizmeti sağlama amacıyla bir e-posta veya diğer türde bir bildirim gönderebilir.

  E-posta veya diğer bildirim araçları aracılığı ile pazarlama içerikli ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz Kodak Alaris ürün ve hizmetleri hakkında bilgileri mobil cihazınıza gönderebiliriz, ancak yasal olarak izin alınmasının gerekli olduğu durumlarda izniniz alınmadan bu işlem gerçekleştirilmez. Aşağıdaki “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” bölümünde belirtilen iletişim bilgileri ile bize ilgili bir ileti göndererek vermiş olduğunuz onay beyanlarının yazılı hallerine erişebilirsiniz.

  Aşağıdaki “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” bölümünde belirtilen adres ya da bizden aldığınız son iletinin içeriğindeki işlev aracılığıyla bizimle iletişime geçerek pazarlama amacı ile ilgili iletilerin paylaşımını engelleyebilir, vermiş olduğunuz izinleri ileriye yönelik olarak geri alabilirsiniz.

 1. Bilgileri Nasıl Kaldırabilirsiniz?
 2. Kodak Alaris'ten, gizlilik ofisimize bildirim yaparak Kodak Alaris tarafından saklanan tüm Alaris Uygulaması verilerinizi silmesini talep edebilirsiniz. Ayrıntılar için aşağıdaki "Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?" bölümüne bakın. Ortak Uygulamalarından verilerinizi nasıl sildirebileceğiniz hakkında ayrıntılar için lütfen İlgili Ortak uygulamasının gizlilik politikasına bakın.

  Silinen veriler, 100 güne kadar yedek kopyalarda kalmaya devam edebilir.

 1. Bilgilerinizin Korunması
 2. Kodak Alaris, kişisel bilgilerinizin korunmasına yardımcı olacak bir dizi idari, yönetimsel ve teknik güvenlik önlemi uygulamaktadır. Kodak Alaris, özellikle kişisel bilgilerinizin muhafaza edilmesini ele alan Dahili Kontrol Standartlarına sahiptir. Bunlar çevrimiçi olarak elde etmiş olduğumuz bilgilerin korunmasına yardımcı olabilecek belirli kontrolleri içerir.

  Kodak Alaris çalışanları, bu kontrolleri anlamak ve bunlara uyum sağlamak üzere eğitilir ve Gizlilik Bildirimimiz, uygulamalarımız ve ilkelerimiz çalışanlarımıza iletilir. Ancak, biz kişisel bilgilerinizi korumak için çaba gösterirken, siz de verilerinizi korumak için bazı işlemler yapmalısınız. İnternetteyken kişisel bilgilerinizi korumanız için mümkün olan tüm önlemleri almanızı tavsiye ederiz. Bilgilerinizi nasıl korudukları konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen İlgili Ortak uygulamasının gizlilik politikasına bakın.

  Hem kendi uluslararası varlığımıza hem de satıcılarımıza bağlı olarak, kişisel bilgilerinizi, başta ABD ve AB olmak üzere çeşitli ülkelerde saklayabilir ve/veya işleyebiliriz.  Kullandığımız tüm tesislerin, sistemlerin ve ağların, uygun bilgi güvenliği ve gizlilik korumalarını kullandığını ve verilerinizin ’konumuna bakılmaksızın haklarınız ve ilgili yasal çözümlerin her zaman kullanılabilir olduğunu garanti ederiz.

 1. Bilgilerinizin Doğruluğunun Muhafazası
 2. Aşağıdaki "Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?" bölümünde belirtilen adrese e-posta göndererek, bilgilerinizin değiştirilmesini, çevrimiçi ortamda hakkınızda toplamış olduğumuz bilgilerin bir kopyasını talep edebilirsiniz. Gizliliğinizin korunması için, kimliğinizin belgelerle kanıtlanması gereklidir. Ellerindeki bilgileri nasıl düzeltebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen İlgili Ortak uygulamasının gizlilik politikasına bakın.

 1. Haklarınız
 2. Yürürlükteki yasalar uyarınca Kodak Alaris tarafından saklanan kişisel bilgilerinize erişim sağlayabilirsiniz. Verilerin güncellenmesi, düzenlenmesi, dışa aktarılması ve kullanılması, silinmesi veya işlenmesine izin verebilir ya da ilgili izinleri geri alabilirsiniz. Ek olarak, uygun düzenleyici otoriteye şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.  Haklarınızın kullanımı veya kişisel bilgilerinizin bu Gizlilik Bildirimi dahilinde kullanımı ve toplanması hakkında sorularınız olması durumunda, lütfen “Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?” bölümü altında belirtilen şekilde Kodak Alaris ile iletişime geçiniz.

 1. Bize Nasıl Ulaşabilirsiniz?
 2. Kodak Alaris uygulaması, ortak uygulaması veya internet sitesini kullanırken gizliliğinize ilişkin ek bilgiye ihtiyaç duyarsanız lütfen şu adresten bizimle iletişime geçin:

  Kodak Alaris Inc.
  336 Initiative Drive
  Rochester, NY 14624
  Dikkatine: Data Privacy Office

Veya şu e-posta adresinden bizimle iletişime geçin :data-privacy@kodakalaris.com


 


Kodak Alaris Data Privacy office, bu Bildirim ile ilgili tüm çekincelerinizi çözmek için sizinle birlikte çalışacaktır.

Şirket, AB - ABD Gizlilik Kalkanı dahilinde ABD Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği üye ülkelerinden kişisel bilgilerin toplanması, kullanımı ve saklanması ile ilgili belirlemiş olduğu standartlara uygun şekilde çalışmaktadır. Şirket, Bildirim, Seçim, Üçüncü Taraflara Veri İletimi Yükümlüğü, Güvenlik, Veri Bütünlüğü ve Kullanım Kısıtlamaları, Erişim, Rücu, Uygulama ve Sorumluluk gibi Gizlilik Kalkanı ilkelerine uygun olduğunu belgelemiştir. Şirketin belgeleri ve/veya Gizlilik Kalkanı programı hakkında daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Kalkanı (Privacy Shield) websitesini ziyaret edin.

Şirket ayrıca Direct Marketing Association’un (bir veri koruma kurumu) Gizlilik Kalkanı ve Güvenli Liman programlarına da katılmaktadır. Mevcut programları hakkında daha fazla bilgi için https://thedma.org/resources/compliance-resources/privacy-shield-safe-harbor-guide/ adresine bakabilirsiniz veya DMA Gizlilik Kalkanı ile aşağıdaki adresten doğrudan iletişime geçebilirsiniz:

DMA

 Privacy Shield Line 
 1615 L Street NW, Suite 1100 
 Washington, DC 20036
 ABD

Gizlilik Kalkanı İlkeleri içeriğinde daha ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, çözülemeyen sorunlar için yetkili bir hakem kuruluna başvurabilirsiniz.

Kodak Alaris, gerekli gördüğü zamanlarda yardım sayfalarına güncelleme bildirimi yaparak bu Gizlilik Bildirimi'nde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

© 2020 Kodak Alaris Inc. Kodak ve Kodak Moment ticari markaları ve Kodak ticari takdim şekli, Eastman Kodak Company lisansı altındadır.